Ming Qing Women's Writings Digitization Project
Ming Qing Women's Writings Digitization Project

聽秋軒贈言:三卷(清駱綺蘭輯)。嘉慶元年(1796)句曲駱氏本
Ting qiu xuan zeng yan: 3 juan (by Luo Qilan, Qing dynasty)

View digitized version

Bibliographic information

ContentsGenre and FormAuthorPage Number
出版頁 Chu ban ye 書名頁
聽秋軒贈言序 Ting qiu xuan zeng yan xu文﹕序 Wen: Xu 駱綺蘭 Luo Qilan聽秋軒贈言序.1b
秋燈課女圖序 Qiu deng ke nü tu xu文﹕序 Wen: Xu 吳雲 Wu Yun秋燈課女圖序.2b
聽秋軒贈言卷一 Ting qiu xuan zeng yan juan yi 赠言1.1a
題贈聽秋軒主人秋燈課女圖 Ti zeng Ting qiu xuan zhu ren Qiu deng ke nü tu詩 七言律詩 shi 七言律詩愛新覺羅 裕豐 Aixinjueluo Yufeng赠言1.1a
前題(題贈聽秋軒主人秋燈課女圖) Qian ti (Ti zeng Ting qiu xuan zhu ren Qiu deng ke nü tu)詩 五言古詩 shi 五言古詩愛新覺羅 裕瑞 Aixinjueluo Yurui贈言1.1b
題聽秋軒藁(二首) Ti Ting qiu xuan gao (er shou)詩 七言律詩 shi 七言律詩愛新覺羅 昭槤 Aixinjueluo Zhaolian贈言1.1b
題佩香女弟子秋燈課女圖 Ti Peixiang nü di zi Qiu deng ke nü tu詩 七言古詩 shi 七言古詩袁枚 Yuan Mei贈言1.2a
前題(題佩香女弟子秋燈課女圖)(八首) Qian ti (Ti Peixiang nü di zi Qiu deng ke nü tu) (ba shou)詩 七言絕句 shi 七言絕句王文治 Wang Wenzhi贈言1.3a
題佩香夫人秋燈課女圖(九首) Ti Peixiang fu ren Qiu deng ke nü tu (jiu shou)詩 四言詩 shi 四言詩畢沅 Bi Yuan贈言1.4b
前題(題佩香夫人秋燈課女圖) Qian ti (Ti Peixiang fu ren Qiu deng ke nü tu)詩 三言詩 shi 三言詩祝德麟 Zhu Delin贈言1.4b
前題(題佩香夫人秋燈課女圖) Qian ti (Ti Peixiang fu ren Qiu deng ke nü tu)詩 七言律詩 shi 七言律詩伊湯安 Yi Tang'an贈言1.5a
前題(題佩香夫人秋燈課女圖)(二首) Qian ti (Ti Peixiang fu ren Qiu deng ke nü tu) (er shou)詩 七言絕句 shi 七言絕句謝振定 Xie Zhending贈言1.5a
前題(題佩香夫人秋燈課女圖) Qian ti (Ti Peixiang fu ren Qiu deng ke nü tu)詩 七言古詩 shi 七言古詩李堯棟 Li Yaodong贈言1.6a
前題(題佩香夫人秋燈課女圖)(二首) Qian ti (Ti Peixiang fu ren Qiu deng ke nü tu) (er shou)詩 七言絕句 shi 七言絕句曾燠 Zeng Yu贈言1.6a
前題(題佩香夫人秋燈課女圖) Qian ti (Ti Peixiang fu ren Qiu deng ke nü tu)詩 七言律詩 shi 七言律詩李廷敬 Li Tingjing贈言1.6b
前題(題佩香夫人秋燈課女圖) Qian ti (Ti Peixiang fu ren Qiu deng ke nü tu)詩 五言古詩 shi 五言古詩余集 Yu Ji贈言1.6b
前題(題佩香夫人秋燈課女圖) Qian ti (Ti Peixiang fu ren Qiu deng ke nü tu) 詩 五言古詩 shi 五言古詩李佳繼昌 Lijia Jichang贈言1.7a
前題(題佩香夫人秋燈課女圖) Qian ti (Ti Peixiang fu ren Qiu deng ke nü tu)詩 五言律詩 shi 五言律詩蒲忭 Pu Bian贈言1.7a
前題(題佩香夫人秋燈課女圖) Qian ti (Ti Peixiang fu ren Qiu deng ke nü tu)詩 七言律詩 shi 七言律詩陸恭 Lu Gong贈言1.7b
前題(題佩香夫人秋燈課女圖)(三首) Qian ti (Ti Peixiang fu ren Qiu deng ke nü tu) (san shou) 詩 七言絕句 shi 七言絕句鄭三雲 Zheng Sanyun贈言1.8a
前題(題佩香夫人秋燈課女圖) Qian ti (Ti Peixiang fu ren Qiu deng ke nü tu)詩 五言律詩 shi 五言律詩何道生 He Daosheng贈言1.8a
前題(題佩香夫人秋燈課女圖)(二首) Qian ti (Ti Peixiang fu ren Qiu deng ke nü tu) (er shou)詩 七言絕句 shi 七言絕句胡翔雲 Hu Xiangyun贈言1.8a
前題(題佩香夫人秋燈課女圖)(二首) Qian ti (Ti Peixiang fu ren Qiu deng ke nü tu) (er shou)詩 七言絕句 shi 七言絕句姚鼐 Yao Nai贈言1.8b
前題(題佩香夫人秋燈課女圖)(二首) Qian ti (Ti Peixiang fu ren Qiu deng ke nü tu) (er shou)詩 七言絕句 shi 七言絕句方昂 Fang Ang贈言1.9a
