Ming Qing Women's Writings Digitization Project
Ming Qing Women's Writings Digitization Project

歷代名媛書簡:八卷(民國王秀琴編集,胡文楷選訂)。商務印書館發行, 中華民國三十年(1941)四月初版
Li dai ming yuan shu jian: 8 juan (Compiled by Wang Xiuqin and edited by Hu Wenkai, Republican period)

View digitized version

Bibliographic information

Contents (148 leaves)Genre and FormAuthorPage Number
與仲嫂 Yu zhong sao文﹕書信 Wen: Shu xin 周庚 Zhou GengPage 133
與仲嫂 Yu zhong sao文﹕書信 Wen: Shu xin 周庚 Zhou GengPage 134
(與仲嫂)其二 (Yu zhong sao)Qi er文﹕書信 Wen: Shu xin 周庚 Zhou GengPage 134
(與仲嫂)其三 (Yu zhong sao) Qi san文﹕書信 Wen: Shu xin 周庚 Zhou GengPage 134
(與仲嫂)其四 (Yu zhong sao) Qi si文﹕書信 Wen: Shu xin 周庚 Zhou GengPage 134
(與仲嫂)其五 (Yu zhong sao) Qi wu文﹕書信 Wen: Shu xin 周庚 Zhou GengPage 134
(與仲嫂)其六 (Yu zhong sao) Qi liu文﹕書信 Wen: Shu xin 周庚 Zhou GengPage 135
(與仲嫂)其七 (Yu zhong sao) Qi qi文﹕書信 Wen: Shu xin 周庚 Zhou GengPage 135
與兄無聲 Yu xiong wu sheng文﹕書信 Wen: Shu xin 周庚 Zhou GengPage 135
與夫子陳挾公 Yu fu zi Chen Xie gong文﹕書信 Wen: Shu xin 周庚 Zhou GengPage 135
(與夫子陳挾公)其二 (Yu fu zi Chen Xie gong) Qi er 文﹕書信 Wen: Shu xin 周庚 Zhou GengPage 135
(與夫子陳挾公)其三 (Yu fu zi Chen Xie gong) Qi san 文﹕書信 Wen: Shu xin 周庚 Zhou GengPage 136
(與夫子陳挾公)其四 (Yu fu zi Chen Xie gong) Qi si 文﹕書信 Wen: Shu xin 周庚 Zhou GengPage 136
(與夫子陳挾公)其五 (Yu fu zi Chen Xie gong) Qi wu 文﹕書信 Wen: Shu xin 周庚 Zhou GengPage 136
13 items (Page 1 of 1)New Search