Ming Qing Women's Writings Digitization Project
Ming Qing Women's Writings Digitization Project

含章閣詩鈔:一卷(清姚氏撰)。
Han zhang ge shi chao:1 juan (by Yao shi, Qing Dynasty)

View digitized version

Bibliographic information

ContentsGenre and FormAuthorPage Number
封面 Feng mian 封面
扉頁 Fei ye 襯頁
行實 Xing shi 文﹕行狀 Wen: Xing zhuang 張廷玉 Zhang Tingyu行實.4b
甲子夏日夫子邀山中看花不果走筆代簡 Jia zi xia ri fu zi yao shan zhong kan hua bu guo zou bi dai jian詩 七言絕句 shi 七言絕句姚氏(張英妻) Yao shi (Zhang Ying qi)詩鈔.1a
春日寄夫子 Chun ri ji fu zi詩 七言絕句 shi 七言絕句姚氏(張英妻) Yao shi (Zhang Ying qi)詩鈔.1a
丙寅北上憶 Bing yin bei shang yi詩 七言律詩 shi 七言律詩姚氏(張英妻) Yao shi (Zhang Ying qi)詩鈔.1a
夢同夫子在池見落花流水口占後二句覺後續成之 Meng tong fu zi zai chi jian luo hua liu shui kou zhan hou er jue hou xu cheng zhi詩 七言絕句 shi 七言絕句姚氏(張英妻) Yao shi (Zhang Ying qi)詩鈔.1b
辛未夫子思鄉特甚偶占鄙句以當解嘲 (四首) Xin wei fu zi si xiang te shen ou zhan bi ju yi dang jie chao (si shou)詩 五言律詩 shi 五言律詩姚氏(張英妻) Yao shi (Zhang Ying qi)詩鈔.1b
秋葵 Qiu kui 詩 七言絕句 shi 七言絕句姚氏(張英妻) Yao shi (Zhang Ying qi)詩鈔.2a
立春前一日小閣梅花初放時值大雪 Li chun qian yi ri xiao ge mei hua chu fang shi zhi da xue詩 七言絕句 shi 七言絕句姚氏(張英妻) Yao shi (Zhang Ying qi)詩鈔.2b
連朝風雪 Lian chao feng xue詩 七言絕句 shi 七言絕句姚氏(張英妻) Yao shi (Zhang Ying qi)詩鈔.2b
窗前棗樹二株結實甚美 Chuang qian zao shu er zhu jie shi shen mei詩 七言律詩 shi 七言律詩姚氏(張英妻) Yao shi (Zhang Ying qi)詩鈔.2b
丙子三月兒瓚隨駕北征詩以勉之 Bing zi san yue er zan sui jia bei zheng shi yi mian zhi詩 五言絕句 shi 五言絕句姚氏(張英妻) Yao shi (Zhang Ying qi)詩鈔.3a
立夏後二日憶兒瓚 Li xia hou er ri yi er zan詩 七言絕句 shi 七言絕句姚氏(張英妻) Yao shi (Zhang Ying qi)詩鈔.3a
喜兒瓚書至 Xi er Zan shu zhi詩 五言絕句 shi 五言絕句姚氏(張英妻) Yao shi (Zhang Ying qi)詩鈔.3a
禮佛 Li fo詩 七言絕句 shi 七言絕句姚氏(張英妻) Yao shi (Zhang Ying qi)詩鈔.3b
孟夏遊玉蝀橋 (二首) Meng xia you Yu dong qiao (er shou)詩 七言律詩 shi 七言律詩姚氏(張英妻) Yao shi (Zhang Ying qi)詩鈔.3b
午日望北信不至 Wu ri wang bei xin bu zhi詩 七言絕句 shi 七言絕句姚氏(張英妻) Yao shi (Zhang Ying qi)詩鈔.4a
憶兒瓚 Yi er Zan詩 七言律詩 shi 七言律詩姚氏(張英妻) Yao shi (Zhang Ying qi)詩鈔.4a
五月十二日喜兒瓚書至 Wu yue shi er ri xi er Zan shu zhi詩 七言律詩 shi 七言律詩姚氏(張英妻) Yao shi (Zhang Ying qi)詩鈔.4a
頌上平寇功德 Song shang pin kou gong de詩 七言絕句 shi 七言絕句姚氏(張英妻) Yao shi (Zhang Ying qi)詩鈔.4b
聖駕已回命兒瓚暨同人隨王後行先譴僕夫報平安 (二首) Sheng jia yi hui ming er Zan ji tong ren sui wang hou xing xian qian pu fu bao ping an (er shou)詩 七言絕句 shi 七言絕句姚氏(張英妻) Yao shi (Zhang Ying qi)詩鈔.4b
喜兒瓚回京 Xi er Zan hui jing詩 七言絕句 shi 七言絕句姚氏(張英妻) Yao shi (Zhang Ying qi)詩鈔.5a
聞二男廷玉鄉薦喜詠 Wen er nan Tingyu xiang jian xi yong詩 七言律詩 shi 七言律詩姚氏(張英妻) Yao shi (Zhang Ying qi)詩鈔.5a
法華寺送紫牡丹數枝 (二首) Fa hua si song zi mu dan shu zhi (er shou)詩 七言絕句 shi 七言絕句姚氏(張英妻) Yao shi (Zhang Ying qi)詩鈔.5b
丁丑春日夢遊山谷間竹樹青翠茅屋數椽饒有幽致夢中得前二句覺後續成一絕 Ding chou chun ri men you shan gu jian zhu shu qing cui mao wu shu chuan rao you you zhi meng zhong de qian er ju jue hou xu cheng yi jue詩 七言絕句 shi 七言絕句姚氏(張英妻) Yao shi (Zhang Ying qi)詩鈔.5b
