明淸婦女著作
明淸婦女著作

三省樓剩稿:一卷(清張婉撰)。清光緒三十三年(1907)刻本
San xing lou sheng gao: 1 juan (by Zhang Wan, Qing Dynasty)

閱讀原著

編目提要

目錄 (25 項記錄)文體詩體作者頁碼
封面 Feng mian 襯頁
先妣行略 Xian bi xing lüe文﹕序 Wen: Xu 王祖畬 Wang Zushe先妣行畧.1a
三省樓剩稿 San xing lou sheng gao 三省樓賸稿.1a
題梅花小墅圖 Ti Mei hua xiao shu tu詩 五言絕句 shi 五言絕句張婉 Zhang Wan三省樓賸稿.1a
謹題家大人三燭草後 Jin ti jia da ren san zhu cao hou詩 五言古詩 shi 五言古詩張婉 Zhang Wan三省樓賸稿.1a
東園口占 Dong yuan kou zhan詩 五言律詩 shi 五言律詩張婉 Zhang Wan三省樓賸稿.1a
感事 Gan shi詩 七言古詩 shi 七言古詩張婉 Zhang Wan三省樓賸稿.1a
舟行見岸上潰兵 Zhou xing jian an shang kui bing詩 七言律詩 shi 七言律詩張婉 Zhang Wan三省樓賸稿.1b
聞夷人陷吳淞陳軍門化成殉節 Wen yi ren xian Wusong chen jun men hua cheng xun jie詩 五言絕句 shi 五言絕句張婉 Zhang Wan三省樓賸稿.1b
聞夷人陷吳淞陳軍門化成殉節(其二) Wen yi ren xian Wusong chen jun men hua cheng xun jie (qi er)詩 七言律詩 shi 七言律詩張婉 Zhang Wan三省樓賸稿.2a
避難蘇州朱墓(二首) Bi nan Suzhou Zhu mu (er shou)詩 五言律詩 shi 五言律詩張婉 Zhang Wan三省樓賸稿.2a
呈舅翁 Cheng jiu weng詩 五言律詩 shi 五言律詩張婉 Zhang Wan三省樓賸稿.2a
亂定外子挈余歸家(二首) Luan ding wai zi xie yu gui jia (er shou)詩 五言律詩 shi 五言律詩張婉 Zhang Wan三省樓賸稿.2a
亂定外子挈余歸家(二首) Luan ding wai zi xie yu gui jia (er shou)詩 五言律詩 shi 五言律詩張婉 Zhang Wan三省樓賸稿.2b
崙甫弟示余黃忠節公自監吾師錄 Lun fu di si yu Huang zhong jie gong zi jian wu shi lu詩 五言古詩 shi 五言古詩張婉 Zhang Wan三省樓賸稿.2b
病起 Bing qi詩 五言律詩 shi 五言律詩張婉 Zhang Wan三省樓賸稿.2b
兒生三月見於外大父以田硯授之取祖父命名之義 Er sheng san yue jian yu wai da fu yi tian yan shou zhi qu zu fu ming ming zhi yi詩 七言古詩 shi 七言古詩張婉 Zhang Wan三省樓賸稿.3a
大病幾殆伯兄來視目不交睫者累夕病瘥卻寄 Da bing ji dai bo xiong lai shi mu bu jiao jie zhe lei xi bing cuo que ji詩 五言律詩 shi 五言律詩張婉 Zhang Wan三省樓賸稿.3a
自冬徂春病幾失明服楊憩堂藥而愈 Zi dong cu chun bing ji shi ming fu Yang qi tang yao er yu詩 五言律詩 shi 五言律詩張婉 Zhang Wan三省樓賸稿.3a
呈外 Cheng wai詩 七言絕句 shi 七言絕句張婉 Zhang Wan三省樓賸稿.3b
喜家大人至 Xi jia da ren zhi詩 五言律詩 shi 五言律詩張婉 Zhang Wan三省樓賸稿.3b
淫雨彌月不止四野成浸荒象已成 Yin yu mi yue bu zhi si ye cheng jin huang xiang yi cheng詩 五言古詩 shi 五言古詩張婉 Zhang Wan三省樓賸稿.3b
