Ming Qing Women's Writings Digitization Project
Ming Qing Women's Writings Digitization Project

雅安書屋文集﹕二卷(清汪嫈撰)。道光甲辰(1844)刊本
Ya an shu wu wen ji: 2 juan (by Wang Ying , Qing dynasty)

View digitized version

Bibliographic information

ContentsGenre and FormAuthorPage Number
書名頁 Shu ming ye 扉頁
牌記 Pai ji 扉頁
總序 Zong xu文﹕序 Wen: Xu 王翼鳳 Wang Yifeng總序.1a
目錄 mu lu 目錄.1a
秋水賦 qiu shui fu文﹕賦 Wen: Fu 汪嫈 Wang Ying上.1a
荷花塘賦 he hua tang fu文﹕賦 Wen: Fu 汪嫈 Wang Ying上.2a
藺相如完璧歸趙論 lin xiangru wan bi gui zhao lun文﹕論 Wen: Lun 汪嫈 Wang Ying上.3a
事君論 shi jun lun文﹕論 Wen: Lun 汪嫈 Wang Ying上.4a
醫與政通論 yi yu zheng tong lun文﹕論 Wen: Lun 汪嫈 Wang Ying上.5a
處事論 chu shi lun文﹕論 Wen: Lun 汪嫈 Wang Ying上.6a
文論示四姪學庠姪孫國楷 wen lun shi si zhi xue xiang zhi sun guokai文﹕論 Wen: Lun 汪嫈 Wang Ying上.7a
諸葛公傳 zhuge gong zhuan文﹕傳 Wen: Zhuan 汪嫈 Wang Ying上.8a
林烈女傳 lin lie nü zhuan文﹕傳 Wen: Zhuan 汪嫈 Wang Ying上.11a
與兒媳夏玉珍言詩 yu er fu Xia Yuzhen yan shi 文﹕文 Wen: Wen 汪嫈 Wang Ying上.12a
原葬 yuan zang文﹕文 Wen: Wen 汪嫈 Wang Ying上.13a
祀文昌帝君文代葆 si wen chang di jun wen dai bao er gai zuo文﹕文 Wen: Wen 汪嫈 Wang Ying上.14a
呈黼平三叔父書 cheng fuping san shu fu shu文﹕書信 Wen: Shu xin 汪嫈 Wang Ying上.16a
與夫子書 yu fu zi shu文﹕書信 Wen: Shu xin 汪嫈 Wang Ying上.19a
復夫子書 fu fu zi shu文﹕書信 Wen: Shu xin 汪嫈 Wang Ying上.20a
復近垣大第書 fu jinyuan da di shu文﹕書信 Wen: Shu xin 汪嫈 Wang Ying上.22a
復江素英世妹書 fu jiang suying shi mei shu文﹕書信 Wen: Shu xin 汪嫈 Wang Ying上.24a
畣門人徐玉卿淑書 da men ren xu yuqing shu shu文﹕書信 Wen: Shu xin 汪嫈 Wang Ying上.26a
復葆 fu bao er shu文﹕書信 Wen: Shu xin 汪嫈 Wang Ying上.28a
與葆 yu bao er shu文﹕書信 Wen: Shu xin 汪嫈 Wang Ying上.29a
誡葆 jie bao er shu文﹕書信 Wen: Shu xin 汪嫈 Wang Ying上.31a
畏雷說示葆 wei lei shuo shi bao er文﹕文 Wen: Wen 汪嫈 Wang Ying上.32a
醫說 yi shuo 文﹕文 Wen: Wen 汪嫈 Wang Ying上.33a
敬惜字紙說 jing xi zi zhi shuo文﹕文 Wen: Wen 汪嫈 Wang Ying上.34a
設義田義學議 she yi tian yi xue yi文﹕文 Wen: Wen 汪嫈 Wang Ying上.35a
習醫五事 xi yi wu shi文﹕文 Wen: Wen 汪嫈 Wang Ying上.36a
居官十則 ju guan shi ze文﹕文 Wen: Wen 汪嫈 Wang Ying上.37a
江素英世妹刲臂療親記 jiang suying shi mei kui bi liao qin ji文﹕記 Wen: Ji 汪嫈 Wang Ying下.1a
畣本仁堂族人記 da ben ren tang zu ren ji文﹕記 Wen: Ji 汪嫈 Wang Ying下.2a
脩樂譱堂記 xiu le shan tang ji文﹕記 Wen: Ji 汪嫈 Wang Ying下.4a
受采堂記 shou cai tang ji文﹕記 Wen: Ji 汪嫈 Wang Ying下.6a
畣姪孫士銓問味經書屋記 da zhi sun shiquan wen wei jing shu wu ji文﹕記 Wen: Ji 汪嫈 Wang Ying下.7a
聞蔚如大㛮 wen weiru da sao cao ru ren tan bing ji文﹕記 Wen: Ji 汪嫈 Wang Ying下.9a
復設文會記 fu she wen hui ji文﹕記 Wen: Ji 汪嫈 Wang Ying下.10a
出蛟記 chu jiao ji文﹕記 Wen: Ji 汪嫈 Wang Ying下.11a
喜聞禁鴉片煙記 xi wen jin ya pian yan ji文﹕記 Wen: Ji 汪嫈 Wang Ying下.12a
耕圃族伯元配鮑太恭人五代同堂記 geng pu zu boyuan pei bao tai fu ren wu dai tong tang ji文﹕記 Wen: Ji 汪嫈 Wang Ying下.14a
逸俊族叔姑胡太孺人七十壽序 yi jun zu shu gu hu tai ru ren qi shi shou xu文﹕序 Wen: Xu 汪嫈 Wang Ying下.16a
黼平三叔父六十壽序 fu ping san shu fu liu shi shou xu文﹕序 Wen: Xu 汪嫈 Wang Ying下.19a
書定武本蘭亭後 shu ding wu ben lan ting hou文﹕文 Wen: Wen 汪嫈 Wang Ying下.20a
書遠祖貞朙公殘稾後 shu yuan zu zhenming gong can gao hou文﹕文 Wen: Wen 汪嫈 Wang Ying下.21a
書名醫李振聲先生金匱補注後 shu ming yi li zhensheng xian sheng jin kui bu zhu hou文﹕文 Wen: Wen 汪嫈 Wang Ying下.22a
書李先生辨疫璅言清氣飲方後 shu li xian sheng bian yi suo yan qing qi yin fang hou 文﹕文 Wen: Wen 汪嫈 Wang Ying下.23a
跋先舅奉直公日記後 ba xian jiu feng zhi gong ri ji hou文﹕跋 Wen: Ba 汪嫈 Wang Ying下.24a
跋晴山四叔父 ba qingshan si shu fu yi gao hou文﹕跋 Wen: Ba 汪嫈 Wang Ying下.25a
跋有誠堂集後 ba you cheng tang ji hou文﹕跋 Wen: Ba 汪嫈 Wang Ying下.27a
237 items (Page 1 of 5)<< | < | > | >> New Search