Ming Qing Women's Writings Digitization Project
Ming Qing Women's Writings Digitization Project

Author [ Zhang Yin]

章寅﹐清嘉慶至光緒人﹐男﹐如皐人(今江蘇如皐)

Search the China Biographical Database for further information on Zhang Yin

[show details]

[hide texts]
Writings of 章寅 Zhang Yin﹕
In 清芬精舍小集:三卷(清王嶽蓮撰)。嘉慶二十三年戊寅(1818)刊本 Qin fen jing she xiao ji:3 juan (by Wang Yuelian, Qing Dynasty)
詩 shi: (四言偈): (Si yan ji) 1.4a
1 poem(s) (Page 1 of 1)New Search

( Back )