Ming Qing Women's Writings Digitization Project
Ming Qing Women's Writings Digitization Project

Collection [Qiu shui xuan shi ci ji: 1 juan]

秋水軒詩詞集: 一卷, in 林下雅音集﹕五種(淸冒俊輯)

View digitized version

秋水軒詩詞集: 一卷    
Title秋水軒詩詞集: 一卷, in 林下雅音集﹕五種(淸冒俊輯)
Title (Pinyin):Qiu shui xuan shi ci ji: 1 juan, in Lin xia ya yin ji: 5 zhong (edited by Mao Jun, Qing dynasty)
Author:莊盤珠 Zhuang Panzhu
Contributors:汪瑔 Wang Quan (序作者)
冒俊 Mao Jun (序作者)
陳坤 Chen Kun (題辭)
吳德旋 Wu Dexuan (題辭)
金捧閶 Jin Pengchang (題辭)
丁紹儀 Ding Shaoyi (題辭)
Publication Statement:淸光緖十年(1884)刻本。 
Publisher:錢塘陳氏
Publisher (Pinyin):Qiantang Chen shi
Place of Publication:錢塘
Place of Publication (Pinyin):Qiantang
Date:1884
Chinese Date:Dynasty: 淸
Reign Period: 光緖十年
Cycle: 甲申
Chinese Date (Pinyin):Dynasty: Qing
Reign Period: Guangxu 10 nian
Cycle: Jiashen
New Search

( Back )