Ming Qing Women's Writings Digitization Project
Ming Qing Women's Writings Digitization Project

心閑館小草:一卷(清屈凝撰);松風閣詩:一卷(清屈敏撰)。清道光10年(1830)刻本
Xin xian guan xiao cao:1 juan(by Qu Ning, Qing Dynasty); Song feng ge shi:1 juan (by Qu Min, Qing Dynasty)

View digitized version

Bibliographic information

Contents (14 leaves)Genre and FormAuthorPage Number
詠竹 Yong zhu詩 五言律詩 shi 五言律詩屈敏 Qu Min心閑館小草.6a
社日同姊茝湘 She ri tong zi Chaixiang詩 七言絕句 shi 七言絕句屈敏 Qu Min心閑館小草.6a
鄉思 Xiang si詩 五言絕句 shi 五言絕句屈敏 Qu Min心閑館小草.6b
合江亭 He jiang ting詩 七言絕句 shi 七言絕句屈敏 Qu Min心閑館小草.6b
題錢氏庶妗謝雪卿夫人遺稿(二首) Ti Qian shi shu jin Xie Xueqing fu ren yi gao (er shou)詩 七言律詩 shi 七言律詩屈敏 Qu Min心閑館小草.6b
題子謙兄畫菊影小幅 Ti Ziqian xiong hua ju ying xiao fu詩 七言絕句 shi 七言絕句屈敏 Qu Min心閑館小草.7a
四時閨辭(四首) Si shi gui ci (si shou)詩 七言絕句 shi 七言絕句屈敏 Qu Min心閑館小草.7a
7 items (Page 1 of 1)New Search