Ming Qing Women's Writings Digitization Project
Ming Qing Women's Writings Digitization Project

爨餘吟﹕二卷(清屠鏡心撰)。清同治九年(1870)刻本
Cuan yu yin: 2 juan (by Tu Jingxin, Qing dynasty)

View digitized version

Bibliographic information

Full text at Chinese Text Project

ContentsGenre and FormAuthorPage Number
文廉序 Wen Lian xu文﹕序 Wen: Xu 文廉 Wen Lian序.1a
張之縉序 Zhang Zhijin xu文﹕序 Wen: Xu 張之縉 Zhang Zhijin序.3a
耀曾序 Yao Zeng xu文﹕序 Wen: Xu 耀曾 Yao Zeng序.6a
戴嘉瑞題辭 Dai Jiarui ti ci詩 五言律詩 shi 五言律詩戴嘉瑞 Dai Jiarui題辭.8a
戴嘉玉題辭 Dai Jiayu ti ci詩 七言絕句 shi 七言絕句戴嘉玉 Dai Jiayu題辭.8a
調寄玉連環 Diao ji yu lian huan詞 ci 傅隱蘭 Fu Yinlan題辭.8b
于懿題辭 Yu Yi ti ci詩 七言律詩 shi 七言律詩于懿 Yu Yi題辭.8b
鄧瑜題辭 Deng Yu ti ci詩 七言律詩 shi 七言律詩鄧瑜 Deng Yu題辭.9a
奉題胞伯母屠太宜人爨餘吟草後 Feng ti bao bo mu Tu tai yi ren Cuan yu yin cao hou詩 五言古詩 shi 五言古詩任珮瑛 Ren Peiying題辭.10a
目錄 Mu lu 1.目錄.1a
憶親 Yi qin詩 五言古詩 shi 五言古詩屠鏡心 Tu Jingxin1.1a
登南岳 Deng nan yue詩 五言古詩 shi 五言古詩屠鏡心 Tu Jingxin1.1a
示溶兒 Shi Rong er詩 七言古詩 shi 七言古詩屠鏡心 Tu Jingxin1.1b
納涼有感 Na liang you gan詩 七言排律 shi 七言排律屠鏡心 Tu Jingxin1.2b
思親 Si qin詩 雜言詩 shi 雜言詩屠鏡心 Tu Jingxin1.3b
憶母 Yi mu詩 七言律詩 shi 七言律詩屠鏡心 Tu Jingxin1.4b
贈穎川徐夫人二首 Zeng Yingchuan Xu fu ren er shou詩 七言律詩 shi 七言律詩屠鏡心 Tu Jingxin1.5a
恭步家嚴口占原韻 Gong bu jia yan kou zhan yuan yun詩 七言律詩 shi 七言律詩屠鏡心 Tu Jingxin1.5b
再疊前韻 Zai die qian yun詩 七言律詩 shi 七言律詩屠鏡心 Tu Jingxin1.6a
三疊前韻 San die qian yun詩 七言律詩 shi 七言律詩屠鏡心 Tu Jingxin1.6a
哭姑三首 Ku gu san shou詩 七言律詩 shi 七言律詩屠鏡心 Tu Jingxin1.6b
和胞兄菊坡夢遊洞庭席公祠原韻 He bao xiong Jupo Meng you Dongting Xi gong ci yuan yun詩 七言律詩 shi 七言律詩屠鏡心 Tu Jingxin1.7a
春雪 Chun xue詩 七言律詩 shi 七言律詩屠鏡心 Tu Jingxin1.7b
病魔 Bing mo詩 七言絕句 shi 七言絕句屠鏡心 Tu Jingxin1.7b
對鏡 Dui jing詩 七言律詩 shi 七言律詩屠鏡心 Tu Jingxin1.8a
粉洋蝶 Fen yang die詩 七言律詩 shi 七言律詩屠鏡心 Tu Jingxin1.8a
粉荷花 Fen he hua詩 七言律詩 shi 七言律詩屠鏡心 Tu Jingxin1.8b
白秋海棠八首有序 Bai qiu hai tang ba shou you xu詩 七言律詩 shi 七言律詩屠鏡心 Tu Jingxin1.9a
有感 You gan詩 七言律詩 shi 七言律詩屠鏡心 Tu Jingxin1.11a
聞宜邑侯周恤寒士作詩頌之 Wen Yiyi hou zhou xu han shi zuo shi song zhi詩 七言律詩 shi 七言律詩屠鏡心 Tu Jingxin1.11a
望夫石恭步盧忠烈公韻 Wang fu shi gong bu Lu Zhonglie gong yun詩 七言律詩 shi 七言律詩屠鏡心 Tu Jingxin1.11b
端陽 Duan yang詩 七言律詩 shi 七言律詩屠鏡心 Tu Jingxin1.12a
夏日 Xia ri詩 七言律詩 shi 七言律詩屠鏡心 Tu Jingxin1.12a
羽扇 Yu shan詩 七言律詩 shi 七言律詩屠鏡心 Tu Jingxin1.12b
摺扇 Zhe shan詩 七言律詩 shi 七言律詩屠鏡心 Tu Jingxin1.12b
紈扇 Wan shan詩 七言律詩 shi 七言律詩屠鏡心 Tu Jingxin1.13a
蒲扇 Pu shan詩 七言律詩 shi 七言律詩屠鏡心 Tu Jingxin1.13a
蕉扇 Jiao shan詩 七言律詩 shi 七言律詩屠鏡心 Tu Jingxin1.13b
種菊 Zhong ju詩 七言律詩 shi 七言律詩屠鏡心 Tu Jingxin1.14a
問菊 Wen ju詩 七言律詩 shi 七言律詩屠鏡心 Tu Jingxin1.14a
採菊 Cai ju詩 七言律詩 shi 七言律詩屠鏡心 Tu Jingxin1.14b
簪菊 Zan ju詩 七言律詩 shi 七言律詩屠鏡心 Tu Jingxin1.14b
畫菊 Hua ju詩 七言律詩 shi 七言律詩屠鏡心 Tu Jingxin1.15a
題菊 Ti ju詩 七言律詩 shi 七言律詩屠鏡心 Tu Jingxin1.15a
秋夕 Qiu xi詩 七言律詩 shi 七言律詩屠鏡心 Tu Jingxin1.15b
老少年 Lao shao nian詩 七言律詩 shi 七言律詩屠鏡心 Tu Jingxin1.16a
茉莉 Mo li詩 七言律詩 shi 七言律詩屠鏡心 Tu Jingxin1.16a
秋雲 Qiu yun詩 七言律詩 shi 七言律詩屠鏡心 Tu Jingxin1.16b
菊影 Ju ying詩 七言律詩 shi 七言律詩屠鏡心 Tu Jingxin1.16b
雪美人二首 Xue mei ren er shou詩 七言律詩 shi 七言律詩屠鏡心 Tu Jingxin1.17a
120 items (Page 1 of 3)<< | < | > | >> New Search