Ming Qing Women's Writings Digitization Project
Ming Qing Women's Writings Digitization Project

桐華閣詩集:詩草三卷,詩餘一卷(清慶鳳暉撰)。民國初年(1912)刊本
Tong hua ge shi ji: shi cao 1 juan, shi yu 1 juan (by Qing Fenghui, Qing dynasty)

View digitized version

Bibliographic information

ContentsGenre and FormAuthorPage Number
桐華閣詩集封面 Tong hua ge shi ji feng mian 封頁.1a
桐華閣詩集副頁 Tong hua ge shi ji fu ye 副頁.1a
書名頁 Shu ming ye 扉頁.1a
桐華閣詩集序 Tong hua ge shi ji xu文﹕序 Wen: Xu 王恩鑄 Wang Enzhu序.1a
桐華閣詩集弁言 Tong hua ge shi ji bian yan文﹕弁言 Wen: Bian yan 曹典初 Cao Dianchu弁言.1a
桐華閣詩集敘 Tong hua ge shi ji xu文﹕序 Wen: Xu 盧震鏊 Lu Zhen'ao敘.1a
和家大人遣懷元韻(二首) He jia da ren qian huai yuan yun (er shou)詩 七言律詩 shi 七言律詩慶鳳暉 Qing Fenghui1.1a
月夜 Yue ye詩 七言絕句 shi 七言絕句慶鳳暉 Qing Fenghui1.1a
偶成 Ou cheng詩 五言絕句 shi 五言絕句慶鳳暉 Qing Fenghui1.1a
春草(二首) Chun cao (er shou)詩 七言律詩 shi 七言律詩慶鳳暉 Qing Fenghui1.1a
題瓜爾佳孝女碑誌 Ti Guaerjia xiao nü bei zhi詩 七言絕句 shi 七言絕句慶鳳暉 Qing Fenghui1.1b
詠表 Yong biao詩 七言律詩 shi 七言律詩慶鳳暉 Qing Fenghui1.1b
風箏(二首) Feng zheng (er shou)詩 七言律詩 shi 七言律詩慶鳳暉 Qing Fenghui1.1b
和慈親詠史二絕 He ci qin yong shi er jue詩 七言絕句 shi 七言絕句慶鳳暉 Qing Fenghui1.2a
梅花(十首) Mei hua (shi shou)詩 七言律詩 shi 七言律詩慶鳳暉 Qing Fenghui1.2a
初夏聽雨與湘筠姊聯句(三首) Chu xia ting yu yu Xiangyun zi lian ju (san shou)詩 五言聯句 shi 五言聯句慶鳳暉 Qing Fenghui1.3a
雨後玩月五絕(二首) Yu hou wan yue wu jue (er shou) 五言絕句 五言絕句慶鳳暉 Qing Fenghui1.3a
消夏雜詠(六首) Xiao xia za yong (liu shou)詩 七言絕句 shi 七言絕句慶鳳暉 Qing Fenghui1.3b
夏日詠古八首 Xia ri yong gu ba shou詩 五言古詩 shi 五言古詩慶鳳暉 Qing Fenghui1.3b
不寐 Bu mei詩 七言絕句 shi 七言絕句慶鳳暉 Qing Fenghui1.5a
輓佩芸大姑並書繡餘集後步三叔祖重過大姑墓感賦元韵(八首) Wan Peiyun da gu bing shu Xiu yu ji hou bu san shu zu chong guo da gu mu gan fu yuan yun (ba shou)詩 七言律詩 shi 七言律詩慶鳳暉 Qing Fenghui1.5a
書所見 Shu suo jian詩 五言絕句 shi 五言絕句慶鳳暉 Qing Fenghui1.5b
望月 Wang yue詩 五言律詩 shi 五言律詩慶鳳暉 Qing Fenghui1.6a
