Ming Qing Women's Writings Digitization Project
Ming Qing Women's Writings Digitization Project

古雪詩鈔:一卷, 續鈔: 一卷, 詩餘:一卷(清楊繼端撰)。清嘉慶十四年(1809)刻本
Gu xue shi chao:1 juan, xu chao:1 juan, shi yu: 1 juan(Yang Jiduan,Qing dynasty)

View digitized version

Bibliographic information

ContentsGenre and FormAuthorPage Number
古雪詩鈔封面 Gu xue shi chao feng mian 封面
扉頁 Fei ye
序 Xu文﹕序 Wen: Xu 梁同書 Liang Tongshu1.序.1a
古雪詩鈔序 Gu xue shi chao xu文﹕序 Wen: Xu 吳錫麒 Wu Xiqi1.序.3a
序 Xu文﹕序 Wen: Xu 石韞玉 Shi Yunyu1.序.5a
古雪詩鈔序 Gu xue shi chao xu文﹕序 Wen: Xu 徐步雲 Xu Buyun1.序.8a
別家園姊妹 Bie jia yuan zi mei詩 五言律詩 shi 五言律詩楊繼端 Yang Jiduan1.詩鈔.1a
別懷芬外娣 Bie Huaifen wai di詩 七言絕句 shi 七言絕句楊繼端 Yang Jiduan1.詩鈔.1a
溫塘 Wen tang詩 七言絕句 shi 七言絕句楊繼端 Yang Jiduan1.詩鈔.1b
峽口 Xia kou詩 七言律詩 shi 七言律詩楊繼端 Yang Jiduan1.詩鈔.1b
進峽 Jin xia詩 五言律詩 shi 五言律詩楊繼端 Yang Jiduan1.詩鈔.1b
巫峽夜行 Wu xia ye xing詩 七言律詩 shi 七言律詩楊繼端 Yang Jiduan1.詩鈔.2a
白帝城懷古(二首) Baidi Cheng huai gu (er shou)詩 七言絕句 shi 七言絕句楊繼端 Yang Jiduan1.詩鈔.2a
琵琶亭(二首) Pipa ting (er shou)詩 七言絕句 shi 七言絕句楊繼端 Yang Jiduan1.詩鈔.2b
行抵六合縣署 Xing di Liuhe Xian shu詩 五言律詩 shi 五言律詩楊繼端 Yang Jiduan1.詩鈔.2b
將赴杭州畱別冠山五弟 Jiang fu Hangzhou liu bie Guanshan wu di詩 七言絕句 shi 七言絕句楊繼端 Yang Jiduan1.詩鈔.3a
維揚道上寄冠山 Weiyang dao shang ji Guanshan詩 七言絕句 shi 七言絕句楊繼端 Yang Jiduan1.詩鈔.3a
重泊高旻寺 Chong bo Gaomin si詩 七言絕句 shi 七言絕句楊繼端 Yang Jiduan1.詩鈔.3a
望棲霞 Wang Qi xia詩 五言律詩 shi 五言律詩楊繼端 Yang Jiduan1.詩鈔.3b
金山 Jin shan詩 七言律詩 shi 七言律詩楊繼端 Yang Jiduan1.詩鈔.3b
吳江寄冠山弟 Wujiang ji Guanshan di詩 七言律詩 shi 七言律詩楊繼端 Yang Jiduan1.詩鈔.4a
寄冠山弟婦 Ji Guanshan di fu詩 七言絕句 shi 七言絕句楊繼端 Yang Jiduan1.詩鈔.4a
嵊縣尉署封梅花作呈夫子 Sheng Xian wei shu feng mei hua zuo cheng fu zi詩 七言律詩 shi 七言律詩楊繼端 Yang Jiduan1.詩鈔.4a
刺繡(三首) Ci xiu (san shou)詩 七言絕句 shi 七言絕句楊繼端 Yang Jiduan1.詩鈔.4b
無米 Wu mi詩 七言律詩 shi 七言律詩楊繼端 Yang Jiduan1.詩鈔.5a
題耶溪放鶴圖(二首) Ti Ye xi fang he tu (er shou)詩 七言絕句 shi 七言絕句楊繼端 Yang Jiduan1.詩鈔.5a
哭亾兄知嵊(四首) Ku wang xiong Zhisheng (si shou)詩 七言絕句 shi 七言絕句楊繼端 Yang Jiduan1.詩鈔.5b
病後 Bing hou詩 五言律詩 shi 五言律詩楊繼端 Yang Jiduan1.詩鈔.6a
菊花 Ju hua詩 七言絕句 shi 七言絕句楊繼端 Yang Jiduan1.詩鈔.6a
殘菊 Can ju詩 七言絕句 shi 七言絕句楊繼端 Yang Jiduan1.詩鈔.6a
雪 Xue詩 七言律詩 shi 七言律詩楊繼端 Yang Jiduan1.詩鈔.6b
新月 Xin yue詩 七言絕句 shi 七言絕句楊繼端 Yang Jiduan1.詩鈔.6b
排悶 Pai men 詩 五言絕句 shi 五言絕句楊繼端 Yang Jiduan1.詩鈔.7a
自感 Zi gan詩 五言絕句 shi 五言絕句楊繼端 Yang Jiduan1.詩鈔.7a
有感作 You gan zuo詩 七言律詩 shi 七言律詩楊繼端 Yang Jiduan1.詩鈔.7a
春日 Chun ri詩 七言絕句 shi 七言絕句楊繼端 Yang Jiduan1.詩鈔.7b
清明 Qing ming詩 七言律詩 shi 七言律詩楊繼端 Yang Jiduan1.詩鈔.7b
西湖 Xi hu詩 七言絕句 shi 七言絕句楊繼端 Yang Jiduan1.詩鈔.8a
夏日 Xia ri詩 七言律詩 shi 七言律詩楊繼端 Yang Jiduan1.詩鈔.8a
夏風 Xia feng詩 七言律詩 shi 七言律詩楊繼端 Yang Jiduan1.詩鈔.8a
夏夜 Xia ye詩 五言絕句 shi 五言絕句楊繼端 Yang Jiduan1.詩鈔.8b
夏雲 Xia yun詩 七言絕句 shi 七言絕句楊繼端 Yang Jiduan1.詩鈔.8b
荷淨納涼詩 He jing na liang shi詩 五言律詩 shi 五言律詩楊繼端 Yang Jiduan1.詩鈔.8b
閒步 Xian bu詩 五言律詩 shi 五言律詩楊繼端 Yang Jiduan1.詩鈔.9a
立秋 Li qiu詩 七言絕句 shi 七言絕句楊繼端 Yang Jiduan1.詩鈔.9a
憶家 Yi jia詩 五言律詩 shi 五言律詩楊繼端 Yang Jiduan1.詩鈔.9b
七夕(二首) Qi xi (er shou)詩 七言律詩 shi 七言律詩楊繼端 Yang Jiduan1.詩鈔.9b
秋雨 Qiu yu詩 七言律詩 shi 七言律詩楊繼端 Yang Jiduan1.詩鈔.10a
秋色 Qiu se詩 五言律詩 shi 五言律詩楊繼端 Yang Jiduan1.詩鈔.10a
秋夜池上 Qiu ye chi shang詩 五言律詩 shi 五言律詩楊繼端 Yang Jiduan1.詩鈔.10b
244 items (Page 1 of 5)<< | < | > | >> New Search