Ming Qing Women's Writings Digitization Project
Ming Qing Women's Writings Digitization Project

眷仙樓遺稿:一卷(清章韻清撰)。清光緒間(1875-1908)刻本
Juan xian lou yi gao: 1 juan (by Zhang Yunqing, Qing dynasty)

View digitized version

Bibliographic information

ContentsGenre and FormAuthorPage Number
野花 Ye hua詩 七言律詩 shi 七言律詩章韻清 Zhang Yunqing遺稿.1a
探梅 Tan mei詩 七言絕句 shi 七言絕句章韻清 Zhang Yunqing遺稿.1b
春暮(二首) Chun mu (er shou)詩 七言絕句 shi 七言絕句章韻清 Zhang Yunqing遺稿.1b
落花 Luo hua詩 七言絕句 shi 七言絕句章韻清 Zhang Yunqing遺稿.1b
夜坐懷湘畹姊 Ye zuo huai Xiangwan zi詩 七言絕句 shi 七言絕句章韻清 Zhang Yunqing遺稿.2a
復詠野花(二首) Fu yong ye hua (er shou)詩 七言律詩 shi 七言律詩章韻清 Zhang Yunqing遺稿.2a
夜開花 Ye kai hua詩 五言絕句 shi 五言絕句章韻清 Zhang Yunqing遺稿.2b
送燕 Song yan詩 五言絕句 shi 五言絕句章韻清 Zhang Yunqing遺稿.2b
秋日郊行 Qiu ri jiao xing詩 七言絕句 shi 七言絕句章韻清 Zhang Yunqing遺稿.3a
秋柳和湘姊韻(二首) Qiu liu he Xiang zi yun (er shou)詩 七言律詩 shi 七言律詩章韻清 Zhang Yunqing遺稿.3a
送繡君兄之古哭 Song Xiujun xiong zhi gu ku詩 五言絕句 shi 五言絕句章韻清 Zhang Yunqing遺稿.3b
黃鶴樓先生七十壽 Huang he lou xian sheng qi shi shou詩 七言律詩 shi 七言律詩章韻清 Zhang Yunqing遺稿.3b
扁舟訪友圖為鶴樓先生題 Pian zhou fang you tu wei he lou xian sheng ti詩 五言絕句 shi 五言絕句章韻清 Zhang Yunqing遺稿.4a
又(扁舟訪友圖為鶴樓先生題其二) You (Pian zhou fang you tu wei Helou xian sheng ti qi er)詩 五言絕句 shi 五言絕句章韻清 Zhang Yunqing遺稿.4a
話雨山房 Shi yu shan fang詩 五言絕句 shi 五言絕句章韻清 Zhang Yunqing遺稿.4a
代湘姊題扁舟訪友圖(二首) Dai Xiang zi ti Pian zhou fang you tu (er shou)詩 七言絕句 shi 七言絕句章韻清 Zhang Yunqing遺稿.4a
竹風 Zhu feng詩 七言律詩 shi 七言律詩章韻清 Zhang Yunqing遺稿.4b
荷露 He lu詩 七言律詩 shi 七言律詩章韻清 Zhang Yunqing遺稿.4b
綠窗消夏詞(二首) Lü chuang xiao xia ci (er shou)詩 七言絕句 shi 七言絕句章韻清 Zhang Yunqing遺稿.5a
雙峰舊隱圖為顧蓉屏先生作 Shuang feng jiu yin tu wei Gu Rongping xian sheng zuo詩 五言律詩 shi 五言律詩章韻清 Zhang Yunqing遺稿.5a
游清福庵憇山家作 You Qing fu an Qi shan jia zuo詩 七言絕句 shi 七言絕句章韻清 Zhang Yunqing遺稿.5b
見翠微石掌作 Jian cui wei shi zhang zuo詩 五言絕句 shi 五言絕句章韻清 Zhang Yunqing遺稿.5b
登天風海濤樓同湘姊作 Deng Tian feng hai lou tong Xiang zi zuo 詩 五言律詩 shi 五言律詩章韻清 Zhang Yunqing遺稿.5b
