Ming Qing Women's Writings Digitization Project
Ming Qing Women's Writings Digitization Project

Author [ Li Ruhui]

李如蕙﹐清人﹐女﹐字桂泉﹐號桂泉女史﹐香山人(今廣東中山)。Related Materials: 著有 茗香室詩略。廣州府志﹐國朝閨秀正始集有著錄。有陳繼昌﹐吳焯﹐李鶴章﹐孫衣言序。

Search the China Biographical Database for further information on Li Ruhui

[show details]

[hide texts]
Writings of 李如蕙 Li Ruhui﹕
In 國朝閨秀正始集﹕二十卷﹐附錄﹕一卷﹐補遺﹕一卷﹐又附題詞﹕一卷(清惲珠輯)。清道光十一年(1831)紅香館刻本。 Guo chao gui xiu zheng shi ji: 20 juan, fu lu: 1 juan, bu yi: 1 juan, you fu ti ci: 1 juan (edited by Yun Zhu, Qing dynasty)
詩 shi: 里中諸先生湖亭雅集有詩見貽並傳牋命作即次亨齋夫子韻答之: Li zhong zhu xian sheng Hu ting ya ji you shi jian yi bing chuan jian ming zuo ji ci Hengzhai fu zi yun da zhi 20.23a
In 茗香室詩略:一卷(清李如蕙撰)。道光十五年乙未(1835)刊本 Ming xiang shi shi lue:1 juan (by Li Ruhui, Qing Dynasty)
詩 shi: 扉頁: Fei ye 書名頁.1a
詩 shi: 七夕: Qi xi 詩略.1a
詩 shi: 野亭次杜少陵韻: Ye ting ci Du Shaoling yun 詩略.1a
詩 shi: 鐵峰山: Tie feng shan 詩略.1a
詩 shi: 野亭次杜少陵韻: Ye ting ci Du Shaoling yun 詩略.1b
詩 shi: 苦熱: Ku re 詩略.1b
詩 shi: 新秋: Xin qiu 詩略.1b
詩 shi: 秋色: Qiu se 詩略.2a
詩 shi: 秋江晚眺: Qiu jiang wan tiao 詩略.2a
詩 shi: 對蓮: Dui lian 詩略.2b
詩 shi: 賞蓮: Shang lian 詩略.2b
詩 shi: 問蓮: Wen lian 詩略.3a
詩 shi: 春晝: Chun zhou 詩略.3a
詩 shi: 摘桃花: Zhai tao hua 詩略.3a
詩 shi: 春歸: Chun gui 詩略.3b
詩 shi: 題五柳圖: Ti Wu liu tu 詩略.3b
詩 shi: 浣紗行: Huan sha xing 詩略.3b
詩 shi: 姑蘇懷古: Gusu huai gu 詩略.4a
詩 shi: 紅梅: Hong mei 詩略.4b
詩 shi: 白草: Bai cao 詩略.4b
詩 shi: 趙松雪琴: Zhao Songxue qin 詩略.5a
詩 shi: 忘憂草: Wang you cao 詩略.5a
詩 shi: 留春: Liu chun 詩略.5a
詩 shi: 自題山水幀子(三首): Zi ti shan shui zhen zi (san shou) 詩略.5b
詩 shi: 柳眼: Liu yan 詩略.5b
詩 shi: 花信: Hua xin 詩略.6a
詩 shi: 柳線: Liu xian 詩略.6a
詩 shi: 秧針: Yang zhen 詩略.6b
詩 shi: 題荔枝圖: Ti Li zhi tu 詩略.6b
詩 shi: 乞巧詞: Qi qiao ci 詩略.7a
詩 shi: 荔枝香曲: Li zhi xiang qu 詩略.7a
詩 shi: 月下玩梅: Yue xia wan mei 詩略.7a
詩 shi: 雪後賞梅: Xue hou shang mei 詩略.7b
詩 shi: 殘梅: Can mei 詩略.7b
詩 shi: 鳳女祠: Feng nü ci 詩略.8a
詩 shi: 曉寒: Xiao han 詩略.8a
詩 shi: 卞和: Bian He 詩略.8a
82 poem(s) (Page 1 of 2)<< | < | > | >> New Search

( Back )