Ming Qing Women's Writings Digitization Project
Ming Qing Women's Writings Digitization Project

Author [ Chen Pei]

陳培﹐清乾隆嘉慶道光人﹐男﹐號湘巖。

Search the China Biographical Database for further information on Chen Pei

[show details]

[hide texts]
Writings of 陳培 Chen Pei﹕
In 清芬精舍小集:三卷(清王嶽蓮撰)。嘉慶二十三年戊寅(1818)刊本 Qin fen jing she xiao ji:3 juan (by Wang Yuelian, Qing Dynasty)
詩 shi: (七言絕句二首): (Qi yan jue ju er shou) 1.20b
1 poem(s) (Page 1 of 1)New Search

( Back )