Ming Qing Women's Writings Digitization Project
Ming Qing Women's Writings Digitization Project

哭父母詩:一卷(清佟佳氏著)。清抄本
Ku fu mu shi: 1 juan (by Tongjia shi, Qing dynasty)

View digitized version

Bibliographic information

Contents (8 leaves)Genre and FormAuthorPage Number
哭父詩八首 Ku fu shi ba shou 詩 七言律詩 shi 七言律詩佟佳氏 Tongjia shi詩.1a
哭父詩八首 Ku fu shi ba shou 詩 七言律詩 shi 七言律詩佟佳氏 Tongjia shi詩.1b
哭父詩八首 Ku fu shi ba shou 詩 七言律詩 shi 七言律詩佟佳氏 Tongjia shi詩.2a
哭父詩八首 Ku fu shi ba shou 詩 七言律詩 shi 七言律詩佟佳氏 Tongjia shi詩.2b
冬夜夢父四首 Dong ye meng fu si shou詩 五言律詩 shi 五言律詩佟佳氏 Tongjia shi詩.2b
春日思父四首(之一) Chun ri si fu si shou (zhi yi)詩 七言絕句 shi 七言絕句佟佳氏 Tongjia shi詩.3a
冬夜夢父四首 Dong ye meng fu si shou詩 五言律詩 shi 五言律詩佟佳氏 Tongjia shi詩.3a
春日思父四首(之一) Chun ri si fu si shou (zhi yi)詩 七言絕句 shi 七言絕句佟佳氏 Tongjia shi詩.3b
春日思父四首(之二) Chun ri si fu si shou (zhi er)詩 shi 佟佳氏 Tongjia shi詩.3b
春日思父四首(之三) Chun ri si fu si shou (zhi san)詩 七言絕句 shi 七言絕句佟佳氏 Tongjia shi詩.3b
春日思父四首(之四) Chun ri si fu si shou (zhi si)詩 七言律詩 shi 七言律詩佟佳氏 Tongjia shi詩.3b
哭母詩 七律十首 Ku mu shi qi lü shi shou詩 七言律詩 shi 七言律詩佟佳氏 Tongjia shi詩.4a
哭母詩 七律十首 Ku mu shi qi lü shi shou詩 七言律詩 shi 七言律詩佟佳氏 Tongjia shi詩.4b
哭母詩 七律十首 Ku mu shi qi lü shi shou詩 七言律詩 shi 七言律詩佟佳氏 Tongjia shi詩.5a
哭母詩 七律十首 Ku mu shi qi lü shi shou詩 七言律詩 shi 七言律詩佟佳氏 Tongjia shi詩.5b
哭母詩十首 五律 Ku mu shi shi shou wu lü詩 五言律詩 shi 五言律詩佟佳氏 Tongjia shi詩.5b
哭母詩十首 五律 Ku mu shi shi shou wu lü詩 五言律詩 shi 五言律詩佟佳氏 Tongjia shi詩.6a
其二(哭母詩十首 五律) Qi er (Ku mu shi shi shou wu lü)詩 五言律詩 shi 五言律詩佟佳氏 Tongjia shi詩.6a
其三(哭母詩十首 五律) Qi san (Ku mu shi shi shou wu lü)詩 五言律詩 shi 五言律詩佟佳氏 Tongjia shi詩.6a
其四(哭母詩十首 五律) Qi si (Ku mu shi shi shou wu lü)詩 五言律詩 shi 五言律詩佟佳氏 Tongjia shi詩.6b
其五(哭母詩十首 五律) Qi wu (Ku mu shi shi shou wu lü)詩 五言律詩 shi 五言律詩佟佳氏 Tongjia shi詩.6b
其六(哭母詩十首 五律) Qi liu (Ku mu shi shi shou wu lü)詩 五言律詩 shi 五言律詩佟佳氏 Tongjia shi詩.6b
其六(哭母詩十首 五律) Qi liu (Ku mu shi shi shou wu lü)詩 五言律詩 shi 五言律詩佟佳氏 Tongjia shi詩.7a
其七(哭母詩十首 五律) Qi qi (Ku mu shi shi shou wu lü)詩 五言律詩 shi 五言律詩佟佳氏 Tongjia shi詩.7a
其八(哭母詩十首 五律) Qi ba (Ku mu shi shi shou wu lü)詩 五言律詩 shi 五言律詩佟佳氏 Tongjia shi詩.7a
其九(哭母詩十首 五律) Qi jiu (Ku mu shi shi shou wu lü)詩 五言律詩 shi 五言律詩佟佳氏 Tongjia shi詩.7a
其九(哭母詩十首 五律) Qi jiu (Ku mu shi shi shou wu lü)詩 五言律詩 shi 五言律詩佟佳氏 Tongjia shi詩.7b
其十(哭母詩十首 五律) Qi shi (Ku mu shi shi shou wu lü)詩 五言律詩 shi 五言律詩佟佳氏 Tongjia shi詩.7b
其十(哭母詩十首 五律) Qi shi (Ku mu shi shi shou wu lü)詩 五言律詩 shi 五言律詩佟佳氏 Tongjia shi襯頁
17 items (Page 1 of 1)New Search