Ming Qing Women's Writings Digitization Project
Ming Qing Women's Writings Digitization Project

留香集:二卷(清張倩撰)。道光十二年(1832)刻本
Liu xiang ji:2 juan (by Zhang Qian, Qing Dynasty)

View digitized version

Bibliographic information

ContentsGenre and FormAuthorPage Number
襯頁 Chen ye 襯頁
目錄 Mu lu 目錄.1a
弁言 Bian yan文﹕弁言 Wen: Bian yan 丁作賓 Ding Zuobin上卷-弁言.1a
憨憨小傳 Hanhan xiao zhuan文﹕略傳 Wen: lüe zhuan 牧樵 Mu Qiao上卷-憨憨小傳.1a
哭亡姬憨憨文 Ku wang ji Hanhan wen文﹕祭文 Wen: Ji wen 丁作賓 Ding Zuobin上卷-哭亡姬憨憨文.1a
吟園記 Yin yuan ji文﹕記 Wen: Ji 焦杰 Jiao Jie上卷-吟園記.1a
絮影山房記 Xu ying shan fang ji 文﹕記 Wen: Ji 文琴 Wen Qin上卷-絮影山房記.1a
跋 Ba文﹕跋 Wen: Ba 李白華 Li Baihua上卷-跋.1a
附書二則 Fu shu er ze 上卷-附書二則.1a
寄夫子書 Ji fu zi shu文﹕書信 Wen: Shu xin 張倩 Zhang Qian上卷-附書二則.1a
寄李夫人書 Ji Li fu ren shu文﹕書信 Wen: Shu xin 張倩 Zhang Qian上卷-附書二則.1b
附刊悼亡題集詩 Fu kan Dao wang ti ji shi 上卷-附刊悼亡題集詩.1a
接憨姬凶問淒然有作 Jie Han ji xiong wen ji ran you zuo詩 五言古詩 shi 五言古詩丁作賓 Ding Zuobin上卷-附刊悼亡題集詩.1a
辛卯秋日重過絮影山房淒然成句(二首) Xin mao qiu ri chong guo Xu ying shan fang qi ran cheng ju (er shou)詩 七言律詩 shi 七言律詩丁作賓 Ding Zuobin上卷-附刊悼亡題集詩.1b
又悼 You dao詩 七言律詩 shi 七言律詩丁作賓 Ding Zuobin上卷-附刊悼亡題集詩.1b
十五日詠 Shi wu ri yong詩 五言律詩 shi 五言律詩丁作賓 Ding Zuobin上卷-附刊悼亡題集詩.2a
編憨憨詩成題四絕句(四首) Bian Hanhan shi cheng ti si jue ju (si shou)詩 七言絕句 shi 七言絕句丁作賓 Ding Zuobin上卷-附刊悼亡題集詩.2a
(竹田氏牧篴)鴻儒有哭亡姬憨憨詩因題其後(二首) (Zhutian shi Muzhu) Hongru you ku wang ji Hanhan shi yin ti qi hou(er shou)詩 七言律詩 shi 七言律詩 上卷-附刊悼亡題集詩.3a
讀憨憨集題此呈半窗兄 Du Hanhan ji ti ci cheng Banchuang xiong詩 七言律詩 shi 七言律詩丁作梅 Ding Zuomei上卷-附刊悼亡題集詩.3b
(問渠居士開源)題絮影山房詩草兼示半窗 (Wenqujushi Kaiyuan) Ti Xu ying shan fang shi cao jian shi Banchuang詩 七言律詩 shi 七言律詩 上卷-附刊悼亡題集詩.3b
大兄刻絮影山房詩命題其後 Da xiong ke Xu ying shan fang shi ming ti qi hou詩 七言絕句 shi 七言絕句丁作新 Ding Zuoxin上卷-附刊悼亡題集詩.4a
(大兄刻絮影山房詩命題其後) (Da xiong ke Xu ying shan fang shi ming ti qi hou)詩 七言絕句 shi 七言絕句丁作霖 Ding Zuolin上卷-附刊悼亡題集詩.4a
牧友山夫子命抄留香集竣附句呈 教兼呈丁湘臞先生 Muyoushan fu zi ming chao Liu xiang ji jun fu ju cheng jiao jian cheng Ding Xiangqu xian sheng詩 五言律詩 shi 五言律詩呂梓 Lü Zi上卷-附刊悼亡題集詩.4b
