Ming Qing Women's Writings Digitization Project
Ming Qing Women's Writings Digitization Project

北堂詩錄:一卷(清左氏撰)。嘉慶十九年(1814)
Bei tang shi lu:1 juan (by Zuo shi, Qing Dynasty)

View digitized version

Bibliographic information

ContentsGenre and FormAuthorPage Number
襯頁 Chen ye 襯頁
夏佳嶺謁墓 Xia Jialing ye mu詩 七言律詩 shi 七言律詩左氏 Zuo shi詩錄.1a
聞聰賢舉子詩以誌喜(二首) Wen Congxian ju zi shi yi zhi xi (er shou)詩 七言絕句 shi 七言絕句左氏 Zuo shi詩錄.1a
聞聰賢舉子詩以誌喜(二首) Wen Congxian ju zi shi yi zhi xi (er shou)詩 七言絕句 shi 七言絕句左氏 Zuo shi詩錄.1b
聰慧之任南川率成二律以勖之(二首) Conghui zhi ren Nanchuan shuai cheng er lü yi xu zhi (er shou)詩 七言排律 shi 七言排律左氏 Zuo shi詩錄.1b
聰慧之任南川率成二律以勖之(二首) Conghui zhi ren Nanchuan shuai cheng er lü yi xu zhi (er shou)詩 七言排律 shi 七言排律左氏 Zuo shi詩錄.2a
聰賢調任長安詩以勖(二首) Congxian diao ren Chang'an shi yi xu zhi (er shou)詩 七言絕句 shi 七言絕句左氏 Zuo shi詩錄.2a
誌懷詩十六首訓示諸子及孫曾輩(十六首) Zhi huai shi shi liu shou xun shi zhu zi ji sun zeng bei (shi liu shou)詩 七言絕句 shi 七言絕句左氏 Zuo shi詩錄.2a
誌懷詩十六首訓示諸子及孫曾輩(十六首) Zhi huai shi shi liu shou xun shi zhu zi ji sun zeng bei (shi liu shou)詩 七言絕句 shi 七言絕句左氏 Zuo shi詩錄.2b
誌懷詩十六首訓示諸子及孫曾輩(十六首) Zhi huai shi shi liu shou xun shi zhu zi ji sun zeng bei (shi liu shou)詩 七言絕句 shi 七言絕句左氏 Zuo shi詩錄.3a
誌懷詩十六首訓示諸子及孫曾輩(十六首) Zhi huai shi shi liu shou xun shi zhu zi ji sun zeng bei (shi liu shou)詩 七言絕句 shi 七言絕句左氏 Zuo shi詩錄.3b
誌懷詩十六首訓示諸子及孫曾輩(十六首) Zhi huai shi shi liu shou xun shi zhu zi ji sun zeng bei (shi liu shou)詩 七言絕句 shi 七言絕句左氏 Zuo shi詩錄.4a
錄汪龍莊先生庸訓寄示子姪孫曾因題四絕句勖之(四首) Lu Wang Longzhuang xian sheng yong xun shi zi zhi sun zeng yin ti si jue ju xu zhi (si shou)詩 七言絕句 shi 七言絕句左氏 Zuo shi詩錄.4a
錄汪龍莊先生庸訓寄示子姪孫曾因題四絕句勖之(四首) Lu Wang Longzhuang xian sheng yong xun shi zi zhi sun zeng yin ti si jue ju xu zhi (si shou)詩 七言絕句 shi 七言絕句左氏 Zuo shi詩錄.4b
又作醒世歌十章書于卷後(十首) You zuo Xing shi ge shi zhang shu yu juan hou (shi shou)詩 四言詩 shi 四言詩左氏 Zuo shi詩錄.4b
又作醒世歌十章書于卷後(十首) You zuo Xing shi ge shi zhang shu yu juan hou (shi shou)詩 四言詩 shi 四言詩左氏 Zuo shi詩錄.5a
又作醒世歌十章書于卷後(十首) You zuo Xing shi ge shi zhang shu yu juan hou (shi shou)詩 四言詩 shi 四言詩左氏 Zuo shi詩錄.5b
識 Zhi文﹕識 Wen: Zhi 張聰賢 Zhang Congxian詩錄.5b
識 Zhi文﹕識 Wen: Zhi 張聰賢 Zhang Congxian識.1a
識 Zhi文﹕識 Wen: Zhi 張聰賢 Zhang Congxian識.1b
識 Zhi文﹕識 Wen: Zhi 張聰賢 Zhang Congxian識.2a
識 Zhi文﹕識 Wen: Zhi 張聰賢 Zhang Congxian識.2b
識 Zhi文﹕識 Wen: Zhi 張聰賢 Zhang Congxian識.3a
識 Zhi文﹕識 Wen: Zhi 張聰賢 Zhang Congxian識.3b
識 Zhi文﹕識 Wen: Zhi 張聰賢 Zhang Congxian識.4a
識 Zhi文﹕識 Wen: Zhi 張聰賢 Zhang Congxian識.4b
9 items (Page 1 of 1)New Search