明淸婦女著作
明淸婦女著作

珠來閣遺稿:一卷(清朱萼增撰),哀弦集:一卷(清徐錫第撰)。
Zhu lai ge yi gao:1 juan (by Zhu Ezeng, Qing Dynasty),Ai xian ji:1 juan (by Xu Yunmei, Qing Dynasty)

閱讀原著

編目提要

目錄 (137 項記錄)文體詩體作者頁碼
皇清例封孺人亡婦朱孺人狀 Huang Qing li feng ru ren wang fu Zhu ru ren zhuang文﹕行狀 Wen: Xing zhuang 徐錫第 Xu Xidi狀.1a
皇清例封孺人亡婦朱孺人狀 Huang Qing li feng ru ren wang fu Zhu ru ren zhuang文﹕行狀 Wen: Xing zhuang 徐錫第 Xu Xidi狀.1b
皇清例封孺人亡婦朱孺人狀 Huang Qing li feng ru ren wang fu Zhu ru ren zhuang文﹕行狀 Wen: Xing zhuang 徐錫第 Xu Xidi狀.2a
皇清例封孺人亡婦朱孺人狀 Huang Qing li feng ru ren wang fu Zhu ru ren zhuang文﹕行狀 Wen: Xing zhuang 徐錫第 Xu Xidi狀.2b
皇清例封孺人亡婦朱孺人狀 Huang Qing li feng ru ren wang fu Zhu ru ren zhuang文﹕行狀 Wen: Xing zhuang 徐錫第 Xu Xidi狀.3a
皇清例封孺人亡婦朱孺人狀 Huang Qing li feng ru ren wang fu Zhu ru ren zhuang文﹕行狀 Wen: Xing zhuang 徐錫第 Xu Xidi狀.3b
皇清例封孺人亡婦朱孺人狀 Huang Qing li feng ru ren wang fu Zhu ru ren zhuang文﹕行狀 Wen: Xing zhuang 徐錫第 Xu Xidi狀.4a
皇清例封孺人亡婦朱孺人狀 Huang Qing li feng ru ren wang fu Zhu ru ren zhuang文﹕行狀 Wen: Xing zhuang 徐錫第 Xu Xidi狀.4b
皇清例封孺人亡婦朱孺人狀 Huang Qing li feng ru ren wang fu Zhu ru ren zhuang文﹕行狀 Wen: Xing zhuang 徐錫第 Xu Xidi狀.5a
皇清例封孺人亡婦朱孺人狀 Huang Qing li feng ru ren wang fu Zhu ru ren zhuang文﹕行狀 Wen: Xing zhuang 徐錫第 Xu Xidi狀.5b
附原作(三首) Fu yuan zuo (san shou)詩 七言絕句 shi 七言絕句徐錫第 Xu Xidi珠來閣遺稿.9b
附原作(三首) Fu yuan zuo (san shou)詩 七言絕句 shi 七言絕句徐錫第 Xu Xidi珠來閣遺稿.10a
附原作 Fu yuan zuo詩 七言絕句 shi 七言絕句徐錫第 Xu Xidi珠來閣遺稿.10b
附原作 Fu yuan zuo詩 七言絕句 shi 七言絕句徐錫第 Xu Xidi珠來閣遺稿.11a
附原作 Fu yuan zuo詩 七言律詩 shi 七言律詩徐錫第 Xu Xidi珠來閣遺稿.12b
附原作 Fu yuan zuo詩 七言律詩 shi 七言律詩徐錫第 Xu Xidi珠來閣遺稿.13a
附原作 Fu yuan zuo詩 五言律詩 shi 五言律詩徐錫第 Xu Xidi珠來閣遺稿.13a
附原作 Fu yuan zuo詩 五言律詩 shi 五言律詩徐錫第 Xu Xidi珠來閣遺稿.13b
附原作 Fu yuan zuo詩 五言律詩 shi 五言律詩徐錫第 Xu Xidi珠來閣遺稿.15b
哀絃集自序 Ai xian ji zi xu文﹕自序 Wen: Zi xu 徐錫第 Xu Xidi自序.1a
哀絃集自序 Ai xian ji zi xu文﹕自序 Wen: Zi xu 徐錫第 Xu Xidi自序.1b
哀絃集自序 Ai xian ji zi xu文﹕自序 Wen: Zi xu 徐錫第 Xu Xidi自序.2a
哀絃集自序 Ai xian ji zi xu文﹕自序 Wen: Zi xu 徐錫第 Xu Xidi自序.2b
哀絃集自序 Ai xian ji zi xu文﹕自序 Wen: Zi xu 徐錫第 Xu Xidi自序.3a
哀絃集自序 Ai xian ji zi xu文﹕自序 Wen: Zi xu 徐錫第 Xu Xidi自序.3b
哭亡婦朱孺人(十二首) Ku wang fu Zhu ru ren (shi er shou)詩 七言絕句 shi 七言絕句徐錫第 Xu Xidi哀絃集.1a
哭亡婦朱孺人(十二首) Ku wang fu Zhu ru ren (shi er shou)詩 七言絕句 shi 七言絕句徐錫第 Xu Xidi哀絃集.1b
哭亡婦朱孺人(十二首) Ku wang fu Zhu ru ren (shi er shou)詩 七言絕句 shi 七言絕句徐錫第 Xu Xidi哀絃集.2a
哭亡婦朱孺人(十二首) Ku wang fu Zhu ru ren (shi er shou)詩 七言絕句 shi 七言絕句徐錫第 Xu Xidi哀絃集.2b
吳興夜歸 Wuxing ye gui詩 七言律詩 shi 七言律詩徐錫第 Xu Xidi哀絃集.2b
吳興夜歸 Wuxing ye gui詩 七言律詩 shi 七言律詩徐錫第 Xu Xidi哀絃集.3a
夜聞圓明寺鐘聲(有序) Ye wen Yuan ming si zhong sheng (you xu)詩 七言律詩 shi 七言律詩徐錫第 Xu Xidi哀絃集.3a
