Ming Qing Women's Writings Digitization Project
Ming Qing Women's Writings Digitization Project

烏私存草:一卷(清佟佳氏撰)。清乾隆四十一年(1776)刻本
Wu si cun cao: 1 juan (by Tongjia shi, Qing dynasty)

View digitized version

Bibliographic information

Contents (15 leaves)Genre and FormAuthorPage Number
序 Xu文﹕序 Wen: Xu 佟佳氏 Tongjia shi序.1a
序 Xu文﹕序 Wen: Xu 佟佳氏 Tongjia shi序.1b
序 Xu文﹕序 Wen: Xu 佟佳氏 Tongjia shi序.2a
序 Xu文﹕序 Wen: Xu 佟佳氏 Tongjia shi序.2b
哭父詩 八首 Ku fu shi ba shou詩 七言律詩 shi 七言律詩佟佳氏 Tongjia shi存草.1a
(哭父詩 八首)其二 (Ku fu shi ba shou) qi er詩 七言律詩 shi 七言律詩佟佳氏 Tongjia shi存草.1a
(哭父詩 八首)其二 (Ku fu shi ba shou) qi er詩 七言律詩 shi 七言律詩佟佳氏 Tongjia shi存草.1b
(哭夫詩 八首)其三 (Ku fu shi ba shou) Qi san 詩 七言律詩 shi 七言律詩佟佳氏 Tongjia shi存草.1b
(哭夫詩 八首)其三 (Ku fu shi ba shou) Qi san 詩 七言律詩 shi 七言律詩佟佳氏 Tongjia shi存草.2a
(哭父詩 八首)其四 (Ku fu shi ba shou) Qi si 詩 七言律詩 shi 七言律詩佟佳氏 Tongjia shi存草.2a
(哭父詩 八首)其五 (Ku fu shi ba shou) Qi wu詩 七言律詩 shi 七言律詩佟佳氏 Tongjia shi存草.2a
(哭父詩 八首)其五 (Ku fu shi ba shou) Qi wu詩 七言律詩 shi 七言律詩佟佳氏 Tongjia shi存草.2b
(哭父詩 八首)其六 (Ku fu shi ba shou) Qi liu 詩 七言律詩 shi 七言律詩佟佳氏 Tongjia shi存草.2b
(哭父詩 八首)其七 (Ku fu shi ba shou) Qi qi 詩 七言律詩 shi 七言律詩佟佳氏 Tongjia shi存草.3a
(哭父詩 八首)其八 (Ku fu shi ba shou) Qi ba詩 七言律詩 shi 七言律詩佟佳氏 Tongjia shi存草.3a
(哭父詩 八首)其八 (Ku fu shi ba shou) Qi ba詩 七言律詩 shi 七言律詩佟佳氏 Tongjia shi存草.3b
冬夜夢父 四首 Dong ye meng fu si shou詩 五言律詩 shi 五言律詩佟佳氏 Tongjia shi存草.3b
(冬夜夢父 四首)其二 (Dong ye meng fu si shou) qi er詩 五言律詩 shi 五言律詩佟佳氏 Tongjia shi存草.3b
(冬夜夢父 四首)其二 (Dong ye meng fu si shou) qi er詩 五言律詩 shi 五言律詩佟佳氏 Tongjia shi存草.4a
(冬夜夢父 四首)其三 (Dong ye meng fu si shou) qi san 詩 五言律詩 shi 五言律詩佟佳氏 Tongjia shi存草.4a
(冬夜夢父 四首)其四 (Dong ye meng fu si shou) Qi si 詩 五言律詩 shi 五言律詩佟佳氏 Tongjia shi存草.4a
(冬夜夢父 四首)其四 (Dong ye meng fu si shou) Qi si 詩 五言律詩 shi 五言律詩佟佳氏 Tongjia shi存草.4b
春日思父 二首 Chun ri si fu er shou詩 七言絕句 shi 七言絕句佟佳氏 Tongjia shi存草.4b
(春日思父 二首)二首 (Chun ri si fu er shou) Er shou詩 七言絕句 shi 七言絕句佟佳氏 Tongjia shi存草.4b
哭母詩 七律十首 Ku mu shi qi lü shi shou詩 七言律詩 shi 七言律詩佟佳氏 Tongjia shi存草.5a
(哭母詩 七律十首)其二 (Ku mu shi qi lü shi shou) Qi er詩 七言律詩 shi 七言律詩佟佳氏 Tongjia shi存草.5a
