Ming Qing Women's Writings Digitization Project
Ming Qing Women's Writings Digitization Project

南樓吟稿:二卷, 附哀詞(清徐映玉撰)。清乾隆間(1736-1795)刻本
Nan lou yin gao:2 juan, fu ai ci (by Xu Yingyu, Qing dynasty)

View digitized version

Bibliographic information

Contents (61 leaves)Genre and FormAuthorPage Number
雨中懷鄧尉梅花(四首) Yu zhong Dengwei mei hua (si shou)詩 七言絕句 shi 七言絕句徐映玉 Xu Yingyu1.1a
雨中懷鄧尉梅花(四首) Yu zhong Dengwei mei hua (si shou)詩 七言絕句 shi 七言絕句徐映玉 Xu Yingyu1.1b
題夢母圖 Ti Men mu tu詩 五言古詩 shi 五言古詩徐映玉 Xu Yingyu1.1b
憶亡女麗娟 Yi wang nü Lijuan 詩 七言絕句 shi 七言絕句徐映玉 Xu Yingyu1.2a
寄懷高表姑母 Ji huai Gao biao gu mu詩 五言排律 shi 五言排律徐映玉 Xu Yingyu1.2a
懷吳江表妹張端英 Huai Wujiang biao mei Zhang Ruiying詩 七言絕句 shi 七言絕句徐映玉 Xu Yingyu1.2b
午日 Wu ri詩 七言律詩 shi 七言律詩徐映玉 Xu Yingyu1.2b
夏涼 Xia liang 詩 七言絕句 shi 七言絕句徐映玉 Xu Yingyu1.2b
夏涼 Xia liang 詩 七言絕句 shi 七言絕句徐映玉 Xu Yingyu1.3a
七夕 Qi xi詩 七言絕句 shi 七言絕句徐映玉 Xu Yingyu1.3a
閨緒(四首) Gui xu (si shou)詩 七言絕句 shi 七言絕句徐映玉 Xu Yingyu1.3a
別端英妹 Bie Duanying mei詩 七言律詩 shi 七言律詩徐映玉 Xu Yingyu1.3b
閨緒(四首) Gui xu (si shou)詩 七言絕句 shi 七言絕句徐映玉 Xu Yingyu1.3b
贈松陵周二夫人(五首) Zeng Songling Zhou er fu ren (wu shou)詩 七言絕句 shi 七言絕句徐映玉 Xu Yingyu1.4a
贈松陵周二夫人(五首) Zeng Songling Zhou er fu ren (wu shou)詩 七言絕句 shi 七言絕句徐映玉 Xu Yingyu1.4b
夏日閒居 Xia ri xian ju詩 七言絕句 shi 七言絕句徐映玉 Xu Yingyu1.4b
立秋 Li qiu詩 七言絕句 shi 七言絕句徐映玉 Xu Yingyu1.4b
寄呈大人 Ji cheng da ren 詩 七言律詩 shi 七言律詩徐映玉 Xu Yingyu1.4b
寄呈大人 Ji cheng da ren 詩 七言律詩 shi 七言律詩徐映玉 Xu Yingyu1.5a
長楊宮詞(二首) Chang yang gong ci (er shou)詩 七言絕句 shi 七言絕句徐映玉 Xu Yingyu1.5a
秋夜 Qiu ye詩 七言絕句 shi 七言絕句徐映玉 Xu Yingyu1.5a
秋夜 Qiu ye詩 七言絕句 shi 七言絕句徐映玉 Xu Yingyu1.5b
甲戍送春日奉題沃田師湖上雜詩(四首) Jia xu song chun ri feng ti Wotian shi Hu shang za shi (si shou)詩 七言絕句 shi 七言絕句徐映玉 Xu Yingyu1.5b
甲戍送春日奉題沃田師湖上雜詩(四首) Jia xu song chun ri feng ti Wotian shi Hu shang za shi (si shou)詩 七言絕句 shi 七言絕句徐映玉 Xu Yingyu1.6a
西爽閣 Xi shuang ge詩 七言絕句 shi 七言絕句徐映玉 Xu Yingyu1.6a
贈錢塘芷齋方姊(四首) Zeng Qiantang Zhizhai Fang zi (si shou)詩 七言絕句 shi 七言絕句徐映玉 Xu Yingyu1.6a
贈錢塘芷齋方姊(四首) Zeng Qiantang Zhizhai Fang zi (si shou)詩 七言絕句 shi 七言絕句徐映玉 Xu Yingyu1.6b
中秋無月 Zhong qiu wu yue 詩 七言絕句 shi 七言絕句徐映玉 Xu Yingyu1.6b