夜聞圓明寺鐘聲(有序) Ye wen Yuan ming si zhong sheng (you xu)詩 七言律詩 shi 七言律詩徐錫第 Xu Xidi哀絃集.3b
視殯宮作(二首) Shi bin gong zuo (er shou)詩 七言律詩 shi 七言律詩徐錫第 Xu Xidi哀絃集.3b
視殯宮作(二首) Shi bin gong zuo (er shou)詩 七言律詩 shi 七言律詩徐錫第 Xu Xidi哀絃集.4a
婦歿之兩月余偶臥疾夢中相見問慰殷殷恍如久別初歸經時而覺殘燈閃影凍雪鳴窗想像平生宛宛在目枕邊吟此以寫哀情(二首) Fu mo zhi liang yue yu ou wo yi meng zhong xiang jian wen wei yin yin huang ru jiu bie chu gui jing shi er jue can deng shan ying dong xue ming chuang xiang xiang ping sheng wan wan zai mu zhen bian yin ci yi xie ai qing(er shu)詩 七言律詩 shi 七言律詩徐錫第 Xu Xidi哀絃集.4a
婦歿之兩月余偶臥疾夢中相見問慰殷殷恍如久別初歸經時而覺殘燈閃影凍雪鳴窗想像平生宛宛在目枕邊吟此以寫哀情(二首) Fu mo zhi liang yue yu ou wo yi meng zhong xiang jian wen wei yin yin huang ru jiu bie chu gui jing shi er jue can deng shan ying dong xue ming chuang xiang xiang ping sheng wan wan zai mu zhen bian yin ci yi xie ai qing(er shu)詩 七言律詩 shi 七言律詩徐錫第 Xu Xidi哀絃集.4b
婦歿之兩月余偶臥疾夢中相見問慰殷殷恍如久別初歸經時而覺殘燈閃影凍雪鳴窗想像平生宛宛在目枕邊吟此以寫哀情(二首) Fu mo zhi liang yue yu ou wo yi meng zhong xiang jian wen wei yin yin huang ru jiu bie chu gui jing shi er jue can deng shan ying dong xue ming chuang xiang xiang ping sheng wan wan zai mu zhen bian yin ci yi xie ai qing(er shu)詩 七言律詩 shi 七言律詩徐錫第 Xu Xidi哀絃集.5a
寒夜 Han ye詩 七言律詩 shi 七言律詩徐錫第 Xu Xidi哀絃集.5a
冬日省外舅舟過分湖 Dong ri xing wai jiu zhou guo fen hu詩 七言律詩 shi 七言律詩徐錫第 Xu Xidi哀絃集.5b
除夕 Chu xi詩 七言律詩 shi 七言律詩徐錫第 Xu Xidi哀絃集.5b
除夕 Chu xi詩 七言律詩 shi 七言律詩徐錫第 Xu Xidi哀絃集.6a
元宵無月獨坐小齋撫今追昔悽然有作 Yuan xiao wu yue du zuo xiao zhai fu jin zhui xi qi ran you zuo詩 七言律詩 shi 七言律詩徐錫第 Xu Xidi哀絃集.6a
元宵無月獨坐小齋撫今追昔悽然有作 Yuan xiao wu yue du zuo xiao zhai fu jin zhui xi qi ran you zuo詩 七言律詩 shi 七言律詩徐錫第 Xu Xidi哀絃集.6b
清明感懷(二首) Qing ming gan huai (er shou)詩 七言律詩 shi 七言律詩徐錫第 Xu Xidi哀絃集.6b
清明感懷(二首) Qing ming gan huai (er shou)詩 七言律詩 shi 七言律詩徐錫第 Xu Xidi哀絃集.7a
偶得曉夢為百舌驚醒枕上成此 Ou de xiao meng wei bai she jing xing zhen shang cheng ci詩 七言律詩 shi 七言律詩徐錫第 Xu Xidi哀絃集.7a
偶得曉夢為百舌驚醒枕上成此 Ou de xiao meng wei bai she jing xing zhen shang cheng ci詩 七言律詩 shi 七言律詩徐錫第 Xu Xidi哀絃集.7b
同人招飲山塘留仙閣望辛巳年舊寓半角綺樓殘紅盡褪一株絲柳故綠都銷昔日雙棲今番獨對臨風酹酒揾淚成吟 Tong ren zhao yin Shantang Liu xian ge wang Xin si nian jiu yu ban jiao qi lou can hong jin tui yi zhu si liu gu lü dou xiao xi ri shuang qi jin fan du dui lin feng lei jiu wen lei cheng yin詩 七言律詩 shi 七言律詩徐錫第 Xu Xidi哀絃集.7b
同人招飲山塘留仙閣望辛巳年舊寓半角綺樓殘紅盡褪一株絲柳故綠都銷昔日雙棲今番獨對臨風酹酒揾淚成吟 Tong ren zhao yin Shantang Liu xian ge wang Xin si nian jiu yu ban jiao qi lou can hong jin tui yi zhu si liu gu lü dou xiao xi ri shuang qi jin fan du dui lin feng lei jiu wen lei cheng yin詩 七言律詩 shi 七言律詩徐錫第 Xu Xidi哀絃集.8a
30 詩詞/文/圖 (第 1 / 1)新搜尋