(哭母詩 七律十首)其二 (Ku mu shi qi lü shi shou) Qi er詩 七言律詩 shi 七言律詩佟佳氏 Tongjia shi存草.5b
(哭母詩 七律十首)其三 (Ku mu shi qi lü shi shou) Qi san 詩 七言律詩 shi 七言律詩佟佳氏 Tongjia shi存草.5b
(哭母詩 七律十首)其四 (Ku mu shi qi lü shi shou) Qi si詩 七言律詩 shi 七言律詩佟佳氏 Tongjia shi存草.5b
(哭母詩 七律十首)其四 (Ku mu shi qi lü shi shou) Qi si詩 七言律詩 shi 七言律詩佟佳氏 Tongjia shi存草.6a
(哭母詩 七律十首)其五 (Ku mu shi qi lü shi shou) Qi mu詩 七言律詩 shi 七言律詩佟佳氏 Tongjia shi存草.6a
(哭母詩 七律十首)其七 (Ku mu shi qi lü shi shou) Qi qi 詩 七言律詩 shi 七言律詩佟佳氏 Tongjia shi存草.6b
(哭母詩 七律十首)其五 (Ku mu shi qi lü shi shou) Qi mu詩 七言律詩 shi 七言律詩佟佳氏 Tongjia shi存草.6b
(哭母詩 七律十首)其六 (Ku mu shi qi lü shi shou) Qi liu詩 七言律詩 shi 七言律詩佟佳氏 Tongjia shi存草.6b
(哭母詩 七律十首)其七 (Ku mu shi qi lü shi shou) Qi qi 詩 七言律詩 shi 七言律詩佟佳氏 Tongjia shi存草.7a
(哭母詩 七律十首)其八 (Ku mu shi qi lü shi shou) Qi ba詩 七言律詩 shi 七言律詩佟佳氏 Tongjia shi存草.7a
(哭母詩 七律十首)其九 (Ku mu shi qi lü shi shou) Qi jiu詩 七言律詩 shi 七言律詩佟佳氏 Tongjia shi存草.7b
(哭母詩 七律十首)其十 (Ku mu shi qi lü shi shou) Qi shi詩 七言律詩 shi 七言律詩佟佳氏 Tongjia shi存草.7b
(哭母詩 七律十首)其十 (Ku mu shi qi lü shi shou) Qi shi詩 七言律詩 shi 七言律詩佟佳氏 Tongjia shi存草.8a
哭母詩 十首五律 Ku mu shi shi shou wu lü 詩 五言律詩 shi 五言律詩佟佳氏 Tongjia shi存草.8a
(哭母詩 十首五律)其二 (Ku mu shi shi shou wu lü) Qi er詩 五言律詩 shi 五言律詩佟佳氏 Tongjia shi存草.8a
(哭母詩 十首五律)其二 (Ku mu shi shi shou wu lü) Qi er詩 五言律詩 shi 五言律詩佟佳氏 Tongjia shi存草.8b
(哭母詩 十首五律)其三 (Ku mu shi shi shou wu lü) Qi san 詩 五言律詩 shi 五言律詩佟佳氏 Tongjia shi存草.8b
(哭母詩 十首五律)其四 (Ku mu shi shi shou wu lü) Qi si 詩 五言律詩 shi 五言律詩佟佳氏 Tongjia shi存草.8b
(哭母詩 十首五律)其四 (Ku mu shi shi shou wu lü) Qi si 詩 五言律詩 shi 五言律詩佟佳氏 Tongjia shi存草.9a
(哭母詩 十首五律)其五 (Ku mu shi shi shou wu lü) Qi wu詩 五言律詩 shi 五言律詩佟佳氏 Tongjia shi存草.9a
(哭母詩 十首五律)其六 (Ku mu shi shi shou wu lü) Qi liu詩 五言律詩 shi 五言律詩佟佳氏 Tongjia shi存草.9a
(哭母詩 十首五律)其六 (Ku mu shi shi shou wu lü) Qi liu詩 五言律詩 shi 五言律詩佟佳氏 Tongjia shi存草.9b
(哭母詩 十首五律)其七 (Ku mu shi shi shou wu lü) Qi qi詩 五言律詩 shi 五言律詩佟佳氏 Tongjia shi存草.9b
(哭母詩 十首五律)其八 (Ku mu shi shi shou wu lü) Qi ba詩 五言律詩 shi 五言律詩佟佳氏 Tongjia shi存草.9b
35 items (Page 1 of 1)New Search