秋禾無收飢民遍野紀之以詩 Qiu he wu shou ji min bian ye ji zhi yi shi詩 四言詩 shi 四言詩張婉 Zhang Wan三省樓賸稿.4a
聞金陵失守祥將軍戰死制軍不知下落 Wen Jinling shi shou Xiang jiang jun zhan si Zhi jun bu zhi xia luo詩 七言古詩 shi 七言古詩張婉 Zhang Wan三省樓賸稿.4a
喜聞向軍門榮至 Xi wen xiang jun men rong zhi詩 五言律詩 shi 五言律詩張婉 Zhang Wan三省樓賸稿.4a
青浦土匪滋事連陷嘉寶上青諸邑 Qing pu tu fei zi shi lian xian jia bao shang qing zhu yi詩 五言律詩 shi 五言律詩張婉 Zhang Wan三省樓賸稿.4a
聞官軍克嘉定賊首周立琛就縛 Wen guan jun ke Jiading zei shou Zhou Lichen jiu fu詩 五言律詩 shi 五言律詩張婉 Zhang Wan三省樓賸稿.4b
八月十二日賊已入城太守蔡公巷戰卻賊 Ba yue shi er ri zei yi ru cheng tai shou Cai gong xiang zhan que zei詩 五言律詩 shi 五言律詩張婉 Zhang Wan三省樓賸稿.4b
盛夏苦旱 Sheng xia ku han詩 七言古詩 shi 七言古詩張婉 Zhang Wan三省樓賸稿.4b
傳聞大營兵潰張軍門國樑陣亡 Chuan wen da ying bing kui Zhang jun men Guoliang zhen wang詩 七言絕句 shi 七言絕句張婉 Zhang Wan三省樓賸稿.5a
墓木大皆盈抱斬伐殆盡哭之以詩(二首) Mu mu da jie ying bao zhan fa dai jin ku zhi yi shi (er shou)詩 五言律詩 shi 五言律詩張婉 Zhang Wan三省樓賸稿.5a
示大兒 Shi da er詩 七言律詩 shi 七言律詩張婉 Zhang Wan三省樓賸稿.5a
聞仲兄耗酹酒哭之(二首) Wen zhong xiong hao lei jiu ku zhi (er shou)詩 五言律詩 shi 五言律詩張婉 Zhang Wan三省樓賸稿.5b
大兄自崇明寄懷有妹珍多病體甥守讀書幃之句作此寄之(二首) Da xiong zi Chongming ji huai you mei Zhen duo bing ti sheng shou du shu wei zhi ju zuo ci ji zhi (er shou)詩 七言絕句 shi 七言絕句張婉 Zhang Wan三省樓賸稿.5b
州城克復志喜 Zhou cheng ke fu zhi xi詩 七言律詩 shi 七言律詩張婉 Zhang Wan三省樓賸稿.5b
寄大兒都中 Ji da er du zhong詩 五言律詩 shi 五言律詩張婉 Zhang Wan三省樓賸稿.6a
行年七十屬畫師余倩雲昭繪課孫圖 Hang nian qi shi zhu hua shu hua shi yu qian yun zhao hui Ke sun tu詩 五言絕句 shi 五言絕句張婉 Zhang Wan三省樓賸稿.6a
行年七十屬畫師余倩雲昭繪課孫圖(其二) Hang nian qi shi zhu hua shu hua shi yu qian yun zhao hui Ke sun tu (qi er)詩 七言絕句 shi 七言絕句張婉 Zhang Wan三省樓賸稿.6a
哭季弟文 Ku ji di wen文﹕祭文 Wen: Ji wen 張婉 Zhang Wan三省樓賸稿.7a
弔仲兄文 Diao zhong xiong wen文﹕祭文 Wen: Ji wen 張婉 Zhang Wan三省樓賸稿.7a
祭大兄文 Ji da xiong wen文﹕祭文 Wen: Ji wen 張婉 Zhang Wan三省樓賸稿.7b
跋一 Ba yi文﹕跋 Wen: Ba 王祖畬 Wang Zushe跋.1a
跋二 Ba er文﹕跋 Wen: Ba 徐敦穆 Xu Dunmu跋.1b
跋三 Ba san文﹕跋 Wen: Ba 唐文治 Tang Wenzhi跋.2a
44 詩詞/文/圖 (Page 1 / 1)新搜尋