Ming Qing Women's Writings Digitization Project
Ming Qing Women's Writings Digitization Project

名媛詩緯初編(清王端淑輯)。清康熙六年(1667)清音堂刻本
Ming yuan shi wei chu bian (Edited by Wang Duanshu, Qing dynasty)

View digitized version

Bibliographic information

Contents (806 leaves)Genre and FormAuthorPage Number
和元微之生春韻 He Yuan Weizhi sheng chun yun詩 五言律詩 shi 五言律詩徐簡 Xu Jian23.1a
宮詞(二首) Gong ci詩 七言絕句 shi 七言絕句徐簡 Xu Jian23.1b
2 items (Page 1 of 1)New Search