Ming Qing Women's Writings Digitization Project
Ming Qing Women's Writings Digitization Project

Author [ Liu Yong]

劉墉(1719-1804)﹐男﹐字崇如﹐號石庵﹐諸城人(今山東諸城)

Search the China Biographical Database for further information on Liu Yong

[show details]

[hide texts]
Writings of 劉墉 Liu Yong﹕
In 清芬精舍小集:三卷(清王嶽蓮撰)。嘉慶二十三年戊寅(1818)刊本 Qin fen jing she xiao ji:3 juan (by Wang Yuelian, Qing Dynasty)
詩 shi: (七言絕句): (Qi yan jue ju) 1.19b
In 名花百詠:一卷(清王素襟撰) 。清嘉慶13年(1808)刻本 Ming hua bai yong:1 juan(by Wang Sujin, Qing Dynasty)
詩 shi: 諸城劉墉石庵: Zhucheng Liu Yong Shian 題雲笈山房詩詞.1a
2 poem(s) (Page 1 of 1)New Search

( Back )