思歸 Si gui詩 七言絕句 shi 七言絕句徐映玉 Xu Yingyu1.6b
思歸 Si gui詩 七言絕句 shi 七言絕句徐映玉 Xu Yingyu1.7a
登吳山文昌閣見沃田師題壁 Deng Wushan Wen chang ge jian Wotian shi ti bi 詩 七言絕句 shi 七言絕句徐映玉 Xu Yingyu1.7a
奉和沃田師廣陵客館見寄之作(二首) Feng he Wotian shi Guanglin ke guan jian ji chi zuo (er shou)詩 七言絕句 shi 七言絕句徐映玉 Xu Yingyu1.7a
奉和沃田師廣陵客館見寄之作(二首) Feng he Wotian shi Guanglin ke guan jian ji chi zuo (er shou)詩 七言絕句 shi 七言絕句徐映玉 Xu Yingyu1.7b
乙亥深秋病起(二首) Yi hai shen qiu bing qi (er shou)詩 七言絕句 shi 七言絕句徐映玉 Xu Yingyu1.7b
感懷 Gan huai詩 七言律詩 shi 七言律詩徐映玉 Xu Yingyu1.7b
感懷 Gan huai詩 七言律詩 shi 七言律詩徐映玉 Xu Yingyu1.8a
送耐亭表丈之豫章 Song Naiting biao zhang zhi Yuzhang詩 七言律詩 shi 七言律詩徐映玉 Xu Yingyu1.8a
南樓授詩圖承江左名宿暨廣陵淥淨許太夫人題句感而為賦(二首) Nanlou shou shi tu cheng Jiang zuo ming xiu ji Guangling Lujing Xu tai fu ren ti ju gan er wei fu (er shou) 詩 七言絕句 shi 七言絕句徐映玉 Xu Yingyu1.8a
南樓授詩圖承江左名宿暨廣陵淥淨許太夫人題句感而為賦(二首) Nanlou shou shi tu cheng Jiang zuo ming xiu ji Guangling Lujing Xu tai fu ren ti ju gan er wei fu (er shou) 詩 七言絕句 shi 七言絕句徐映玉 Xu Yingyu1.8b
山嵣雜詩奉王蘭泉舍人韻(六首) Shan tang za shi feng he Wang Lanquan shen ren yun (liu shou)詩 七言絕句 shi 七言絕句徐映玉 Xu Yingyu1.9b
山嵣雜詩奉王蘭泉舍人韻(六首) Shan tang za shi feng he Wang Lanquan shen ren yun (liu shou)詩 七言絕句 shi 七言絕句徐映玉 Xu Yingyu1.10a
次許太夫人題南樓授詩圖韻(二首) Ci Xu tai fu ren Ti Nan lou shou shi tu yun (er shou)詩 七言絕句 shi 七言絕句徐映玉 Xu Yingyu1.10a
題王蘭泉舍人三泖漁莊圖(二首) Ti Wang Lanquan she ren San miao liu zhuang tu (er shou)詩 五言律詩 shi 五言律詩徐映玉 Xu Yingyu1.10b
代寄女兄 Dai ji nü xiong詩 七言排律 shi 七言排律徐映玉 Xu Yingyu1.10b
代寄女兄 Dai ji nü xiong詩 七言排律 shi 七言排律徐映玉 Xu Yingyu1.11a
題錢塘陳姊如璋寄外詩後即次其韻如璋亦沃田師弟子也(三首) Ti Qiantang Chen zi Ruzhang ji wai shi hou ji ci qi yun Ruzhang yi Wotian shi di zi ye (san shou)詩 七言絕句 shi 七言絕句徐映玉 Xu Yingyu1.11a
題錢塘陳姊如璋寄外詩後即次其韻如璋亦沃田師弟子也(三首) Ti Qiantang Chen zi Ruzhang ji wai shi hou ji ci qi yun Ruzhang yi Wotian shi di zi ye (san shou)詩 七言絕句 shi 七言絕句徐映玉 Xu Yingyu1.11b
贈青浦許雲清夫人(四首) Zeng Qingpu Xu Yunqing fu ren (si shou)詩 七言絕句 shi 七言絕句徐映玉 Xu Yingyu1.11b
畫魚 Hua yu詩 七言絕句 shi 七言絕句徐映玉 Xu Yingyu1.12a
寄外(二首) Ji wai (er shou)詩 六言詩 shi 六言詩徐映玉 Xu Yingyu1.12a
127 items (Page 1 of 3)<< | < | > | >> New Search