Ming Qing Women's Writings Digitization Project
Ming Qing Women's Writings Digitization Project

Author [ Zha Youqi]

查有圻﹐清乾隆嘉慶道光人﹐男﹐字自牧。

Search the China Biographical Database for further information on Zha Youqi

[show details]

[hide texts]
Writings of 查有圻 Zha Youqi﹕
In 清芬精舍小集:三卷(清王嶽蓮撰)。嘉慶二十三年戊寅(1818)刊本 Qin fen jing she xiao ji:3 juan (by Wang Yuelian, Qing Dynasty)
詩 shi: (七言絕句): (Qi yan jue ju) 1.17a
1 poem(s) (Page 1 of 1)New Search

( Back )