Ming Qing Women's Writings Digitization Project
Ming Qing Women's Writings Digitization Project

出凡遺稿:一卷(清高韞珍著)。清抄本
Chu fan yi gao: 1 juan (Gao Yunzhen, Qing dynasty)

View digitized version

Bibliographic information

ContentsGenre and FormAuthorPage Number
襯頁 Chen ye 襯頁
上元 Shang yuan詩 七言律詩 shi 七言律詩高韞珍 Gao Yunzhen遺稿.1a
西湖和袁雲扶韻(二首) Xi hu he Yuan yunfu yun (er shou)詩 七言律詩 shi 七言律詩高韞珍 Gao Yunzhen遺稿.1a
西施 Xi shi詩 七言律詩 shi 七言律詩高韞珍 Gao Yunzhen遺稿.1b
江采蘋 Jiang Caipin詩 七言律詩 shi 七言律詩高韞珍 Gao Yunzhen遺稿.1b
侯夫人 Hou fu ren詩 七言律詩 shi 七言律詩高韞珍 Gao Yunzhen遺稿.2a
明妃 Ming fei詩 七言律詩 shi 七言律詩高韞珍 Gao Yunzhen遺稿.2a
鄰家桃花紅過墻戲為澹人作 Lin jia tao hua hong guo qiang xi wei Danren zuo詩 七言律詩 shi 七言律詩高韞珍 Gao Yunzhen遺稿.2a
清明 Qing ming詩 七言律詩 shi 七言律詩高韞珍 Gao Yunzhen遺稿.2b
病起 Bing qi詩 七言律詩 shi 七言律詩高韞珍 Gao Yunzhen遺稿.2b
除夕與澹人同作(二首) Chu xi yu Danren tong zuo (er shou)詩 七言律詩 shi 七言律詩高韞珍 Gao Yunzhen遺稿.3a
弔古八首有序:蘇小小(二首) Diao gu ba shou you xu: Su Xiaoxiao (er shou)詩 七言律詩 shi 七言律詩高韞珍 Gao Yunzhen遺稿.3a
弔古八首有序:小青(二首) Diao gu ba shou you xu: Xiaoqing (er shou)詩 七言律詩 shi 七言律詩高韞珍 Gao Yunzhen遺稿.4a
弔古八首有序:白娘(二首) Diao gu ba shou you xu: Bai niang (er shou)詩 七言律詩 shi 七言律詩高韞珍 Gao Yunzhen遺稿.4b
弔古八首有序:䢴江女史(二首) Diao gu ba shou you xu: Qian jiang nü shi (er shou)詩 七言律詩 shi 七言律詩高韞珍 Gao Yunzhen遺稿.4b
送別 Song bie詩 七言律詩 shi 七言律詩高韞珍 Gao Yunzhen遺稿.5a
七夕 Qi xi詩 七言律詩 shi 七言律詩高韞珍 Gao Yunzhen遺稿.5a
憶外 Yi wai詩 七言律詩 shi 七言律詩高韞珍 Gao Yunzhen遺稿.5b
冬曉即事 Dong xiao ji shi詩 五言排律 shi 五言排律高韞珍 Gao Yunzhen遺稿.5b
自詠(二首) Zi yong (er shou)詩 七言律詩 shi 七言律詩高韞珍 Gao Yunzhen遺稿.6a
怨婦 Yuan fu詩 七言律詩 shi 七言律詩高韞珍 Gao Yunzhen遺稿.6a
冬月 Dong yue詩 七言律詩 shi 七言律詩高韞珍 Gao Yunzhen遺稿.6b
曉霜 Xiao shuang詩 七言律詩 shi 七言律詩高韞珍 Gao Yunzhen遺稿.6b
凍雲 Dong yun詩 七言律詩 shi 七言律詩高韞珍 Gao Yunzhen遺稿.7a
朔風 Shuo feng詩 七言律詩 shi 七言律詩高韞珍 Gao Yunzhen遺稿.7a
新冰 Xin bing詩 七言律詩 shi 七言律詩高韞珍 Gao Yunzhen遺稿.7a
落葉 Luo ye詩 七言律詩 shi 七言律詩高韞珍 Gao Yunzhen遺稿.7b
初雁 Chu yan詩 七言律詩 shi 七言律詩高韞珍 Gao Yunzhen遺稿.7b
敗籬 Bai li詩 七言律詩 shi 七言律詩高韞珍 Gao Yunzhen遺稿.8a
衰草 Shuai cao詩 七言律詩 shi 七言律詩高韞珍 Gao Yunzhen遺稿.8a
荒苔 Huang tai詩 七言律詩 shi 七言律詩高韞珍 Gao Yunzhen遺稿.8a
古畫 Gu hua詩 七言律詩 shi 七言律詩高韞珍 Gao Yunzhen遺稿.8b
寒柝 Han tuo詩 七言律詩 shi 七言律詩高韞珍 Gao Yunzhen遺稿.9a
孤雁 Gu yan詩 七言律詩 shi 七言律詩高韞珍 Gao Yunzhen遺稿.9a
問梅 Wen mei詩 七言律詩 shi 七言律詩高韞珍 Gao Yunzhen遺稿.9a
候雪 Hou xue詩 七言律詩 shi 七言律詩高韞珍 Gao Yunzhen遺稿.9b
木魚 Mu yu詩 七言律詩 shi 七言律詩高韞珍 Gao Yunzhen遺稿.9b
梅花 Mei hua詩 七言律詩 shi 七言律詩高韞珍 Gao Yunzhen遺稿.10a
菊花和閨秀某韻 Ju hua he gui xiu mou yun詩 七言律詩 shi 七言律詩高韞珍 Gao Yunzhen遺稿.10a
秋草(四首) Qiu cao (si shou)詩 七言律詩 shi 七言律詩高韞珍 Gao Yunzhen遺稿.10a
40 items (Page 1 of 1)New Search