Ming Qing Women's Writings Digitization Project
Ming Qing Women's Writings Digitization Project

Geographical Location [Panyu]

番禺 (Panyu) in 廣東(清) (Guangdong). Contemporary Name : 廣東番禺 (Guangdong Panyu) - 查閱地圖 (View Map)
poets from this region from this time period: (31)
poets from this region from all time periods: (54)
池天琛 (Chi Tianchen) 字崇耀 (Chongyao)
方朔 (Fang Shuo) 字三桃 (Santao)
方萬 (Fang Wan) 字約思 (Yuesi)
黃兆成 (Huang Zhaocheng) 字虞六 (Yuliu)
簡耀 (Jian Yao) 字郁文 (Yuwen)
孔聞聖 (Kong Wensheng) 字公時 (Gongshi)
李士悅 (Li Shiyue) 字端球 (Duanqiu)
黎遂球 (Li Suiqiu) 字美周 (Meizhou)
李振聲 (Li Zhensheng) 字美發 (Meifa)
李倬漢 (Li Zhuohan)
梁鼎芬 (Liang Dingfen) 字星海 (Xinghai)
劉家焯 (Liu Jiazhuo) 字麗孫 (Lisun)
劉釗 (Liu Zhao)
盧若嵩 (Lu Ruosong) 字維經 (Weijing)
羅耀正 (Luo Yaozheng) 字子開 (Zikai)
麥如草 (Mai Rucao) 字斐然 (Feiran)
區應槐 (Ou Yinghuai) 字繼葉 (Jiye)
潘宝鋆 (Pan Baoyun) 字菽堂 (Shutang)
潘飛聲 (Pan Feisheng) 字蘭史 (Lanshi)
彭德盛 (Peng Desheng) 字于松 (Yusong)
彭孟陽 (Peng Mengyang)
彭廷替 (Peng Tingti) 字仲垣 (Zhongyuan)
彭忠銘 (Peng Zhongming) 字紀常 (Jichang)
彭茲 (Peng Zi) 字伯時 (Boshi)
屈大均 (Qu Dajun) 字翁山 (Wengshan)
史炳璋 (Shi Bingzhang)
石德芬 (Shi Defen) 字星巢 (Xingchao)
史久徵 (Shi Jiuzheng)
石撝庭 (Shi Weiting) 字永康 (Yongkang)
史悠益 (Shi Youyi)
王邦畿 (Wang Bangji) 字誠籥 (Chengyue)
吳道鎔 (Wu Daorong) 字玉臣 (Yuchen)
吳國鎮 (Wu Guozhen) 字玉臣 (Yuchen)
謝長文 (Xie Changwen) 字伯子 (Bozi)
姚啟璧 (Yao Qibi) 字轂符 (Gufu)
葉恭綽 (Ye Gongchuo) 字玉甫 (Yufu)
葉衍蘭 (Ye Yanlan) 字南雪 (Nanxue)
方京 (Fang Jing) 字彩林 (Cailin)
何妙蘭 (He Miaolan)
黃采璣 (Huang Caiji) 字璇卿 (Xuanqing)
居慶 (Ju Qing) 字玉徵 (Yuzheng)
居文 (Ju Wen) 字瑞徵 (Ruizheng)
梁靄 (Liang Ai) 字佩瓊 (Peiqiong)
梁善娘 (Liang Shanniang)
凌潔真 (Ling Jiezhen)
凌淨真 (Ling Jingzhen)
劉月娟 (Liu Yuejuan) 字瑤仙 (Yaoxian)
潘勵閒 (Pan Lixian) 字素蘭 (Sulan)
史印玉 (Shi Yinyu)
許薦蘋 (Xu Jianping)
(Page 1 of 2)<< | < | > | >> New Search

( Back )