Ming Qing Women's Writings Digitization Project
Ming Qing Women's Writings Digitization Project

Author [ Chen Zhen]

陳貞﹐晚清民國人﹐男﹐字亮伯﹐瓊山人(今海南瓊山)

Search the China Biographical Database for further information on Chen Zhen

[show details]

[hide texts]
Writings of 陳貞 Chen Zhen﹕
In 莪怨室吟草:四卷,卷首:一卷(清楊令茀撰)。民國(1929)鉛印本 E yuan shi yin cao:4 juan,Juan shou:1 juan(by Yang Lingfu,Qing Dynasty)
詩 shi: 陳亮伯先生贈詩(有序): Chen Liangbo xian sheng zeng shi (you xu) 卷首題詞.10a
1 poem(s) (Page 1 of 1)New Search

( Back )