Ming Qing Women's Writings Digitization Project
Ming Qing Women's Writings Digitization Project

問花樓詩鈔:七卷,洞簫樓詞鈔:一卷(清王倩撰)。清嘉慶刊本
Wen hua lou shi chao:1 juan, Dong xiao lou ci chao:1 juan(by Wang Qian, Qing Dynasty)

View digitized version

Bibliographic information

ContentsGenre and FormAuthorPage Number
書名頁 Shu ming ye 書名頁.1a
書名頁 Shu ming ye 書名頁.1b
序 Xu文﹕序 Wen: Xu 郭麐 Guo Lin序.1a
問花樓詩鈔卷一 Wen hua lou shi chao juan yi 詩鈔1.1a
湖樓題壁 Hu lou ti bi 詩 七言絕句 shi 七言絕句王倩 Wang Qian詩鈔1.1a
題愛蘭詩集 Ti Ai lan shi ji詩 五言律詩 shi 五言律詩王倩 Wang Qian詩鈔1.1a
病起(二首) Bing qi (er shou)詩 五言絕句 shi 五言絕句王倩 Wang Qian詩鈔1.1a
過話秋軒 Guo Hua qiu xuan詩 七言絕句 shi 七言絕句王倩 Wang Qian詩鈔1.1b
觀女劇作 Guan nu ju zuo詩 七言律詩 shi 七言律詩王倩 Wang Qian詩鈔1.1b
待月 Dai yue詩 七言絕句 shi 七言絕句王倩 Wang Qian詩鈔1.1b
奉寄東岩三兄(四首) Feng ji Dongyan san xiong (si shou)詩 五言律詩 shi 五言律詩王倩 Wang Qian詩鈔1.2a
閨中春興 Gui zhong chun xing詩 七言律詩 shi 七言律詩王倩 Wang Qian詩鈔1.2a
即景有懷 Ji jing you huai詩 七言絕句 shi 七言絕句王倩 Wang Qian詩鈔1.2b
楓葉 Feng ye詩 五言律詩 shi 五言律詩王倩 Wang Qian詩鈔1.2b
鏡湖 Jing hu詩 五言律詩 shi 五言律詩王倩 Wang Qian詩鈔1.2b
游龍吟山館作 You Long yin shan guan zuo詩 七言律詩 shi 七言律詩王倩 Wang Qian詩鈔1.3a
落梅 Luo mei詩 五言律詩 shi 五言律詩王倩 Wang Qian詩鈔1.3a
冬閨即興 Dong gui ji xing詩 七言律詩 shi 七言律詩王倩 Wang Qian詩鈔1.3a
雨夜至西興 Yu ye zhi Xixing詩 七言絕句 shi 七言絕句王倩 Wang Qian詩鈔1.3b
重過西興旅館題壁(二首) Chong guo Xixing lü guan ti bi (er shou)詩 七言絕句 shi 七言絕句王倩 Wang Qian詩鈔1.3b
虎邱 Huqiu詩 七言律詩 shi 七言律詩王倩 Wang Qian詩鈔1.3b
殘菊 Can ju詩 五言律詩 shi 五言律詩王倩 Wang Qian詩鈔1.4a
春雨樓雨望(三首) Chun yu lou yu wang (san shou)詩 七言絕句 shi 七言絕句王倩 Wang Qian詩鈔1.4a
感懷 Gan huai詩 七言律詩 shi 七言律詩王倩 Wang Qian詩鈔1.4b
倦繡 Juan xiu詩 七言絕句 shi 七言絕句王倩 Wang Qian詩鈔1.4b
村女(二首) Cun nü (er shou)詩 七言絕句 shi 七言絕句王倩 Wang Qian詩鈔1.4b
嵇天眉公子以駱佩香女士所畫芍藥索題 Ji Tianmei gong zi yi Luo Peixiang nü shi suo hua shao yao suo ti詩 七言絕句 shi 七言絕句王倩 Wang Qian詩鈔1.5a
西山晚歸同竹士作 Xi shan wan gui tong 詩 五言律詩 shi 五言律詩王倩 Wang Qian詩鈔1.5a
