Ming Qing Women's Writings Digitization Project
Ming Qing Women's Writings Digitization Project

讀史管見:三卷(清李晚芳撰)。清乾隆五十二年(1787)梁煒刻嘉慶印本
Du shi guan jian: 3 juan (by Li Wanfang, Qing dynasty)

View digitized version

Bibliographic information

Contents (247 leaves)Genre and FormAuthorPage Number
序 Xu文﹕自序 Wen: Zi xu 李晚芳 Li Wanfang李晚芳序1a
讀史摘微 Du Shi zhai wei文﹕識 Wen: Zhi 李晚芳 Li Wanfang讀史摘微1a
五帝本紀贊 Wu di ben ji zan文﹕案語 Wen: An yu 李晚芳 Li Wanfang卷一1a
六國表序 Liu guo biao xu文﹕案語 Wen: An yu 李晚芳 Li Wanfang卷一3a
秦楚之際月表序 Qin Chu zhi ji yue biao xu文﹕案語 Wen: An yu 李晚芳 Li Wanfang卷一5a
高祖功臣年表序 Gao zu gong chen nian biao xu文﹕案語 Wen: An yu 李晚芳 Li Wanfang卷一7a
封禪書 Feng chan shu文﹕案語 Wen: An yu 李晚芳 Li Wanfang卷一9a
項羽本紀 Xiang Yu ben ji文﹕案語 Wen: An yu 李晚芳 Li Wanfang卷一35a
高祖本紀 節錄 Gaozu ben ji jie lu文﹕案語 Wen: An yu 李晚芳 Li Wanfang卷一56a
三代世表序 San dai shi biao xu文﹕案語 Wen: An yu 李晚芳 Li Wanfang卷一66a
平準書 Ping zhun shu文﹕案語 Wen: An yu 李晚芳 Li Wanfang卷二1a
曹相國世家 節錄 Cao xiang guo shi jia jie lu文﹕案語 Wen: An yu 李晚芳 Li Wanfang卷二15a
伯夷列傳 Boyi lie zhuan文﹕案語 Wen: An yu 李晚芳 Li Wanfang卷二18a
管晏列傳 Guan Yan lie zhuan文﹕案語 Wen: An yu 李晚芳 Li Wanfang卷二21a
蘇秦列傳 Su Qin lie zhuan文﹕案語 Wen: An yu 李晚芳 Li Wanfang卷二25a
白起王翦列傳節錄 Bai Qi Wang Jian li zhuan jie lu文﹕案語 Wen: An yu 李晚芳 Li Wanfang卷二35a
信陵君列傳 Xinling jun lie zhuan文﹕案語 Wen: An yu 李晚芳 Li Wanfang卷二38a
范睢蔡澤列傳 Fan Hui Cai Ze lie zhuan文﹕案語 Wen: An yu 李晚芳 Li Wanfang卷二46a
廉藺列傳 Lian Lin lie zhuan文﹕案語 Wen: An yu 李晚芳 Li Wanfang卷二63a
魯仲連列傳 Lu Zhonglian lie zhuan文﹕案語 Wen: An yu 李晚芳 Li Wanfang卷二68a
屈原列傳 Qu Yuan lie zhuan文﹕案語 Wen: An yu 李晚芳 Li Wanfang卷二72a
李斯列傳 Li Si lie zhuan文﹕案語 Wen: An yu 李晚芳 Li Wanfang卷三1a
淮陰侯列傳 Huaiyin hou lie zhuan 文﹕案語 Wen: An yu 李晚芳 Li Wanfang卷三13a
酈生陸賈列傳 Li Sheng Lu Gu lie zhuan文﹕案語 Wen: An yu 李晚芳 Li Wanfang卷三27a
魏其武安侯列傳 Weiqi Wu'an hou lie zhuan 文﹕案語 Wen: An yu 李晚芳 Li Wanfang卷三35a
汲鄭列傳 Ji Zheng lie zhuan文﹕案語 Wen: An yu 李晚芳 Li Wanfang卷三45a
酷吏列傳 Ku li lie zhuan 文﹕案語 Wen: An yu 李晚芳 Li Wanfang卷三52a
貨殖列傳 Huozhi lie zhuan文﹕案語 Wen: An yu 李晚芳 Li Wanfang卷三67a
報任少卿書 Bao Ren shaoqin shu文﹕案語 Wen: An yu 李晚芳 Li Wanfang卷三80a
29 items (Page 1 of 1)New Search