明淸婦女著作
明淸婦女著作

古歡室集:詩三卷,詞一卷,醫學篇二卷,女學篇一卷,中饋錄一卷(清曽懿撰)。清光緖三十三年(1907)刻本。
Gu huan shi ji: shi 3 juan, ci 1 juan, yi xue pian: 2 juan, nü xue pian 1 juan, zhong kui lu 1 juan (by Zeng Yi, Qing dynasty)

閱讀原著

編目提要

查看全文:中國哲學書電子化計劃

目錄 (506 項記錄)文體詩體作者頁碼
古歡室詩詞集封面 Gu huan shi shi ci ji feng mian 封頁
扉頁 Fei ye 扉頁
曾旭初序 Zeng Xuchu xu文﹕序 Wen: Xu 曾旭初 Zeng Xuchu序.1a
曾旭初序 Zeng Xuchu xu文﹕序 Wen: Xu 曾旭初 Zeng Xuchu序.1b
曾旭初序 Zeng Xuchu xu文﹕序 Wen: Xu 曾旭初 Zeng Xuchu序.2a
曾旭初序 Zeng Xuchu xu文﹕序 Wen: Xu 曾旭初 Zeng Xuchu序.2b
曾季碩序 Zeng Jishuo xu文﹕序 Wen: Xu 曾彥季 Zeng Yanji序.3a
曾季碩序 Zeng Jishuo xu文﹕序 Wen: Xu 曾彥季 Zeng Yanji序.3b
曾季碩序 Zeng Jishuo xu文﹕序 Wen: Xu 曾彥季 Zeng Yanji序.4a
曾季碩序 Zeng Jishuo xu文﹕序 Wen: Xu 曾彥季 Zeng Yanji序.4b
繆荃孫序 Miao Quansun xu文﹕序 Wen: Xu 繆荃孫 Miao Quansun序.5a
繆荃孫序 Miao Quansun xu文﹕序 Wen: Xu 繆荃孫 Miao Quansun序.5b
繆荃孫序 Miao Quansun xu文﹕序 Wen: Xu 繆荃孫 Miao Quansun序.6a
繆荃孫序 Miao Quansun xu文﹕序 Wen: Xu 繆荃孫 Miao Quansun序.6b
屈蕙纕序 Qu Huixiang xu文﹕序 Wen: Xu 屈蕙纕 Qu Huixiang序.7a
屈蕙纕序 Qu Huixiang xu文﹕序 Wen: Xu 屈蕙纕 Qu Huixiang序.7b
屈蕙纕序 Qu Huixiang xu文﹕序 Wen: Xu 屈蕙纕 Qu Huixiang序.8a
屈蕙纕序 Qu Huixiang xu文﹕序 Wen: Xu 屈蕙纕 Qu Huixiang序.8b
嚴謙潤序 Yan Qianrun xu文﹕序 Wen: Xu 嚴謙潤 Yan Qianrun序.9a
嚴謙潤序 Yan Qianrun xu文﹕序 Wen: Xu 嚴謙潤 Yan Qianrun序.9b
嚴謙潤序 Yan Qianrun xu文﹕序 Wen: Xu 嚴謙潤 Yan Qianrun序.10a
嚴謙潤序 Yan Qianrun xu文﹕序 Wen: Xu 嚴謙潤 Yan Qianrun序.10b
嚴謙潤序 Yan Qianrun xu文﹕序 Wen: Xu 嚴謙潤 Yan Qianrun序.11a
嚴謙潤序 Yan Qianrun xu文﹕序 Wen: Xu 嚴謙潤 Yan Qianrun序.11b
敬題伯淵夫人古歡室詩集即用令嗣玨生太史見和之韻(二首) Jing ti Boyuan fu ren Gu huan shi shi ji ji yong ling si Juesheng tai shi jian he zhi yun 詩 七言律詩 shi 七言律詩易順鼎 Yi Shunding題辭.1a
敬題伯淵夫人古歡室詩詞集(二首) Jing ti Boyuan fu ren Gu huan shi shi ci ji (er shou)詩 七言律詩 shi 七言律詩秦際唐 Qin Jitang題辭.1b
絳都春 Jiang du chun詞 ci 張仲炘 Zhang Zhongxin題辭.1b
絳都春 Jiang du chun詞 ci 張仲炘 Zhang Zhongxin題辭.2a
嚴謙潤題辭(二首) Yan Qianrun ti ci (er shou)詩 五言律詩 shi 五言律詩嚴謙潤 Yan Qianrun題辭.2a
齊天樂 Qi tian le詞 ci 嚴謙潤 Yan Qianrun題辭.2b
浣華集封面 Huan hua ji feng mian 封頁
擬鮑明遠數詩貽蜀章三弟季章四弟 Ni Bao Mingyuan shu shi yi Shuzhang san di Jizhang si di詩 五言古詩 shi 五言古詩曾懿 Zeng Yi1.1a
浣花草堂新營住宅山繞溪迴雜花翠竹好鳥嚶鳴石瀨淙淙重閨靜逸偶擬三十韻以寫四時佳景同叔俊四妹季碩五妹作寄仲儀三妹(三十首) Huan hua cao tang xin ying zhu zai san rao xi hui za hua cui zhu hao niao ying ming shi lai cong cong chong gui jing yi ou ni san shi yun yi xie si shi jia jing tong Shujun si mei Jishuo wu mei zuo ji Zhongyi san mei詩 七言絕句 shi 七言絕句曾懿 Zeng Yi1.1a
浣花草堂新營住宅山繞溪迴雜花翠竹好鳥嚶鳴石瀨淙淙重閨靜逸偶擬三十韻以寫四時佳景同叔俊四妹季碩五妹作寄仲儀三妹(三十首) Huan hua cao tang xin ying zhu zai san rao xi hui za hua cui zhu hao niao ying ming shi lai cong cong chong gui jing yi ou ni san shi yun yi xie si shi jia jing tong Shujun si mei Jishuo wu mei zuo ji Zhongyi san mei詩 七言絕句 shi 七言絕句曾懿 Zeng Yi1.1b