蘭花盛開夫子校書內廷未得共賞 (二首) Lan hua xheng kai fuzi jiao shu nei ting wei de gong shang (er shou)詩 七言絕句 shi 七言絕句姚氏(張英妻) Yao shi (Zhang Ying qi)詩鈔.6a
送三弟南歸 Song san di nan gui詩 七言律詩 shi 七言律詩姚氏(張英妻) Yao shi (Zhang Ying qi)詩鈔.6a
二男攜六男廷瑑二孫若霈歸里 (二首) Er nan xie liu nan Tingzhuan er sun Ruopei gui li (er shou)詩 七言律詩 shi 七言律詩姚氏(張英妻) Yao shi (Zhang Ying qi)詩鈔.6b
六男回里畢姻詩以示之 (二首) Liu nan hui li bi yin shi yi shi zhi (er shou)詩 七言律詩 shi 七言律詩姚氏(張英妻) Yao shi (Zhang Ying qi)詩鈔.7a
賦寄諸女及三男廷璐四男廷 (二首) Fu ji ju nü ji san nan Tinglu si nan Tingqi (er shou)詩 七言律詩 shi 七言律詩姚氏(張英妻) Yao shi (Zhang Ying qi)詩鈔.7a
兒瓚奉詔告衡嶽歸途擬過里門喜賦七絕句 (七首) Er Zan feng zhao gao heng yue gui tu ni guo i men xi fu qi jue ju (qi shou)詩 七言絕句 shi 七言絕句姚氏(張英妻) Yao shi (Zhang Ying qi)詩鈔.7b
夫子性愛簡靜今秋稍得清閒賦此志喜 (二首) Fu zi xing ai jian jing jin qiu shao de qiang xian fu ci zhi xi (er shou)詩 五言絕句 shi 五言絕句姚氏(張英妻) Yao shi (Zhang Ying qi)詩鈔.8b
賜第恭紀 (二首) Ci di gong ji (er shou)詩 七言絕句 shi 七言絕句姚氏(張英妻) Yao shi (Zhang Ying qi)詩鈔.8b
憶六男 Yi liu nan詩 七言絕句 shi 七言絕句姚氏(張英妻) Yao shi (Zhang Ying qi)詩鈔.9a
秋日諸子南歸有懷 Qiu ri zhu zi nan gui you huai詩 五言絕句 shi 五言絕句姚氏(張英妻) Yao shi (Zhang Ying qi)詩鈔.9a
嘲圃翁 Chao Pu weng詩 七言絕句 shi 七言絕句姚氏(張英妻) Yao shi (Zhang Ying qi)詩鈔.9a
和華曾二姪韻 (二首) He Hua Ceng er zhi yun (er shou)詩 七言律詩 shi 七言律詩姚氏(張英妻) Yao shi (Zhang Ying qi)詩鈔.9a
華曾贈博山爐水僊花芥片各成一絕并和原韻 (三首) Hua ceng zeng bo shan lu shui xian hua gai pian ge cheng yi jue bing he yuan yun (san shou)詩 七言絕句 shi 七言絕句姚氏(張英妻) Yao shi (Zhang Ying qi)詩鈔.9b
春日暖室中眾花爭放郎事呈圃翁 (四首) Chun ri nuan shi zhong zhong hua zheng fang lang shi cheng pu weng (si shou)詩 七言絕句 shi 七言絕句姚氏(張英妻) Yao shi (Zhang Ying qi)詩鈔.10a
日望華曾夫人不至 Ri wang hua ceng fu ren bu zhi詩 七言律詩 shi 七言律詩姚氏(張英妻) Yao shi (Zhang Ying qi)詩鈔.10b
三女畫家園牡丹數枝并題詩見寄口占和韻 (二首) San nü hua jia yuan mu dan shu zhi bing ti shi jian ji kou zhan he yun (er shou)詩 七言律詩 shi 七言律詩姚氏(張英妻) Yao shi (Zhang Ying qi)詩鈔.10b
送方夫人移居通州 (二首) Song Fang fu ren yi ju Tongzhou (er shou)詩 七言律詩 shi 七言律詩姚氏(張英妻) Yao shi (Zhang Ying qi)詩鈔.11a
送任夫人任淡水 (二首) Song Ren fu ren ren dan shui (er shou)詩 七言律詩 shi 七言律詩姚氏(張英妻) Yao shi (Zhang Ying qi)詩鈔.11b
桂花二絕 (二首) Gui hua er jue (er shou)詩 七言絕句 shi 七言絕句姚氏(張英妻) Yao shi (Zhang Ying qi)詩鈔.12a
夏日即事呈圃翁 Xia ri ji shi cheng pu weng詩 七言律詩 shi 七言律詩姚氏(張英妻) Yao shi (Zhang Ying qi)詩鈔.12a
盼家信不至寄示諸子 Pan jia xin bu zhi ji shi zhu zi詩 七言律詩 shi 七言律詩姚氏(張英妻) Yao shi (Zhang Ying qi)詩鈔.12b
壽二姊江夫人六裴 Shou er zi Jiang fu ren liu pei詩 七言律詩 shi 七言律詩姚氏(張英妻) Yao shi (Zhang Ying qi)詩鈔.12b
贈瑤園大姪 (二首) Zeng yao yuan da zhi (er shou)詩 七言律詩 shi 七言律詩姚氏(張英妻) Yao shi (Zhang Ying qi)詩鈔.12b
兒瓚典試山左所拔皆寒士喜賦二絕 (二首) Er Zan dian shi shan zuo suo ba jie han shi xi fu er jue (er shou)詩 五言絕句 shi 五言絕句姚氏(張英妻) Yao shi (Zhang Ying qi)詩鈔.13a
66 items (Page 1 of 2)<< | < | > | >> New Search