Ming Qing Women's Writings Digitization Project
Ming Qing Women's Writings Digitization Project

國朝閨秀正始續集﹕十卷﹐附錄﹕一卷﹐補遺﹕一卷﹐輓詞﹕一卷(清惲珠輯)。清道光十六年(1836)紅香館刻本。
Guo chao gui xiu zheng shi xu ji: 10 juan, fu lu: 1 juan, bu yi: 1 juan, wan ci: 1 juan (edited by Yun Zhu, Qing dynasty)

View digitized version

Bibliographic information

Contents (370 leaves)Genre and FormAuthorPage Number
青黛湖上弔吳宮雙玉祠墓雙玉者闔閭女勝玉夫差女紫玉也墓久失陳頤道先生為營坏土鶴礀之西並建祠塑像勒文於石青黛湖虎邱後山湖名當即女墳湖也 Qingdai Hu shang diao Wu gong shuang Yu ci mu shuang Yu zhe Helü nü Shengyu Fuchai nü Ziyu ye mu jiu shi chen Yidao xian sheng wei ying huai tu Hejian zhi xi bing jian ci su xiang le wen yu shi Qingdai Hu Huqiu hou shan hu ming dang ji Nüfen Hu ye 詩 七言古詩 shi 七言古詩吳藻 Wu Zao8.16b
青黛湖上弔吳宮雙玉祠墓雙玉者闔閭女勝玉夫差女紫玉也墓久失陳頤道先生為營坏土鶴礀之西並建祠塑像勒文於石青黛湖虎邱後山湖名當即女墳湖也 Qingdai Hu shang diao Wu gong shuang Yu ci mu shuang Yu zhe Helü nü Shengyu Fuchai nü Ziyu ye mu jiu shi chen Yidao xian sheng wei ying huai tu Hejian zhi xi bing jian ci su xiang le wen yu shi Qingdai Hu Huqiu hou shan hu ming dang ji Nüfen Hu ye 詩 七言古詩 shi 七言古詩吳藻 Wu Zao8.17a
青黛湖上弔吳宮雙玉祠墓雙玉者闔閭女勝玉夫差女紫玉也墓久失陳頤道先生為營坏土鶴礀之西並建祠塑像勒文於石青黛湖虎邱後山湖名當即女墳湖也 Qingdai Hu shang diao Wu gong shuang Yu ci mu shuang Yu zhe Helü nü Shengyu Fuchai nü Ziyu ye mu jiu shi chen Yidao xian sheng wei ying huai tu Hejian zhi xi bing jian ci su xiang le wen yu shi Qingdai Hu Huqiu hou shan hu ming dang ji Nüfen Hu ye 詩 七言古詩 shi 七言古詩吳藻 Wu Zao8.17b
秋雪漁莊 Qiu xue yu zhuang詩 五言律詩 shi 五言律詩吳藻 Wu Zao8.17b
龍井道中 Longjing dao zhong詩 五言律詩 shi 五言律詩吳藻 Wu Zao8.17b
龍井道中 Longjing dao zhong詩 五言律詩 shi 五言律詩吳藻 Wu Zao8.18a
翠淥園 Cui lu yuan 詩 七言律詩 shi 七言律詩吳藻 Wu Zao8.18a
4 items (Page 1 of 1)New Search