偶成步家大人遣興韵 Ou cheng bu jia da ren qian xing yun詩 七言律詩 shi 七言律詩慶鳳暉 Qing Fenghui1.6a
夏日讀書作 Xia ri du shu zuo詩 五言古詩 shi 五言古詩慶鳳暉 Qing Fenghui1.6a
落葉(六首) Luo ye (liu shou)詩 七言律詩 shi 七言律詩慶鳳暉 Qing Fenghui1.6b
初秋遣興 Chu qiu qian xing 五言古詩 五言古詩慶鳳暉 Qing Fenghui1.7a
輓劉菊坡女史(三首) Wan Liu Jupo nü shi (san shou)詩 七言絕句 shi 七言絕句慶鳳暉 Qing Fenghui1.7b
口占 Kou zhan詩 五言絕句 shi 五言絕句慶鳳暉 Qing Fenghui1.7b
七夕詞 Qi xi ci詩 樂府 shi 樂府慶鳳暉 Qing Fenghui1.7b
和母舅張紫田大人游虞山元韵(四首) He mu jiu Zhang Zitian da ren you Yu shan yuan yun (si shou)詩 五言律詩 shi 五言律詩慶鳳暉 Qing Fenghui1.8a
冬日偶成 Dong ri ou cheng詩 五言律詩 shi 五言律詩慶鳳暉 Qing Fenghui1.8b
寒夜吟 Han ye yin詩 樂府 shi 樂府慶鳳暉 Qing Fenghui1.8b
望雪 Wang xue詩 五言律詩 shi 五言律詩慶鳳暉 Qing Fenghui1.8b
冬日遣興和家大人元韻(二首) Dong ri qian xing he jia da ren yuan yun (er shou)詩 七言律詩 shi 七言律詩慶鳳暉 Qing Fenghui1.9a
夢游仙(六首) Meng you xian (liu shou)詩 七言律詩 shi 七言律詩慶鳳暉 Qing Fenghui1.9a
春曉 Chun xiao詩 五言律詩 shi 五言律詩慶鳳暉 Qing Fenghui1.9b
春日偶吟步母舅大人感懷元韻(二首) Chun ri ou yin bu mu jiu da ren gan huai yuan yun (er shou)詩 七言律詩 shi 七言律詩慶鳳暉 Qing Fenghui1.9b
題荷凈納涼圖(二首) Ti he jing na liang tu (er shou)詩 七言絕句 shi 七言絕句慶鳳暉 Qing Fenghui1.10a
題閨友青草蝴蝶扇(四首) Ti gui you qing cao hu die shan (si shou)詩 七言絕句 shi 七言絕句慶鳳暉 Qing Fenghui1.10a
花朝卽事(二首) Hua zhao ji shi (er shou)詩 七言律詩 shi 七言律詩慶鳳暉 Qing Fenghui1.10a
日暮漫成 Ri mu man cheng詩 七言律詩 shi 七言律詩慶鳳暉 Qing Fenghui1.10b
斷指甲偶題(有序) Duan zhi jia ou ti (you xu)詩 七言律詩 shi 七言律詩慶鳳暉 Qing Fenghui1.10b
無題 Wu ti詩 七言絕句 shi 七言絕句慶鳳暉 Qing Fenghui1.10b
題畫五絕兩首 Ti hua wu jue liang shou詩 五言絕句 shi 五言絕句慶鳳暉 Qing Fenghui1.11a
夏夜納涼 Xia ye na liang詩 七言絕句 shi 七言絕句慶鳳暉 Qing Fenghui1.11a
聞蟲 Wen chong詩 五言絕句 shi 五言絕句慶鳳暉 Qing Fenghui1.11a
秋夜 Qiu ye詩 五言絕句 shi 五言絕句慶鳳暉 Qing Fenghui1.11a
晚眺 Wan tiao詩 五言律詩 shi 五言律詩慶鳳暉 Qing Fenghui1.11a
看梅 Kan mei詩 七言絕句 shi 七言絕句慶鳳暉 Qing Fenghui1.11b
294 items (Page 1 of 6)<< | < | > | >> New Search