香山吟秋圖(二首) Xiang shan yin qiu tu (er shou)詩 七言絕句 shi 七言絕句章韻清 Zhang Yunqing遺稿.5b
客中對月憶母 Ke zhong dui yue yi mu 詩 五言律詩 shi 五言律詩章韻清 Zhang Yunqing遺稿.6a
乳溪秋望 Ru xi qiu wang詩 七言絕句 shi 七言絕句章韻清 Zhang Yunqing遺稿.6a
哭劉氏嫂(三首) Ku Liu shi sao (san shou)詩 七言絕句 shi 七言絕句章韻清 Zhang Yunqing遺稿.6b
寒窗聽雨 Han chuang ting yu詩 五言律詩 shi 五言律詩章韻清 Zhang Yunqing遺稿.7a
望月 Wang yue詩 七言律詩 shi 七言律詩章韻清 Zhang Yunqing遺稿.7a
秋江詞 Qiu jiang ci詩 七言絕句 shi 七言絕句章韻清 Zhang Yunqing遺稿.7b
塞上曲 Sai shang qu詩 七言絕句 shi 七言絕句章韻清 Zhang Yunqing遺稿.7b
關山月 Guan shan yue詩 七言絕句 shi 七言絕句章韻清 Zhang Yunqing遺稿.7b
學吟有感 Xue yin you gan詩 七言絕句 shi 七言絕句章韻清 Zhang Yunqing遺稿.8a
題話雨山房圖 Ti Hua yu shan fang tu詩 七言律詩 shi 七言律詩章韻清 Zhang Yunqing遺稿.8a
白蓮和韻(二首) Bai lian he yuan (er shou)詩 七言律詩 shi 七言律詩章韻清 Zhang Yunqing遺稿.8b
紅梅和韻(二首) Hong mei he yun (er shou)詩 七言律詩 shi 七言律詩章韻清 Zhang Yunqing遺稿.8b
西冷訪古圖 Xi leng fang gu tu詩 五言律詩 shi 五言律詩章韻清 Zhang Yunqing遺稿.9a
周蕊秋女史索觀小草偶拈應之 Zhou rui qiu nv shi suo guan xiao cao ou nian ying zhi詩 七言絕句 shi 七言絕句章韻清 Zhang Yunqing遺稿.9a
寄盧圖 Ji lu tu詩 七言絕句 shi 七言絕句章韻清 Zhang Yunqing遺稿.9b
寄湘畹姊 Ji Xiangwan zi詩 五言絕句 shi 五言絕句章韻清 Zhang Yunqing遺稿.10a
又(寄湘畹姊其二) You (ji xiangwan zi qi er)詩 五言絕句 shi 五言絕句章韻清 Zhang Yunqing遺稿.10a
又(寄湘畹姊其三) You (ji Xiangwan zi qi san)詩 五言絕句 shi 五言絕句章韻清 Zhang Yunqing遺稿.10a
又(寄湘畹姊其四) You (ji Xiangwan zi qi si)詩 五言絕句 shi 五言絕句章韻清 Zhang Yunqing遺稿.10a
又呈湘姊(二首) You cheng Xiang zi (er shou)詩 七言律詩 shi 七言律詩章韻清 Zhang Yunqing遺稿.10b
閨夜述懷(二首) Gui ye shu huai (er shou)詩 七言律詩 shi 七言律詩章韻清 Zhang Yunqing遺稿.10b
題鴛湖女史沈芷香蕊感懷詩后 Ti Yuan hu nv shi Shen Zhixiang Rui gan huai shi hou詩 七言排律 shi 七言排律章韻清 Zhang Yunqing遺稿.11a
蜻蜓州外史為沈浪先夫子題(二首) Qingtingzhou wai Shen Langxian fu zi ti (er shou)詩 五言律詩 shi 五言律詩章韻清 Zhang Yunqing遺稿.11b
新婚夜與外子聯句 Xin hun ye yu wai zi lian ju詩 七言聯句 shi 七言聯句章韻清 Zhang Yunqing遺稿.12a
三月八日侍母遊篁園與外子同作(二首) San yue ba ri shi mu you Huang yuan yu wai zi tong zuo(er shou)詩 七言絕句 shi 七言絕句章韻清 Zhang Yunqing遺稿.12a
春雨聯句 Chun yu lian ju詩 五言聯句 shi 五言聯句章韻清 Zhang Yunqing遺稿.12b
58 items (Page 1 of 2)<< | < | > | >> New Search