Ming Qing Women's Writings Digitization Project
Ming Qing Women's Writings Digitization Project

Author [ Zhang Zhaonan]

張照南﹐清光緒至民國間人﹐男﹐字潮翔﹐無錫人(今江蘇無錫)

Search the China Biographical Database for further information on Zhang Zhaonan

[show details]

[hide texts]
Writings of 張照南 Zhang Zhaonan﹕
In 彤芬室文:一卷;彤芬室筆記:一卷(清徐新華撰)。民國3年(1914)杭縣徐氏 Tong fen shi wen:1 juan, Tong fen shi bi ji:1 juan(by Xu Xinhua, Qing Dynasty)
文﹕序 Wen: Xu: 序: Xu 序.1a
1 poem(s) (Page 1 of 1)New Search

( Back )