Ming Qing Women's Writings Digitization Project
Ming Qing Women's Writings Digitization Project

國朝閨秀正始集﹕二十卷﹐附錄﹕一卷﹐補遺﹕一卷﹐又附題詞﹕一卷(清惲珠輯)。清道光十一年(1831)紅香館刻本。
Guo chao gui xiu zheng shi ji: 20 juan, fu lu: 1 juan, bu yi: 1 juan, you fu ti ci: 1 juan (edited by Yun Zhu, Qing dynasty)

View digitized version

Bibliographic information

Contents (569 leaves)Genre and FormAuthorPage Number
有鳳 You feng詩 五言律詩 shi 五言律詩袁機 Yuan Ji9.17b
聞雁 Wen yan詩 五言律詩 shi 五言律詩袁機 Yuan Ji9.17b
得香亭步蟾兩弟家信作此寄之 De Xiangting Buchan liang di jia xin zuo ci ji zhi詩 七言律詩 shi 七言律詩袁機 Yuan Ji9.17b
輓兄子才侍者陶姬 Wan xiong Zicai shi zhe Tao ji詩 七言律詩 shi 七言律詩袁機 Yuan Ji9.18a
偶作(錄二) Ou zuo (lu er)詩 五言絕句 shi 五言絕句袁機 Yuan Ji9.18a
5 items (Page 1 of 1)New Search