Ming Qing Women's Writings Digitization Project
Ming Qing Women's Writings Digitization Project

聽秋軒贈言:三卷(清駱綺蘭輯)。嘉慶元年(1796)句曲駱氏本
Ting qiu xuan zeng yan: 3 juan (by Luo Qilan, Qing dynasty)

View digitized version

Bibliographic information

Contents (67 leaves)Genre and FormAuthorPage Number
題佩香女弟子秋燈課女圖 Ti Peixiang nü di zi Qiu deng ke nü tu詩 七言古詩 shi 七言古詩袁枚 Yuan Mei贈言1.1b
京口得晤駱佩香女弟子七日賦詩道謝 Jingkou de wu Luo Peixiang nü di zi qi ri fu shi dao xie詩 七言律詩 shi 七言律詩袁枚 Yuan Mei贈言2.1a
正月二十七日出門二月十四日還山寄佩香(二首) Zheng yue er shi qi ri chu men er yue shi si ri huan shan ji Peixiang (er shou)詩 七言絕句 shi 七言絕句袁枚 Yuan Mei贈言2.1a
小池一首再寄佩香 Xiao chi yi shou zai ji Peixiang詩 七言律詩 shi 七言律詩袁枚 Yuan Mei贈言2.1b
題佩香女弟子畫蘭 Ti Peixiang nü di zi hua lan詩 七言絕句 shi 七言絕句袁枚 Yuan Mei贈言2.8b
前題(題佩香女弟子畫蘭) Qian ti (Ti Peixiang nü di zi hua lan)詩 五言絕句 shi 五言絕句袁枚 Yuan Mei贈言2.9a
上巳日蘭城弟子招同諸門人紅橋脩稧時佩香女弟子詩先成卽次原韻 Shang si ri Lancheng di zi zhao tong zhu men ren Hongqiao xiu xi shi Peixiang nü di zi shi xian cheng ji ci yuan yun 詩 七言律詩 shi 七言律詩袁枚 Yuan Mei贈言2.9a
題佩香圖(二首) Ti Peixiang tu (er shou)詩 七言絕句 shi 七言絕句袁枚 Yuan Mei贈言2.10b
題佩香女弟子平山春望圖卽次原韻 Ti Peixiang nü di zi Ping shan chun wang tu ji ci yuan yun詩 五言律詩 shi 五言律詩袁枚 Yuan Mei贈言3.1a
題佩香女弟子皈道圖(二首) Ti Peixiang nü di zi Gui dao tu (er shou)詩 五言律詩 shi 五言律詩袁枚 Yuan Mei贈言3.2b
如此春晴如此梅花如此佳客而老人臥病奄奄令人悶死知世妹奉觀音齋又不能以他物奉餉特采竹葉小粽一盤附詩一首望世妹試其粽而和其詩 Ru ci chun qing ru ci mei hua ru ci jia ke er lao ren wo bing yan yan ling ren men si zhi shi mei feng guan yin zhai you bu neng yi ta wu feng xiang te cai zhu ye xiao zong yi pan fu shi yi shou wang shi mei shi qi zong er he qi shi 詩 七言律詩 shi 七言律詩袁枚 Yuan Mei贈言3.20a
題佩香女弟子入夢圖(八首) Ti Peixiang nü di zi Ru meng tu (ba shou)詩 七言絕句 shi 七言絕句袁枚 Yuan Mei贈言3.21b
12 items (Page 1 of 1)New Search