Ming Qing Women's Writings Digitization Project
Ming Qing Women's Writings Digitization Project

虛窻雅課﹕二集(清佟佳氏撰)。清嘉慶十年(1805)刻本
Xu chuang ya ke : 2 ji (by Tongjia shi, Qing dynasty)

View digitized version

Bibliographic information

Contents (48 leaves)Genre and FormAuthorPage Number
偶述二首 Ou shu er shou詩 七言律詩 shi 七言律詩佟佳氏 Tongjia shi1.1a
偶述二首 Ou shu er shou詩 七言律詩 shi 七言律詩佟佳氏 Tongjia shi1.1b
述懷(四首) Shu huai詩 七言絕句 shi 七言絕句佟佳氏 Tongjia shi1.1b
述懷(四首) Shu huai詩 七言絕句 shi 七言絕句佟佳氏 Tongjia shi1.2a
述懷(四首) Shu huai詩 七言絕句 shi 七言絕句佟佳氏 Tongjia shi1.2b
枕上聽雨 Zhen shang ting yu詩 五言律詩 shi 五言律詩佟佳氏 Tongjia shi1.2b
秋日偶成 Qiu ri ou cheng詩 七言律詩 shi 七言律詩佟佳氏 Tongjia shi1.2b
秋日偶成 Qiu ri ou cheng詩 七言律詩 shi 七言律詩佟佳氏 Tongjia shi1.3a
自歎 Zi tan詩 七言律詩 shi 七言律詩佟佳氏 Tongjia shi1.3a
自歎 Zi tan詩 七言律詩 shi 七言律詩佟佳氏 Tongjia shi1.3b
述懷 Shu huai詩 七言律詩 shi 七言律詩佟佳氏 Tongjia shi1.3b
偶成 Ou cheng詩 五言律詩 shi 五言律詩佟佳氏 Tongjia shi1.4a
述懷 Shu huai詩 七言律詩 shi 七言律詩佟佳氏 Tongjia shi1.4a
述懷 Shu huai詩 七言律詩 shi 七言律詩佟佳氏 Tongjia shi1.4b
有感(二首) You gan詩 五言律詩 shi 五言律詩佟佳氏 Tongjia shi1.4b
有感(二首) You gan詩 五言律詩 shi 五言律詩佟佳氏 Tongjia shi1.5a
涼月 Liang yue詩 七言律詩 shi 七言律詩佟佳氏 Tongjia shi1.5a
涼月 Liang yue詩 七言律詩 shi 七言律詩佟佳氏 Tongjia shi1.5b
述懷 Shu huai詩 七言律詩 shi 七言律詩佟佳氏 Tongjia shi1.5b
有感(二首) You gan詩 五言律詩 shi 五言律詩佟佳氏 Tongjia shi1.5b
有感(二首) You gan詩 五言律詩 shi 五言律詩佟佳氏 Tongjia shi1.6a
清明有感 Qing ming you gan詩 七言律詩 shi 七言律詩佟佳氏 Tongjia shi1.6a
清明有感 Qing ming you gan詩 七言律詩 shi 七言律詩佟佳氏 Tongjia shi1.6b
謁塋 Ye ying詩 七言律詩 shi 七言律詩佟佳氏 Tongjia shi1.6b
謁塋 Ye ying詩 七言律詩 shi 七言律詩佟佳氏 Tongjia shi1.7a
病中有感 Bing zhong you gan詩 七言律詩 shi 七言律詩佟佳氏 Tongjia shi1.7a
有感(七首) You gan詩 七言絕句 shi 七言絕句佟佳氏 Tongjia shi1.7b
有感(七首) You gan詩 七言絕句 shi 七言絕句佟佳氏 Tongjia shi1.8a
有感(七首) You gan詩 七言絕句 shi 七言絕句佟佳氏 Tongjia shi1.8b
七夕 Qi xi詩 七言律詩 shi 七言律詩佟佳氏 Tongjia shi1.8b
秋夜 Qiu ye詩 五言律詩 shi 五言律詩佟佳氏 Tongjia shi1.8b
秋夜 Qiu ye詩 五言律詩 shi 五言律詩佟佳氏 Tongjia shi1.9a
有感 You gan詩 七言律詩 shi 七言律詩佟佳氏 Tongjia shi1.9a
有感 You gan詩 七言律詩 shi 七言律詩佟佳氏 Tongjia shi1.9b
重陽 Chong yang詩 七言律詩 shi 七言律詩佟佳氏 Tongjia shi1.9b
三忌日有感 San ji ri you gan詩 七言律詩 shi 七言律詩佟佳氏 Tongjia shi1.9b
三忌日有感 San ji ri you gan詩 七言律詩 shi 七言律詩佟佳氏 Tongjia shi1.10a
除夕 Chu xi詩 五言律詩 shi 五言律詩佟佳氏 Tongjia shi1.10a
除夕 Chu xi詩 五言律詩 shi 五言律詩佟佳氏 Tongjia shi1.10b
詠松子數珠 Yong song zi shu zhu詩 七言律詩 shi 七言律詩佟佳氏 Tongjia shi1.10b
紙鳶 Zhi yuan詩 七言律詩 shi 七言律詩佟佳氏 Tongjia shi1.10b
紙鳶 Zhi yuan詩 七言律詩 shi 七言律詩佟佳氏 Tongjia shi1.11a
哭姑 Ku gu詩 五言律詩 shi 五言律詩佟佳氏 Tongjia shi1.11a
哭姑 Ku gu詩 五言律詩 shi 五言律詩佟佳氏 Tongjia shi1.11b
哭姑其二 Ku gu qi er詩 七言律詩 shi 七言律詩佟佳氏 Tongjia shi1.11b
哭姑其三 Ku gu qi san詩 七言律詩 shi 七言律詩佟佳氏 Tongjia shi1.11b
哭姑其三 Ku gu qi san詩 七言律詩 shi 七言律詩佟佳氏 Tongjia shi1.12a
哭姑其四 Ku gu qi si詩 七言絕句 shi 七言絕句佟佳氏 Tongjia shi1.12a
送四妹出京 Song si mei chu jing詩 七言律詩 shi 七言律詩佟佳氏 Tongjia shi1.12b
偶撿舊函有感 Ou jian jiu han you gan詩 七言律詩 shi 七言律詩佟佳氏 Tongjia shi1.12b
108 items (Page 1 of 3)<< | < | > | >> New Search