目錄 Mu lu 上卷-絮影山房詩稿目錄.1a
(半窗氏丁作賓誌) Zhi文﹕識 Wen: Zhi 丁作賓 Ding Zuobin上卷-絮影山房詩稿目錄.3b
絮影山房詩稿 Xu ying shan fang shi gao 上卷-絮影山房詩稿.1a
題木蘭從軍圖 Ti Mulan cong jun tu詩 五言律詩 shi 五言律詩張倩 Zhang Qian上卷-絮影山房詩稿.1a
茉莉 Mo li詩 五言律詩 shi 五言律詩張倩 Zhang Qian上卷-絮影山房詩稿.1a
催妝(二首) Cui zhuang (er shou)詩 五言律詩 shi 五言律詩張倩 Zhang Qian上卷-絮影山房詩稿.1b
和李髻儂女史咏蜨原韻 He Li Jinong nü shi Yong die yuan yun詩 五言律詩 shi 五言律詩張倩 Zhang Qian上卷-絮影山房詩稿.1b
錄原詩 Lu yuan shi詩 五言律詩 shi 五言律詩李白華 Li Baihua上卷-絮影山房詩稿.2a
秋柳 Qiu liu詩 五言律詩 shi 五言律詩張倩 Zhang Qian上卷-絮影山房詩稿.2a
秋夜同夫子作 Qiu ye tong fu zi zuo詩 五言律詩 shi 五言律詩張倩 Zhang Qian上卷-絮影山房詩稿.2a
秋夜和夫子韻 Qiu ye he fu zi yun詩 五言律詩 shi 五言律詩張倩 Zhang Qian上卷-絮影山房詩稿.2b
步文焦木遣懷韻 Bu Wen Jiaomu Qian huai yun詩 五言律詩 shi 五言律詩張倩 Zhang Qian上卷-絮影山房詩稿.2b
錄原唱 Lu yuan chang詩 五言律詩 shi 五言律詩文琴 Wen Qin上卷-絮影山房詩稿.3a
吟園閒適 Yin yuan xian shi詩 七言絕句 shi 七言絕句張倩 Zhang Qian上卷-絮影山房詩稿.3a
牧蜨扉居士選詩內及拙作成此寄髻儂兼為道謝(二首) Mudiefeijüshi xuan shi nei ji zhuo zuo cheng ci ji Jinong jian wei dao xie (er shou)詩 七言絕句 shi 七言絕句張倩 Zhang Qian上卷-絮影山房詩稿.3a
母愈謝丁秀才八首存二(有序) Mu yu xie Ding xiu cai ba shou cun er (you xu)詩 七言律詩 shi 七言律詩張倩 Zhang Qian上卷-絮影山房詩稿.3b
再謝丁秀才 Zai xie Ding xiu cai 詩 五言律詩 shi 五言律詩張倩 Zhang Qian上卷-絮影山房詩稿.4a
送夫子北遊(二首) Song fu zi bei you (er shou)詩 五言律詩 shi 五言律詩張倩 Zhang Qian上卷-絮影山房詩稿.4b
寄仲玖姑聞姑已返南園 Ji Zhongjiu gu xian wen gu yi fan Nan yuan詩 五言律詩 shi 五言律詩張倩 Zhang Qian上卷-絮影山房詩稿.4b
園中晚步 Yuan zhong wan bu詩 五言律詩 shi 五言律詩張倩 Zhang Qian上卷-絮影山房詩稿.5a
憶邗江諸女伴九日看菊 Yi Han jiang zhu nü ban jiu ri kan ju詩 五言律詩 shi 五言律詩張倩 Zhang Qian上卷-絮影山房詩稿.5a
吟園對月 Yin yuan dui yue詩 五言律詩 shi 五言律詩張倩 Zhang Qian上卷-絮影山房詩稿.5a
送夫子南歸 Song fu zi nan gui詩 五言絕句 shi 五言絕句張倩 Zhang Qian上卷-絮影山房詩稿.5b
秦淮 Qinhuai詩 五言古詩 shi 五言古詩張倩 Zhang Qian上卷-絮影山房詩稿.5b
送春 Song chun詩 五言古詩 shi 五言古詩張倩 Zhang Qian上卷-絮影山房詩稿.5b
落花 Luo hua詩 五言古詩 shi 五言古詩張倩 Zhang Qian上卷-絮影山房詩稿.5b
題拜月圖 Ti bai yue tu詩 七言絕句 shi 七言絕句張倩 Zhang Qian上卷-絮影山房詩稿.6a
72 items (Page 1 of 2)<< | < | > | >> New Search