Ming Qing Women's Writings Digitization Project
Ming Qing Women's Writings Digitization Project

Collection [Zi ran hao xue zhai shi chao: 10 juan]

自然好學齋詩鈔: 十卷, in 林下雅音集﹕五種(淸冒俊輯)

View digitized version

自然好學齋詩鈔: 十卷    
Title自然好學齋詩鈔: 十卷, in 林下雅音集﹕五種(淸冒俊輯)
Title (Pinyin):Zi ran hao xue zhai shi chao: 10 juan, in Lin xia ya yin ji: 5 zhong (edited by Mao Jun, Qing dynasty)
Author:汪端 Wang Duan
Contributors:胡敬 Hu Jing (传記作者)
陳文述 Chen Wenshu (传記作者)
陸準 Lu Zhun (序作者)
梁同書 Liang Tongshu (序作者)
石韞玉 Shi Yunyu (序作者)
許宗彥 Xu Zongyan (序作者)
蕭掄 Xiao Lun (序作者)
管筠 Guan Yun (序作者)
張雲璈 Zhang Yun'ao (序作者)
恩錫 Enxi (題辭)
曹貞秀 Cao Zhenxiu (題辭)
席慧文 Xi Huiwen (題辭)
顧蕙 Gu Hui (題辭)
張襄 Zhang Xiang (題辭)
舒位 Shu Wei (題辭)
姚椿 Yao Chun (題辭)
Publication Statement:淸光緖十年(1884)刻本。 
Publisher:錢塘陳氏
Publisher (Pinyin):Qiantang Chen shi
Place of Publication:錢塘
Place of Publication (Pinyin):Qiantang
Date:1884
Chinese Date:Dynasty: 淸
Reign Period: 光緖十年
Cycle: 甲申
Chinese Date (Pinyin):Dynasty: Qing
Reign Period: Guangxu 10 nian
Cycle: Jiashen
New Search

( Back )