Ming Qing Women's Writings Digitization Project
Ming Qing Women's Writings Digitization Project

Collection [Chang li ge ji: 1 juan]

長離閣集: 一卷, in 林下雅音集﹕五種(淸冒俊輯)

View digitized version

長離閣集: 一卷    
Title長離閣集: 一卷, in 林下雅音集﹕五種(淸冒俊輯)
Title (Pinyin):Chang li ge ji: 1 juan, in Lin xia ya yin ji: 5 zhong (edited by Mao Jun, Qing dynasty)
Author:王采薇 Wang Caiwei
Contributors:王光燮 Wang Guangxie (传記作者)
袁枚 Yuan Mei (墓志詺作者)
趙懷玉 Zhao Huaiyu (墓志詺作者)
孔廣森 Kong Guangsen (序作者)
葉觀國 Ye Guanguo (序作者)
何森林 He Senlin (序作者)
張經邦 Zhang Jingbang (序作者)
阮元 Ruan Yuan (序作者)
龔慶 Gong Qing (跋作者)
孫星衍 Sun Xingyan (附記作者)
Publication Statement:淸光緖十年(1884)刻本。 
Publisher:錢塘陳氏
Publisher (Pinyin):Qiantang Chen shi
Place of Publication:錢塘
Place of Publication (Pinyin):Qiantang
Date:1884
Chinese Date:Dynasty: 淸
Reign Period: 光緖十年
Cycle: 甲申
Chinese Date (Pinyin):Dynasty: Qing
Reign Period: Guangxu 10 nian
Cycle: Jiashen
New Search

( Back )