Ming Qing Women's Writings Digitization Project
Ming Qing Women's Writings Digitization Project

馬孝女遺集:六卷(清馬延淑撰)。宣統二年庚戌(1910)刊本
Ma xiao nü yi ji:6 juan (by Ma Yanshu, Qing Dynasty)

View digitized version

Bibliographic information

Contents (159 leaves)Genre and FormAuthorPage Number
代選馬氏孝女延淑文稿序 Dai xuan Ma shi xiao nü Yanshu wen gao xu文﹕序 Wen: Xu 吳元麒 Wu Yuanqi序2.1a
代選馬氏孝女延淑文稿序 Dai xuan Ma shi xiao nü Yanshu wen gao xu文﹕序 Wen: Xu 吳元麒 Wu Yuanqi序2.1b
1 items (Page 1 of 1)New Search