Ming Qing Women's Writings Digitization Project
Ming Qing Women's Writings Digitization Project

畫荻吟草:一卷(清馬雅文撰)。民國二十五年(1936)廣州鉛印本
Hua di yin cao: 1 juan (by Ma Yawen, Qing Dynasty)

View digitized version

Bibliographic information

ContentsGenre and FormAuthorPage Number
封面 Feng mian 封面
扉頁 Fei ye文﹕扉頁題辭 Wen: Fei ye ti ci 吳道鎔 Wu Daorong題字1a
羅翼群題字 Luo Yiqun ti zi文﹕扉頁題辭 Wen: Fei ye ti ci 羅翼群 Luo Yiqun題字2a
扉頁 Ti ci 文﹕扉頁題辭 Wen: Fei ye ti ci 伍蕃 Wu Fan題字3a
扉頁 Ti ci文﹕扉頁題辭 Wen: Fei ye ti ci 陸幼剛 Lu Yougang題字4a
題詞 Ti ci詩 七言律詩 shi 七言律詩謝鶴年 Xie Henian題詞1a
題詞 Ti ci 文﹕扉頁題辭 Wen: Fei ye ti ci 宋森 Song Sen題詞1a
題詞(三首) Ti ci(san shou)詩 七言絕句 shi 七言絕句馮秩選 Feng Zhixuan題詞1b
序 Xu文﹕序 Wen: Xu 桂坫 Gui Dian序1a
序 Xu文﹕序 Wen: Xu 陳安仁 Chen Anren序3a
序 Xu文﹕序 Wen: Xu 施兆浚 Shi Zhaojun序4a
畫狄吟草目錄 Hua di yin cao mu lu 目錄1a
鶴琴書舫 He qin shu fang詩 五言律詩 shi 五言律詩馬雅文 Ma Yawen吟草1a
春 Chun詩 七言絕句 shi 七言絕句馬雅文 Ma Yawen吟草1b
夏 Xia詩 七言絕句 shi 七言絕句馬雅文 Ma Yawen吟草1b
秋 Qiu詩 七言絕句 shi 七言絕句馬雅文 Ma Yawen吟草1b
冬 Dong詩 七言絕句 shi 七言絕句馬雅文 Ma Yawen吟草2a
感懷 Gan huai詩 七言絕句 shi 七言絕句馬雅文 Ma Yawen吟草2a
(感懷)其二 (Gan huai) Qi er 詩 七言絕句 shi 七言絕句馬雅文 Ma Yawen吟草2a
(感懷)其三 (Gan huai) Qi san 詩 七言絕句 shi 七言絕句馬雅文 Ma Yawen吟草2b
(感懷)其四 (Gan huai) Qi si 詩 七言絕句 shi 七言絕句馬雅文 Ma Yawen吟草2b
(感懷)其五 (Gan huai) Qi wu 詩 七言絕句 shi 七言絕句馬雅文 Ma Yawen吟草2b
(感懷)其六 (Gan huai) Qi liu詩 七言絕句 shi 七言絕句馬雅文 Ma Yawen吟草3a
山居早春 Shan ju zao chun詩 五言律詩 shi 五言律詩馬雅文 Ma Yawen吟草3a
秋日寄翰波兄 Qiu ri ji Hanbuo xiong詩 五言律詩 shi 五言律詩馬雅文 Ma Yawen吟草3a
秋日 Qiu ri詩 七言絕句 shi 七言絕句馬雅文 Ma Yawen吟草3b
咏蘭 Yong lan詩 七言絕句 shi 七言絕句馬雅文 Ma Yawen吟草3b
咏桂 Yong gui詩 七言絕句 shi 七言絕句馬雅文 Ma Yawen吟草4a
咏白菊 Yong bai ju詩 七言絕句 shi 七言絕句馬雅文 Ma Yawen吟草4a
冬夜雨 Dong ye yu詩 七言絕句 shi 七言絕句馬雅文 Ma Yawen吟草4a
夕陽 Xi yang詩 七言絕句 shi 七言絕句馬雅文 Ma Yawen吟草4b
梅花 Mei hua詩 七言絕句 shi 七言絕句馬雅文 Ma Yawen吟草4b
(梅花)其二 (Mei hua) Qi er 詩 七言絕句 shi 七言絕句馬雅文 Ma Yawen吟草4b
山居 Shan ju詩 七言絕句 shi 七言絕句馬雅文 Ma Yawen吟草5a
歸鴉有感 Gui ya you gan詩 七言絕句 shi 七言絕句馬雅文 Ma Yawen吟草5a
白桃花 Bai tao hua詩 七言絕句 shi 七言絕句馬雅文 Ma Yawen吟草5a
春日書懷 Chun ri shu huai 詩 七言絕句 shi 七言絕句馬雅文 Ma Yawen吟草5b
(春日書懷)其二 (Chun ri shu huai) Qi er 詩 七言絕句 shi 七言絕句馬雅文 Ma Yawen吟草5b
(春日書懷)其三 (Chun ri shu huai) Qi san 詩 七言絕句 shi 七言絕句馬雅文 Ma Yawen吟草5b
和索朗弟金魚不獲 He suo Lang di jin yu bu huo詩 七言絕句 shi 七言絕句馬雅文 Ma Yawen吟草6a
和朗弟從軍不果 He Lang di cong jun bu guo詩 七言絕句 shi 七言絕句馬雅文 Ma Yawen吟草6a
寄翰波兄 Ji Hanbou xiong詩 七言絕句 shi 七言絕句馬雅文 Ma Yawen吟草6a
鍠兒既亡悼心未已賦此寫悲 Huang er ji wang dao xin wei yi fu ci xie bei詩 七言絕句 shi 七言絕句馬雅文 Ma Yawen吟草6b
(鍠兒既亡悼心未已賦此寫悲)其二 (Huang er ji wang dao xin wei yi fu ci xie bei) Qi er 詩 七言絕句 shi 七言絕句馬雅文 Ma Yawen吟草6b
撫事傷懷思傍禪鐙了此生矣 Fu shi shang huai si bang chan deng liao ci sheng yi詩 七言絕句 shi 七言絕句馬雅文 Ma Yawen吟草6b
逭夏 Huan xia 詩 七言絕句 shi 七言絕句馬雅文 Ma Yawen吟草7a
見雁感懷 Jian yan gan huai詩 七言絕句 shi 七言絕句馬雅文 Ma Yawen吟草7a
聞鈴有感 Wen ling you gan詩 七言絕句 shi 七言絕句馬雅文 Ma Yawen吟草7a
咏懷 Yong huai詩 七言絕句 shi 七言絕句馬雅文 Ma Yawen吟草7b
(咏懷)其二 (Yong huai) Qi er 詩 七言絕句 shi 七言絕句馬雅文 Ma Yawen吟草7b
109 items (Page 1 of 3)<< | < | > | >> New Search