閨中四時詞(四首) Gui zhong si shi ci (si shou)詩 七言律詩 shi 七言律詩王倩 Wang Qian詩鈔1.5a
題江南春畫卷(二首) Ti Jiang nan chun hua juan (er shou)詩 七言絕句 shi 七言絕句王倩 Wang Qian詩鈔1.6a
正月二十七日將有梁谿之行蔣懺非丈以近作索和諧竹士各附一絕 Zheng yue er shi qi ri jiang you Liang xi zhi xing Jiang Chanfei zhang yi jin zuo suo he xie Zhushi ge fu yi jue詩 七言絕句 shi 七言絕句王倩 Wang Qian詩鈔1.6a
附竹士作 Fu Zhu shi zuo詩 七言絕句 shi 七言絕句陳基 Chen Ji詩鈔1.6a
小住寄梅館作 Xiao zhu Ji mei guan zuo詩 七言絕句 shi 七言絕句王倩 Wang Qian詩鈔1.6b
題竹士書尾 Ti zhu shi shu wei詩 七言律詩 shi 七言律詩王倩 Wang Qian詩鈔1.6b
次韻佩香夫人紅橋修禊 Ci yun Peixiang fu ren Hong qiao xiu xi詩 七言律詩 shi 七言律詩王倩 Wang Qian詩鈔1.6b
題佩香夫人畫蘭扇 Ti Peixiang fu ren hua lan shan詩 七言絕句 shi 七言絕句王倩 Wang Qian詩鈔1.7a
題曾轉運賓谷先生三朵花圖即步自題元韻 Ti Zeng Zhuanyun Bingu xian sheng San duo hua tu ji bu zi ti yuan yun詩 七言律詩 shi 七言律詩王倩 Wang Qian詩鈔1.7a
揚州春雨同竹士作 Yangzhou chun yu tong Zhushi zuo詩 七言律詩 shi 七言律詩王倩 Wang Qian詩鈔1.7a
題汪玉屏樵雲圖 Ti Wang Yuping Qiao yun tu詩 五言律詩 shi 五言律詩王倩 Wang Qian詩鈔1.7b
尺五樓春望 Chi wu lou chun wang詩 五言律詩 shi 五言律詩王倩 Wang Qian詩鈔1.7b
將歸吳門留別佩香夫人 Jiang gui Wu men liu bie PeiXiang fu ren詩 七言絕句 shi 七言絕句王倩 Wang Qian詩鈔1.7b
留別盧淨香許仙霞兩世妹 Liu bie Lu Jingxiang Xu Xianxia liang shi mei 詩 五言律詩 shi 五言律詩王倩 Wang Qian詩鈔1.8a
竹士外子偕游平山堂聯句 Zhushi wai zi xie you Ping shan tang lian ju詩 七言律詩 shi 七言律詩王倩 Wang Qian詩鈔1.8a
次韻徐懶雲題菊花畫扇見贈 Ci yun Xu Lanyun ti Ju hua hua shan jian zeng詩 七言絕句 shi 七言絕句王倩 Wang Qian詩鈔1.8a
與竹士偶撿纖纖阿姊箱篋感而成咏 Yu Zhushi ou jian Xianxian a zi xiang qie gan er cheng yong詩 七言絕句 shi 七言絕句王倩 Wang Qian詩鈔1.8a
冒雨渡江望焦山 Mao yu du jiang wang Jiao shan詩 五言律詩 shi 五言律詩王倩 Wang Qian詩鈔1.8b
和竹士對雨詩(二首) He Zhushi dui yu shi (er shou)詩 七言絕句 shi 七言絕句王倩 Wang Qian詩鈔1.8b
曉起喜晴和竹士(二首) Xiao qi xi qing he Zhushi (er shou)詩 七言絕句 shi 七言絕句王倩 Wang Qian詩鈔1.8b
題畫 Ti hua詩 七言絕句 shi 七言絕句王倩 Wang Qian詩鈔1.9a
送竹士至白門兼呈隨園老人(三首) Song Zhushi zhi Baimen jian cheng Suiyuan lao ren (san shou)詩 七言絕句 shi 七言絕句王倩 Wang Qian詩鈔1.9a
404 items (Page 1 of 9)<< | < | > | >> New Search