Ming Qing Women's Writings Digitization Project
Ming Qing Women's Writings Digitization Project

清娛閣詩鈔 (京江鮑氏三女史詩鈔合刻(清戴燮元輯)。清光緖八年(1882) 刻本。)
Qing yu ge shi chao (Jingjiang Bao shi san nü shi shi chao he ke (edited by Dai Xieyuan, Qing dynasty))

View digitized version

Bibliographic information

3 titles within this collection
Contents (112 leaves)Genre and FormAuthorPage Number
隨園先生原倡[和隨園先生越遊得女弟子五人喜作元韻] Suiyuan xian sheng yuan chang [He Suiyuan xian sheng Yue you de nü di zi wu ren xi zuo yuan yun]詩 七言律詩 shi 七言律詩袁枚 Yuan Mei3.6a
袁枚評跋 Yuan Mei ping ba文﹕跋 Wen: Ba 袁枚 Yuan Mei評跋.1a
2 items (Page 1 of 1)New Search