Ming Qing Women's Writings Digitization Project
Ming Qing Women's Writings Digitization Project

職思居姑存草:一卷(清吳蘭澤撰)。 清光緒二十五年(1899)洪都致知書局鉛印本
Zhi shi ju gu cun cao:1 juan (by Wu Lanze, Qing Dynasty)

View digitized version

Bibliographic information

ContentsGenre and FormAuthorPage Number
扉頁 Fei ye 書名頁
牌記 Pai ji 扉頁
(識) (Zhi)文﹕識 Wen: Zhi 莊受祺 Zhuang Shouqi序.1a
敬和祖母對雪書懷用東坡北臺題壁韻 Jing he zu mu dui xue shu huai yong Dongpo Bei tai ti bi yun詩 七言律詩 shi 七言律詩吳蘭澤 Wu Lanze存草.1a
又(敬和祖母對雪書懷用東坡北臺題壁韻其二) You (Jing he zu mu dui xue shu huai yong Dongpo Bei tai ti bi yun qi er)詩 七言律詩 shi 七言律詩吳蘭澤 Wu Lanze存草.1a
題王佩華遺照並所畫墨蘭 己未 Ti Wang Peihua yi zhao bing suo hua mo lan ji mei 詩 七言絕句 shi 七言絕句吳蘭澤 Wu Lanze存草.1a
又(題王佩華遺照並所畫墨蘭 己未其二) You (Ti Wang Peihua yi zhao bing suo hua mo lan ji mei qi er)詩 七言絕句 shi 七言絕句吳蘭澤 Wu Lanze存草.1a
又(題王佩華遺照並所畫墨蘭 己未其三) You (Ti Wang Peihua yi zhao bing suo hua mo lan ji mei qi san)詩 七言絕句 shi 七言絕句吳蘭澤 Wu Lanze存草.1b
又(題王佩華遺照並所畫墨蘭 己未其四) You (Ti Wang Peihua yi zhao bing suo hua mo lan ji mei qi si)詩 七言絕句 shi 七言絕句吳蘭澤 Wu Lanze存草.1b
秋柳 Qiu liu 詩 七言律詩 shi 七言律詩吳蘭澤 Wu Lanze存草.1b
又(秋柳其二) You (Qiu liu qi er)詩 七言律詩 shi 七言律詩吳蘭澤 Wu Lanze存草.1b
又(秋柳其三) You (Qiu liu qi san)詩 七言律詩 shi 七言律詩吳蘭澤 Wu Lanze存草.2a
又(秋柳其四) You (Qiu liu qi si)詩 七言律詩 shi 七言律詩吳蘭澤 Wu Lanze存草.2a
庚申避寇到楚呈諸尊長 Geng shen bi kou dao Chu cheng zhu zun zhang詩 五言律詩 shi 五言律詩吳蘭澤 Wu Lanze存草.2a
又(庚申避寇到楚呈諸尊長其二) You (Geng shen bi kou dao Chu cheng zhu zun zhang qi er)詩 五言律詩 shi 五言律詩吳蘭澤 Wu Lanze存草.2a
又(庚申避寇到楚呈諸尊長其三) You (Geng shen bi kou dao Chu cheng zhu zun zhang qi san)詩 五言律詩 shi 五言律詩吳蘭澤 Wu Lanze存草.2b
又(庚申避寇到楚呈諸尊長其四) You (Geng shen bi kou dao Chu cheng zhu zun zhang qi si)詩 五言律詩 shi 五言律詩吳蘭澤 Wu Lanze存草.2b
又(庚申避寇到楚呈諸尊長其五) You (Geng shen bi kou dao Chu cheng zhu zun zhang qi wu)詩 五言律詩 shi 五言律詩吳蘭澤 Wu Lanze存草.2b
又(庚申避寇到楚呈諸尊長其六) You (Geng shen bi kou dao Chu cheng zhu zun zhang qi liu)詩 五言律詩 shi 五言律詩吳蘭澤 Wu Lanze存草.2b
遣懷 Qian huai詩 五言律詩 shi 五言律詩吳蘭澤 Wu Lanze存草.3a
天河 Tian he詩 五言律詩 shi 五言律詩吳蘭澤 Wu Lanze存草.3a
初月 Chu yue詩 五言律詩 shi 五言律詩吳蘭澤 Wu Lanze存草.3a
擣衣 Dao yi詩 五言律詩 shi 五言律詩吳蘭澤 Wu Lanze存草.3a
歸燕 Gui yan詩 五言律詩 shi 五言律詩吳蘭澤 Wu Lanze存草.3b
促織 Cu zhi詩 五言律詩 shi 五言律詩吳蘭澤 Wu Lanze存草.3b
螢火 Ying huo詩 五言律詩 shi 五言律詩吳蘭澤 Wu Lanze存草.3b
蒹葭 Jian jia詩 五言律詩 shi 五言律詩吳蘭澤 Wu Lanze存草.3b
江月 Jiang yue詩 五言律詩 shi 五言律詩吳蘭澤 Wu Lanze存草.3b
中夜 Zhong ye詩 五言律詩 shi 五言律詩吳蘭澤 Wu Lanze存草.4a
江漢 Jiang Han詩 五言律詩 shi 五言律詩吳蘭澤 Wu Lanze存草.4a
孤雁 Gu yan詩 五言律詩 shi 五言律詩吳蘭澤 Wu Lanze存草.4a
即事 Ji shi詩 五言律詩 shi 五言律詩吳蘭畹 Wu Lanwan存草.4a
病馬 Bing ma詩 五言律詩 shi 五言律詩吳蘭澤 Wu Lanze存草.4a
番劍 Fan jian詩 五言律詩 shi 五言律詩吳蘭澤 Wu Lanze存草.4b
銅瓶 Tong ping詩 五言律詩 shi 五言律詩吳蘭澤 Wu Lanze存草.4b
觀兵 Guan bing詩 五言律詩 shi 五言律詩吳蘭澤 Wu Lanze存草.4b
除架 Chu jia詩 五言律詩 shi 五言律詩吳蘭澤 Wu Lanze存草.4b
送遠 Song yuan詩 五言律詩 shi 五言律詩吳蘭澤 Wu Lanze存草.5a
空囊 Kong nang詩 五言律詩 shi 五言律詩吳蘭澤 Wu Lanze存草.5a
苦竹 Ku zhu詩 五言律詩 shi 五言律詩吳蘭澤 Wu Lanze存草.5a
廢畦 Fei qi詩 五言律詩 shi 五言律詩吳蘭澤 Wu Lanze存草.5a
夕烽 Xi feng詩 五言律詩 shi 五言律詩吳蘭澤 Wu Lanze存草.5a
秋笛 Qiu di 吳蘭澤 Wu Lanze存草.5b
江漲 Jiang zhang詩 五言律詩 shi 五言律詩吳蘭澤 Wu Lanze存草.5b
雲山 Yun shan詩 五言律詩 shi 五言律詩吳蘭澤 Wu Lanze存草.5b
出郭 Chu guo詩 五言律詩 shi 五言律詩吳蘭澤 Wu Lanze存草.5b
山寺 Shan si詩 五言律詩 shi 五言律詩吳蘭澤 Wu Lanze存草.5b
雨晴 Yu qing詩 五言律詩 shi 五言律詩吳蘭澤 Wu Lanze存草.6a
日暮 Ri mu詩 五言律詩 shi 五言律詩吳蘭澤 Wu Lanze存草.6a
獨立 Du li詩 五言律詩 shi 五言律詩吳蘭澤 Wu Lanze存草.6a
201 items (Page 1 of 5)<< | < | > | >> New Search