Ming Qing Women's Writings Digitization Project
Ming Qing Women's Writings Digitization Project

錡齋詩選:一卷(清李長霞撰)。清同治間(1862-1874)刻本
Qi zhai shi xuan: 1 juan (by Li Changxia, Qing dynasty)

View digitized version

Bibliographic information

ContentsGenre and FormAuthorPage Number
自記 Zi ji文﹕序 Wen: Xu 李長霞 Li Changxia序.1a
寒食接殳書 庸音集 Han shi jie shu shu Yong yin ji詩 五言律詩 shi 五言律詩李長霞 Li Changxia詩選.1a
和佩韋夫子北極臺晚眺 He Peiwei fu zi Bei ji tai wan tiao詩 五言律詩 shi 五言律詩李長霞 Li Changxia詩選.1a
膠萊道中 Jiaolai dao zhong詩 五言律詩 shi 五言律詩李長霞 Li Changxia詩選.1a
滸山濼 Hushan Po詩 五言律詩 shi 五言律詩李長霞 Li Changxia詩選.1b
長山道中 Chang Shan dao zhong詩 五言古詩 shi 五言古詩李長霞 Li Changxia詩選.1b
班婕妤 Ban Jieyu詩 五言古詩 shi 五言古詩李長霞 Li Changxia詩選.2a
錦秋湖 Jinqiu Hu詩 七言絕句 shi 七言絕句李長霞 Li Changxia詩選.2a
聞葉落寄姊 Wen ye luo ji zi詩 五言古詩 shi 五言古詩李長霞 Li Changxia詩選.2a
宿山驛聞雨 Su shan yi wen yu詩 五言律詩 shi 五言律詩李長霞 Li Changxia詩選.2b
臨淄城下作 Linzi cheng xia zuo詩 五言律詩 shi 五言律詩李長霞 Li Changxia詩選.2b
八月十五夜憶嚴親 時官幾輔 Ba yue shi wu ye yi yan qin shi guan Jifu詩 五言律詩 shi 五言律詩李長霞 Li Changxia詩選.2b
旅行雜詩(四首) Lü xing za shi (si shou)詩 五言古詩 shi 五言古詩李長霞 Li Changxia詩選.3a
晚至雲河驛 Wan zhi Yun he yi詩 五言律詩 shi 五言律詩李長霞 Li Changxia詩選.3b
春日思家 Chun ri si jia詩 五言律詩 shi 五言律詩李長霞 Li Changxia詩選.4a
九日思親 Jiu ri si qin詩 五言律詩 shi 五言律詩李長霞 Li Changxia詩選.4a
送夫姊姚少夫人佩珊之汴(二首) Song fu zi Yao shao fu ren Peishan zhi Bian (er shou)詩 五言律詩 shi 五言律詩李長霞 Li Changxia詩選.4a
擬鮑明遠東武吟 Ni Bao Mingyuan Dong wu yin詩 五言古詩 shi 五言古詩李長霞 Li Changxia詩選.4b
暮雨 Mu yu詩 五言律詩 shi 五言律詩李長霞 Li Changxia詩選.5a
雪夜寄姊 Xue ye ji zi詩 五言律詩 shi 五言律詩李長霞 Li Changxia詩選.5a
房山道中 Fangshan dao zhong詩 五言律詩 shi 五言律詩李長霞 Li Changxia詩選.5b
柳橋店寄姊 Liu tiao dian ji zi詩 七言律詩 shi 七言律詩李長霞 Li Changxia詩選.5b
擬施愚山先生浮萍兔絲篇 Ni Shi Yushan xian sheng Fu ping tu si pian詩 五言古詩 shi 五言古詩李長霞 Li Changxia詩選.5b
䖍處姪自畿輔奉兩大人命視予于膠既返賦此送之 Qianchu zhi zi ji fu feng liang da ren ming shi yu yu Jiao ji fan fu ci song zhi詩 五言律詩 shi 五言律詩李長霞 Li Changxia詩選.6a
