Ming Qing Women's Writings Digitization Project
Ming Qing Women's Writings Digitization Project

曆亭吟稿:一卷(清何氏撰)。清光緒間(1875-1908)刻本
Li ting yin gao: 1 juan (by He shi, Qing dynasty)

View digitized version

Bibliographic information

ContentsGenre and FormAuthorPage Number
書名頁 Shu ming ye 書名頁
重鋟歷亭吟稿序 Chong qin Li ting yin gao xu 文﹕序 Wen: Xu 厚寶森 Hou Baosen序1.1a
敬題歷亭吟稿(四首) Jing ti Li ting yin gao (si shou)詩 七言絕句 shi 七言絕句李璟 Li Jing題1.1a
敬題歷亭吟稿 Jing ti Li ting yin gao詩 七言律詩 shi 七言律詩李廣生 Li Guangsheng題2.1a
(敬題歷亭吟稿)其二 (Jing ti Li ting yin gao) qi er 詩 七言律詩 shi 七言律詩李廣生 Li Guangsheng題2.1a
敬題歷亭吟稿 Jing ti Li ting yin gao 詩 七言律詩 shi 七言律詩郭嵩 Guo Song題3.1a
(敬題歷亭吟稿)其二 (Jing ti Li ting yin gao) qi er 詩 七言律詩 shi 七言律詩郭嵩 Guo Song題3.1a
(敬題歷亭吟稿)其三 (Jing ti Li ting yin gao) qi san 詩 七言律詩 shi 七言律詩郭嵩 Guo Song題3.1a
敬題歷亭吟稿(四首) Jing ti Li ting yin gao (si shou) 詩 七言絕句 shi 七言絕句唐國珍 Tang Guozhen題4.1a
題歷亭吟稿(六首) Ti Li ting yin gao (Liu shou)詩 七言絕句 shi 七言絕句王德輿 Wang Deyu題5.1a
(王德輿詩六首) (Wang Deyu shi liu shou)詩 七言絕句 shi 七言絕句王德輿 Wang Deyu題6.1a
恭賀莘翁祕老先生德配何孺人歷亭吟稿詩十首 Gong he Xin weng Mi lao xian sheng de pei He ru ren Li ting yin gao shi shou 詩 七言絕句 shi 七言絕句厚寶森 Hou Baosen恭賀.1a
重鋟歷亭吟稿序 Chong qin Li ting yin gao xu文﹕序 Wen: Xu 葛亦龍 Ge Yilong序2.1a
詠歷亭吟稿歌 Yong Li ting yin gao ge 詩 樂府 shi 樂府王瀾 Wang Lan詠.1a
重鋟歷亭吟稿序 Chong qin Li ting yin gao xu 文﹕序 Wen: Xu 賀錫璜 He Xihuang序3.1a
重鋟歷亭吟稿序 Chong qin li ting yin gao xu 文﹕序 Wen: Xu 錢籛 Qian Jian序4.1a
敬題二絕(二首) Jing ti er jue (er shou)詩 七言絕句 shi 七言絕句錢籛 Qian Jian序4.2a
重鋟歷亭吟稿序 Chong qin Li ting yin gao xu 文﹕序 Wen: Xu 奚春煦 Xi Chunxu序5.1a
重鋟歷亭吟稿序 Chong qin Li ting yin gao xu文﹕序 Wen: Xu 靈椿 Ling Chun序6.1a
歷亭吟稿原序 Li ting yin gao xu 文﹕序 Wen: Xu 田同之 Tian Tongzhi序7.1a
歷亭吟稿目錄 Li ting yin gao mu lu 目錄.1a
蓮池書院 Lian chi shu yuan詩 七言律詩 shi 七言律詩何氏(秘王伊妻) He shi (Mi Wangyi qi)吟稿.1a
賦得午後吹麥浪 Fu de wu hou chui mai lang詩 五言排律 shi 五言排律何氏(秘王伊妻) He shi (Mi Wangyi qi)吟稿.1a
不寐 Bu mei詩 七言絕句 shi 七言絕句何氏(秘王伊妻) He shi (Mi Wangyi qi)吟稿.1b
九日有感 Jiu ri you gan詩 七言律詩 shi 七言律詩何氏(秘王伊妻) He shi (Mi Wangyi qi)吟稿.2a
秋日 Qiu ri詩 五言律詩 shi 五言律詩何氏(秘王伊妻) He shi (Mi Wangyi qi)吟稿.2a
即事 Ji shi詩 七言絕句 shi 七言絕句何氏(秘王伊妻) He shi (Mi Wangyi qi)吟稿.2b
雪中感興 Xue zhong gan xing詩 七言排律 shi 七言排律何氏(秘王伊妻) He shi (Mi Wangyi qi)吟稿.2b
書院課士有新荷承露秋浦蒼葭二題依韻和之(二首) Shu yuan ke shi you xin he cheng lu qiu pu cang jia er ti yi yun he zhi (er shou)詩 七言律詩 shi 七言律詩何氏(秘王伊妻) He shi (Mi Wangyi qi)吟稿.3a
菊 Ju詩 七言律詩 shi 七言律詩何氏(秘王伊妻) He shi (Mi Wangyi qi)吟稿.3b
雪 Xue詩 五言律詩 shi 五言律詩何氏(秘王伊妻) He shi (Mi Wangyi qi)吟稿.3b
海棠 Hai tang詩 七言絕句 shi 七言絕句何氏(秘王伊妻) He shi (Mi Wangyi qi)吟稿.4a
緋桃 Fei tao詩 七言律詩 shi 七言律詩何氏(秘王伊妻) He shi (Mi Wangyi qi)吟稿.4a
春郊 Chun jiao詩 七言絕句 shi 七言絕句何氏(秘王伊妻) He shi (Mi Wangyi qi)吟稿.4b
春霖 Chun lin詩 七言律詩 shi 七言律詩何氏(秘王伊妻) He shi (Mi Wangyi qi)吟稿.4b
小雨 Xiao yu詩 五言律詩 shi 五言律詩何氏(秘王伊妻) He shi (Mi Wangyi qi)吟稿.5a
夏日閑居 Xia ri xian ju詩 七言律詩 shi 七言律詩何氏(秘王伊妻) He shi (Mi Wangyi qi)吟稿.5b
初晴 Chu qing詩 七言律詩 shi 七言律詩何氏(秘王伊妻) He shi (Mi Wangyi qi)吟稿.5b
感懷 Gan huai詩 五言律詩 shi 五言律詩何氏(秘王伊妻) He shi (Mi Wangyi qi)吟稿.6a
初秋送兒子應試 Chu qiu song er zi ying shi詩 七言律詩 shi 七言律詩何氏(秘王伊妻) He shi (Mi Wangyi qi)吟稿.6a
花月吟 Hua yue yin詩 七言律詩 shi 七言律詩何氏(秘王伊妻) He shi (Mi Wangyi qi)吟稿.6b
(花月吟)其二 (Hua yue yin) qi er詩 七言律詩 shi 七言律詩何氏(秘王伊妻) He shi (Mi Wangyi qi)吟稿.6b
何孺人事略 He ru ren shi lue 文﹕略傳 Wen: lüe zhuan 謝池春 Xie Chichun事略.1a
(跋) (Ba)文﹕跋 Wen: Ba 秘象山 Mi Xiangshan跋.1a
(跋) (Ba)文﹕跋 Wen: Ba 何寶政 He Baozheng跋.1a
襯頁 Chen ye 襯頁
46 items (Page 1 of 1)New Search