Ming Qing Women's Writings Digitization Project
Ming Qing Women's Writings Digitization Project

延秋閣賸藁(清趙景淑撰)。道光刻本
Yan qiu ge sheng gao (by Zhao Jingshu, Qing Dynasty)

View digitized version

Bibliographic information

ContentsGenre and FormAuthorPage Number
侍家大人乞歸留別東甌官舍(二首) Shi jia da ren qi gui liu bie Dong'ou guan she (er shou)詩 七言絕句 shi 七言絕句趙景淑 Zhao Jingshu賸藁.1a
甌江 Ou Jiang詩 七言絕句 shi 七言絕句趙景淑 Zhao Jingshu賸藁.1a
雨後山行 Yu hou shan xing詩 五言律詩 shi 五言律詩趙景淑 Zhao Jingshu賸藁.1b
杭州拜岳鄂王墓 Hangzhou bai Yue E wang mu詩 七言律詩 shi 七言律詩趙景淑 Zhao Jingshu賸藁.1b
湖上弔韓蘄王 Hu shang diao Han Qi wang詩 七言律詩 shi 七言律詩趙景淑 Zhao Jingshu賸藁.1b
春晚 Chun wan詩 七言絕句 shi 七言絕句趙景淑 Zhao Jingshu賸藁.2a
即事 Ji shi詩 七言絕句 shi 七言絕句趙景淑 Zhao Jingshu賸藁.2a
讀許靜含黹餘小草 Du Xu Jinghan zhi yu xiao cao詩 七言絕句 shi 七言絕句趙景淑 Zhao Jingshu賸藁.2a
新霽 Xin ji詩 五言排律 shi 五言排律趙景淑 Zhao Jingshu賸藁.2b
池塘觀荷 Chi tang guan he詩 七言排律 shi 七言排律趙景淑 Zhao Jingshu賸藁.2b
西湖泛月 Xi Hu fan yue詩 七言絕句 shi 七言絕句趙景淑 Zhao Jingshu賸藁.3a
納涼 Na liang詩 七言絕句 shi 七言絕句趙景淑 Zhao Jingshu賸藁.3a
早秋 Zao qiu詩 七言絕句 shi 七言絕句趙景淑 Zhao Jingshu賸藁.3a
白秋海棠和吳澹香韻 Bai qiu hai tang he Wu Danxian yun詩 七言律詩 shi 七言律詩趙景淑 Zhao Jingshu賸藁.3a
附原作 Fu yuan zuo詩 七言律詩 shi 七言律詩吳仲嫻 Wu Zhongxian賸藁.3b
湖上晚歸 Hu shang wan gui詩 五言律詩 shi 五言律詩趙景淑 Zhao Jingshu賸藁.3b
歸舟即景 Gui zhou ji jing詩 五言律詩 shi 五言律詩趙景淑 Zhao Jingshu賸藁.4a
夢醒 Meng xing詩 七言絕句 shi 七言絕句趙景淑 Zhao Jingshu賸藁.4a
題薇閣詩後 Ti Wei ge shi hou詩 七言絕句 shi 七言絕句趙景淑 Zhao Jingshu賸藁.4a
偶成 Ou cheng詩 七言絕句 shi 七言絕句趙景淑 Zhao Jingshu賸藁.4b
促織 Cu zhi詩 七言律詩 shi 七言律詩趙景淑 Zhao Jingshu賸藁.4b
雁字 Yan zi詩 五言律詩 shi 五言律詩趙景淑 Zhao Jingshu賸藁.4b
病中 Bing zhong詩 五言律詩 shi 五言律詩趙景淑 Zhao Jingshu賸藁.5a
冬夜 Dong ye詩 七言絕句 shi 七言絕句趙景淑 Zhao Jingshu賸藁.5a
除夕 Chu xi詩 七言絕句 shi 七言絕句趙景淑 Zhao Jingshu賸藁.5b
落梅(二首) Luo mei (er shou)詩 七言律詩 shi 七言律詩趙景淑 Zhao Jingshu賸藁.5b
早春 Zao chun詩 七言絕句 shi 七言絕句趙景淑 Zhao Jingshu賸藁.6a
布穀 Bu gu詩 五言律詩 shi 五言律詩趙景淑 Zhao Jingshu賸藁.6a
春釭 Chun gang詩 七言律詩 shi 七言律詩趙景淑 Zhao Jingshu賸藁.6a
春衣 Chun yi詩 七言律詩 shi 七言律詩趙景淑 Zhao Jingshu賸藁.6b
延秋閣雜詠:春 Yan qiu ge za yong: Chun詩 七言絕句 shi 七言絕句趙景淑 Zhao Jingshu賸藁.6b
延秋閣雜詠:夏 Yan qiu ge za yong: Xia詩 七言絕句 shi 七言絕句趙景淑 Zhao Jingshu賸藁.6b
延秋閣雜詠:秋 Yan qiu ge za yong: Qiu詩 七言絕句 shi 七言絕句趙景淑 Zhao Jingshu賸藁.7a
延秋閣雜詠:冬 Yan qiu ge za yong: Dong詩 七言絕句 shi 七言絕句趙景淑 Zhao Jingshu賸藁.7a
題古雪詩鈔 Ti Gu xue shi chao詩 七言絕句 shi 七言絕句趙景淑 Zhao Jingshu賸藁.7a
題唐孝女畫(有序) Ti Tang xiao nü hua (you xu)詩 七言律詩 shi 七言律詩趙景淑 Zhao Jingshu賸藁.7b
晚泊平望 Wan bo ping wang詩 七言絕句 shi 七言絕句趙景淑 Zhao Jingshu賸藁.8b
江上 Jiang shang詩 七言絕句 shi 七言絕句趙景淑 Zhao Jingshu賸藁.8b
雷塘 Lei tang詩 七言絕句 shi 七言絕句趙景淑 Zhao Jingshu賸藁.8b
題畫 Ti hua詩 七言絕句 shi 七言絕句趙景淑 Zhao Jingshu賸藁.8b
哭季弟掌宣(二首) Ku ji di Zhangxuan (er shou)詩 七言律詩 shi 七言律詩趙景淑 Zhao Jingshu賸藁.9a
附掌宣七夕絕命詩 Fu Zhangxuan qi xi jue ming shi詩 七言絕句 shi 七言絕句趙掌宣 Zhao Zhangxuan賸藁.9b
中元 Zhong yuan詩 七言絕句 shi 七言絕句趙景淑 Zhao Jingshu賸藁.9b
夜坐 Ye zuo詩 七言絕句 shi 七言絕句趙景淑 Zhao Jingshu賸藁.9b
河樓晚眺 He lou wan tiao詩 五言律詩 shi 五言律詩趙景淑 Zhao Jingshu賸藁.10a
舟過露筋祠(三首) Zhou guo Lu jin ci (san shou)詩 七言絕句 shi 七言絕句趙景淑 Zhao Jingshu賸藁.10a
淮陰寒食 Huaiyin han shi詩 七言絕句 shi 七言絕句趙景淑 Zhao Jingshu賸藁.10b
與月笙三妹夜話 Yu Yuesheng san mei ye hua詩 五言律詩 shi 五言律詩趙景淑 Zhao Jingshu賸藁.10b
詠菊 Yong ju詩 七言律詩 shi 七言律詩趙景淑 Zhao Jingshu賸藁.10b
冬至 Dong zhi詩 七言絕句 shi 七言絕句趙景淑 Zhao Jingshu賸藁.11a
50 items (Page 1 of 1)New Search