春日示子宅相 Chun ri shi Zizhai xiang詩 雜言詩 shi 雜言詩李長霞 Li Changxia詩選.6b
秋懷寄姊 Qiu huai ji zi詩 五言律詩 shi 五言律詩李長霞 Li Changxia詩選.6b
讀黃忠端公集有感 炊餘集 Du Huang Zhongduan gong ji you gan Chui yu ji詩 五言古詩 shi 五言古詩李長霞 Li Changxia詩選.7a
高望山下作 Gao wang shan xia zuo詩 五言律詩 shi 五言律詩李長霞 Li Changxia詩選.7a
太澤山 Taize Shan詩 五言律詩 shi 五言律詩李長霞 Li Changxia詩選.7b
益都道中 Yidu dao zhong詩 五言古詩 shi 五言古詩李長霞 Li Changxia詩選.7b
春暮 Chun mu詩 五言律詩 shi 五言律詩李長霞 Li Changxia詩選.7b
己未初夏 Jiwei chu xia詩 五言古詩 shi 五言古詩李長霞 Li Changxia詩選.8a
重九寄吉侯弟 Chong jiu ji Jihou di詩 五言律詩 shi 五言律詩李長霞 Li Changxia詩選.8a
九日思歸 Jiu ri si gui詩 五言律詩 shi 五言律詩李長霞 Li Changxia詩選.8b
憶昔篇 Yi xi pian詩 五言古詩 shi 五言古詩李長霞 Li Changxia詩選.8b
病中思歸寄姊 Bing zhong si gui ji zi詩 五言律詩 shi 五言律詩李長霞 Li Changxia詩選.9a
寄夫姊姚少夫人 Ji fu zi Yao shao fu ren詩 七言律詩 shi 七言律詩李長霞 Li Changxia詩選.9b
夜雨寄姚少夫人 Ye yu ji Yao shao fu ren詩 五言律詩 shi 五言律詩李長霞 Li Changxia詩選.9b
後憶昔篇 Hou yi xi pian詩 五言古詩 shi 五言古詩李長霞 Li Changxia詩選.9b
庚申擬古十九首之三(三首) Geng shen ni gu shi jiu shou zhi san (san shou)詩 五言古詩 shi 五言古詩李長霞 Li Changxia詩選.10b
寄姚少夫人 Ji Yao shao fu ren詩 五言絕句 shi 五言絕句李長霞 Li Changxia詩選.11a
題仇十洲冬林旋獵卷子 Ti Qiu Shizhou Dong lin xuan lie juan zi詩 七言古詩 shi 七言古詩李長霞 Li Changxia詩選.11a
題劉松年漢使聘四皓卷子 Ti Liu Songnian Han shi pin si hao juan zi詩 七言古詩 shi 七言古詩李長霞 Li Changxia詩選.11b
看菊 Kan ju詩 五言古詩 shi 五言古詩李長霞 Li Changxia詩選.12a
流鶯曲寄姊 Liu ying qu ji zi詩 七言古詩 shi 七言古詩李長霞 Li Changxia詩選.13a
和佩韋夫子題淮陰侯祠壁 He Peiwei fu zi ti Huaiyin hou ci bi詩 七言古詩 shi 七言古詩李長霞 Li Changxia詩選.13b
示吉侯弟 Shi Jihou di詩 五言律詩 shi 五言律詩李長霞 Li Changxia詩選.13b
送長馥妹歸瑯邪 Song Changfu mei gui Langya詩 七言律詩 shi 七言律詩李長霞 Li Changxia詩選.14a
將歸與家人話別次日宿平慶賦此却寄(二首) Jiang gui yu jia ren hua bie ci ri su Pingqing fu ci que ji (er shou)詩 五言律詩 shi 五言律詩李長霞 Li Changxia詩選.14a
圍城中作 谷鮒集 Wei cheng zhong zuo Gu fu ji詩 五言律詩 shi 五言律詩李長霞 Li Changxia詩選.14b
70 items (Page 1 of 2)<< | < | > | >> New Search