浣花草堂新營住宅山繞溪迴雜花翠竹好鳥嚶鳴石瀨淙淙重閨靜逸偶擬三十韻以寫四時佳景同叔俊四妹季碩五妹作寄仲儀三妹(三十首) Huan hua cao tang xin ying zhu zai san rao xi hui za hua cui zhu hao niao ying ming shi lai cong cong chong gui jing yi ou ni san shi yun yi xie si shi jia jing tong Shujun si mei Jishuo wu mei zuo ji Zhongyi san mei詩 七言絕句 shi 七言絕句曾懿 Zeng Yi1.2a
浣花草堂新營住宅山繞溪迴雜花翠竹好鳥嚶鳴石瀨淙淙重閨靜逸偶擬三十韻以寫四時佳景同叔俊四妹季碩五妹作寄仲儀三妹(三十首) Huan hua cao tang xin ying zhu zai san rao xi hui za hua cui zhu hao niao ying ming shi lai cong cong chong gui jing yi ou ni san shi yun yi xie si shi jia jing tong Shujun si mei Jishuo wu mei zuo ji Zhongyi san mei詩 七言絕句 shi 七言絕句曾懿 Zeng Yi1.2b
浣花草堂新營住宅山繞溪迴雜花翠竹好鳥嚶鳴石瀨淙淙重閨靜逸偶擬三十韻以寫四時佳景同叔俊四妹季碩五妹作寄仲儀三妹(三十首) Huan hua cao tang xin ying zhu zai san rao xi hui za hua cui zhu hao niao ying ming shi lai cong cong chong gui jing yi ou ni san shi yun yi xie si shi jia jing tong Shujun si mei Jishuo wu mei zuo ji Zhongyi san mei詩 七言絕句 shi 七言絕句曾懿 Zeng Yi1.3a
浣花草堂新營住宅山繞溪迴雜花翠竹好鳥嚶鳴石瀨淙淙重閨靜逸偶擬三十韻以寫四時佳景同叔俊四妹季碩五妹作寄仲儀三妹(三十首) Huan hua cao tang xin ying zhu zai san rao xi hui za hua cui zhu hao niao ying ming shi lai cong cong chong gui jing yi ou ni san shi yun yi xie si shi jia jing tong Shujun si mei Jishuo wu mei zuo ji Zhongyi san mei詩 七言絕句 shi 七言絕句曾懿 Zeng Yi1.3b
浣花草堂新營住宅山繞溪迴雜花翠竹好鳥嚶鳴石瀨淙淙重閨靜逸偶擬三十韻以寫四時佳景同叔俊四妹季碩五妹作寄仲儀三妹(三十首) Huan hua cao tang xin ying zhu zai san rao xi hui za hua cui zhu hao niao ying ming shi lai cong cong chong gui jing yi ou ni san shi yun yi xie si shi jia jing tong Shujun si mei Jishuo wu mei zuo ji Zhongyi san mei詩 七言絕句 shi 七言絕句曾懿 Zeng Yi1.4a
浣花草堂新營住宅山繞溪迴雜花翠竹好鳥嚶鳴石瀨淙淙重閨靜逸偶擬三十韻以寫四時佳景同叔俊四妹季碩五妹作寄仲儀三妹(三十首) Huan hua cao tang xin ying zhu zai san rao xi hui za hua cui zhu hao niao ying ming shi lai cong cong chong gui jing yi ou ni san shi yun yi xie si shi jia jing tong Shujun si mei Jishuo wu mei zuo ji Zhongyi san mei詩 七言絕句 shi 七言絕句曾懿 Zeng Yi1.4b
旭初仲兄由蜀入都謁選見示邯鄲夢影圖賦詩四章以紀之 (四首) Xuchu zhong xiong you shu ru du ye xuan jian shi Handan meng ying tu fu shi si zhang yi ji zhi 詩 五言排律 shi 五言排律曾懿 Zeng Yi1.4b
旭初仲兄由蜀入都謁選見示邯鄲夢影圖賦詩四章以紀之 (四首) Xuchu zhong xiong you shu ru du ye xuan jian shi Handan meng ying tu fu shi si zhang yi ji zhi 詩 五言排律 shi 五言排律曾懿 Zeng Yi1.5a
登樓迴文和蘊芳二嫂原韻 Deng lou hui wen he Yunfang er sao yuan yun詩 五言古詩 shi 五言古詩曾懿 Zeng Yi1.5b
魏小蘭姊邀遊桂湖謁謝公遺像(二首) Wei Xiaolan zi yao you Gui Hu ye Xie gong yi xiang詩 五言律詩 shi 五言律詩曾懿 Zeng Yi1.5b
浣花詩社歌 Huan hua shi she ge詩 樂府 shi 樂府曾懿 Zeng Yi1.5b
浣花詩社歌 Huan hua shi she ge詩 樂府 shi 樂府曾懿 Zeng Yi1.6a
蓮花曲 Lian hua qu詩 樂府 shi 樂府曾懿 Zeng Yi1.6a
蓮花曲 Lian hua qu詩 樂府 shi 樂府曾懿 Zeng Yi1.6b
蓮花曲 Lian hua qu詩 樂府 shi 樂府曾懿 Zeng Yi1.7a
秋夜(二首) Qiu ye詩 七言絕句 shi 七言絕句曾懿 Zeng Yi1.7a
455 詩詞/文/圖 (Page 1 / 10)<< | < | > | >> 新搜尋