前題(題佩香夫人秋燈課女圖) Qian ti (Ti Peixiang fu ren Qiu deng ke nü tu) 詩 五言古詩 shi 五言古詩左墉 Zuo Yong贈言1.9a
前題(題佩香夫人秋燈課女圖)(二首) Qian ti (Ti Peixiang fu ren Qiu deng ke nü tu) (er shou)詩 五言律詩 shi 五言律詩法式善 Fa Shishan贈言1.9b
前題(題佩香夫人秋燈課女圖)(四首) Qian ti (Ti Peixiang fu ren Qiu deng ke nü tu) (si shou)詩 七言絕句 shi 七言絕句顧宗泰 Gu Zongtai贈言1.10a
前題(題佩香夫人秋燈課女圖) Qian ti (Ti Peixiang fu ren Qiu deng ke nü tu) 詩 七言律詩 shi 七言律詩李楘 Li Mu贈言1.10a
前題(題佩香夫人秋燈課女圖) Qian ti (Ti Peixiang fu ren Qiu deng ke nü tu)詩 雜言詩 shi 雜言詩吳錫麒 Wu Xiqi贈言1.10b
前題(題佩香夫人秋燈課女圖)(四首) Qian ti (Ti Peixiang fu ren Qiu deng ke nü tu) (si shou)詩 七言絕句 shi 七言絕句張問陶 Zhang Wentao贈言1.11a
前題(題佩香夫人秋燈課女圖) Qian ti (Ti Peixiang fu ren Qiu deng ke nü tu)詩 七言律詩 shi 七言律詩王友亮 Wang Youliang贈言1.11a
前題(題佩香夫人秋燈課女圖) Qian ti (Ti Peixiang fu ren Qiu deng ke nü tu)詩 七言律詩 shi 七言律詩李如筠 Li Ruyun贈言1.11b
前題(題佩香夫人秋燈課女圖) Qian ti (Ti Peixiang fu ren Qiu deng ke nü tu) 詩 七言絕句 shi 七言絕句董旬 Dong Xun贈言1.11b
前題(題佩香夫人秋燈課女圖)(三首) Qian ti (Ti Peixiang fu ren Qiu deng ke nü tu) (san shou)詩 七言絕句 shi 七言絕句奇豐額 Qi Feng'e贈言1.12a
前題 寄調沁園春(題佩香夫人秋燈課女圖) Qian ti ji diao qin yuan chun (Ti Peixiang fu ren Qiu deng ke nü tu)詞 ci 劉錫嘏 Liu Xigu贈言1.12a
前題(題佩香夫人秋燈課女圖) Qian ti (Ti Peixiang fu ren Qiu deng ke nü tu)詩 七言律詩 shi 七言律詩朱文翰 Zhu Wenhan贈言1.12b
前題(題佩香夫人秋燈課女圖)(二首) Qian ti (Ti Peixiang fu ren Qiu deng ke nü tu) (er shou)詩 七言絕句 shi 七言絕句潘奕雋 Pan Yijuan贈言1.13a
前題(題佩香夫人秋燈課女圖) Qian ti (Ti Peixiang fu ren Qiu deng ke nü tu)詩 五言律詩 shi 五言律詩胡森 Hu Sen贈言1.13a
前題(題佩香夫人秋燈課女圖) Qian ti (Ti Peixiang fu ren Qiu deng ke nü tu)詩 七言古詩 shi 七言古詩吳嵩梁 Wu Songliang贈言1.13a
前題(題佩香夫人秋燈課女圖) Qian ti (Ti Peixiang fu ren Qiu deng ke nü tu)詩 七言古詩 shi 七言古詩尤維熊 You Weixiong贈言1.13b
前題(題佩香夫人秋燈課女圖)(三首) Qian ti (Ti Peixiang fu ren Qiu deng ke nü tu) (san shou)詩 七言絕句 shi 七言絕句魯銓 Lu Quan贈言1.14a
前題(題佩香夫人秋燈課女圖)(二首) Qian ti (Ti Peixiang fu ren Qiu deng ke nü tu) (er shou)詩 五言律詩 shi 五言律詩李彤階 Li Tongjie贈言1.14b
前題(題佩香夫人秋燈課女圖)(二首) Qian ti (Ti Peixiang fu ren Qiu deng ke nü tu) (er shou)詩 七言絕句 shi 七言絕句陳奉茲 Chen Fengzi贈言1.14b
前題(題佩香夫人秋燈課女圖)(二首) Qian ti (Ti Peixiang fu ren Qiu deng ke nü tu) (er shou)詩 七言絕句 shi 七言絕句周厚轅 Zhou Houyuan贈言1.15a
前題(題佩香夫人秋燈課女圖) Qian ti (Ti Peixiang fu ren Qiu deng ke nü tu)詩 七言古詩 shi 七言古詩趙翼 Zhao Yi贈言1.15b
前題(題佩香夫人秋燈課女圖)(二首) Qian ti (Ti Peixiang fu ren Qiu deng ke nü tu) (er shou)詩 七言絕句 shi 七言絕句張銘 Zhang Ming贈言1.15b
前題(題佩香夫人秋燈課女圖) Qian ti (Ti Peixiang fu ren Qiu deng ke nü tu)詩 七言律詩 shi 七言律詩駱傑 Luo Jie贈言1.16a
和佩香女弟子四十感懷詩卽以爲詩 He Peixiang nü di zi si shi gan huai shi ji yi wei shi詩 五言古詩 shi 五言古詩王文治 Wang Wenzhi贈言1.16b
祝佩香夫人四十初度時遊揚州湖上 Zhu Peixiang fu ren si shi chu du shi you Yangzhou hu shang詩 五言古詩 shi 五言古詩郭堃 Guo Kun贈言1.18a
193 items (Page 1 of 4)<< | < | > | >> New Search