Ming Qing Women's Writings Digitization Project
Ming Qing Women's Writings Digitization Project

小檀欒室彙刻閨秀詞﹕十集一百種一百卷(清徐乃昌輯)。清光緒二十二年(1896)南陵徐氏刻本。
Xiao tan luan shi hui ke gui xiu ci: 10 ji 100 zhong 100 juan (edited by Xu Naichang, Qing dynasty)

View digitized version

Bibliographic information

102 titles within this collection
Contents (53 leaves)Genre and FormAuthorPage Number
小檀欒室閨秀詞第一集詞人姓氏 Xiao tan luan shi gui xiu ci di yi ji ci ren xing shi 徐乃昌 Xu Naichang姓氏.1a
小檀欒室彙刻閨秀詞目 Xiao tan luan shi hui ke gui xiu ci mu 徐乃昌 Xu Naichang詞目.1a
小檀欒室閨秀詞第六集詞人姓氏 Xiao tan luan shi gui xiu ci di liu ji ci ren xing shi 徐乃昌 Xu Naichang姓氏.1a
小檀欒室彙刻閨秀詞目 Xiao tan luan shi hui ke gui xiu ci mu 徐乃昌 Xu Naichang詞目.1a
小檀欒室彙刻閨秀詞目 Xiao tan luan shi hui ke bai jia gui xiu ci mu 徐乃昌 Xu Naichang詞目.1a
小檀欒室閨秀詞第七集詞人姓氏 Xiao tan luan shi gui xiu ci di qi ji ci ren xing shi 徐乃昌 Xu Naichang姓氏.1a
小檀欒室彙刻閨秀詞目 Xiao tan luan shi hui ke gui xiu ci mu 徐乃昌 Xu Naichang詞目.1a
小檀欒室閨秀詞第八集詞人姓氏 Xiao tan luan shi gui xiu ci di ba ji ci ren xing shi 徐乃昌 Xu Naichang姓氏.1a
小檀欒室閨秀詞第九集詞人姓氏 Xiao tan luan shi gui xiu ci di jiu ji ci ren xing shi 徐乃昌 Xu Naichang姓氏.1a
小檀欒室彙刻閨秀詞目 Xiao tan luan shi hui ke gui xiu ci mu 徐乃昌 Xu Naichang詞目.1a
小檀欒室閨秀詞第十集詞人姓氏 Xiao tan luan shi gui xiu ci di shi ji ci ren xing shi 徐乃昌 Xu Naichang
小檀欒室彙刻閨秀詞目 Xiao tan luan shi hui ke gui xiu ci mu 徐乃昌 Xu Naichang詞目.1a
小檀欒室閨秀詞第二集詞人姓氏 Xiao tan luan shi gui xiu ci di er ji ci ren xing shi 徐乃昌 Xu Naichang姓氏.1a
小檀欒室彙刻閨秀詞目 Xiao tan luan shi hui ke gui xiu ci mu 徐乃昌 Xu Naichang詞目.1a
小檀欒室閨秀詞第三集詞人姓氏 Xiao tan luan shi gui xiu ci di san ji ci ren xing shi 徐乃昌 Xu Naichang姓氏.1a
小檀欒室彙刻閨秀詞目 Xiao tan luan shi hui ke gui xiu ci mu 徐乃昌 Xu Naichang詞目.1a
小檀欒室閨秀詞第四集詞人姓氏 Xiao tan luan shi gui xiu ci di si ji ci ren xing shi 徐乃昌 Xu Naichang姓氏.1a
小檀欒室彙刻閨秀詞目 Xiao tan luan shi hui ke gui xiu ci mu 徐乃昌 Xu Naichang詞目.1a
小檀欒室閨秀詞第五集詞人姓氏 Xiao tan luan shi gui xiu ci di wu ji ci ren xing shi 徐乃昌 Xu Naichang
小檀欒室彙刻閨秀詞目 Xiao tan luan shi hui ke gui xiu ci mu 徐乃昌 Xu Naichang
20 items (Page 1 of 1)New Search