Ming Qing Women's Writings Digitization Project
Ming Qing Women's Writings Digitization Project

國朝閨秀正始集﹕二十卷﹐附錄﹕一卷﹐補遺﹕一卷﹐又附題詞﹕一卷(清惲珠輯)。清道光十一年(1831)紅香館刻本。
Guo chao gui xiu zheng shi ji: 20 juan, fu lu: 1 juan, bu yi: 1 juan, you fu ti ci: 1 juan (edited by Yun Zhu, Qing dynasty)

View digitized version

Bibliographic information

Contents (569 leaves)Genre and FormAuthorPage Number
春曉 Chun xiao詩 七言律詩 shi 七言律詩张漪 Zhang Yi20.2b
昭君 Zhaojun詩 七言絕句 shi 七言絕句张漪 Zhang Yi20.3a
麟見亭廉訪太夫人惲太君選閨秀詩劉松嵐師以拙稿薦譬鹽車之困馬欣逢伯樂爨下之焦桐幸遇中郎實為平生奇遇也 Lin Jianting lian fang tai fu ren Yun tai jun xuan gui xiu shi Liu Songlan shi yi zhuo guo jian pi yan che zhi kun ma xin feng Bole cuan xia zhi jiao tong xing yu zhong lang shi wei ping sheng qi yu ye詩 七言律詩 shi 七言律詩张漪 Zhang Yi題辭.3b
3 items (Page 1 of 1)New Search