Ming Qing Women's Writings Digitization Project
Ming Qing Women's Writings Digitization Project

Author [ Liu Yunjie]

劉芸階(1863-1888)﹐女﹐字仙洲﹐號鐡真﹐又名素萼﹐任邱人(今河北任邱)。Related Materials: 著有 《妙香閣遺稿》。有李鴻藻,傅雲龍。

Search the China Biographical Database for further information on Liu Yunjie

[show details]

[hide texts]
Writings of 劉芸階 Liu Yunjie﹕
In 妙香閣遺稿:五卷;附妙香閣女徒詩(清劉芸階撰) 。光緒三十一年(1905)華新書局鉛印本 Miao xiang ge yi gao: 5 juan; fu Miao xiang ge nü tu shi (by Liu Yunjie, Qing Dynasty)
詩 shi: 剝棗甲戌十一歲: Bo zao jia xu shi yi sui 1.1a
詩 shi: 玉簮花: Yu zan hua 1.1a
詩 shi: 蛙鼓: Wa gu 1.1a
詩 shi: 春雨: Chun yu 1.1b
詩 shi: 蜻蜓: Qing ting 1.1b
詩 shi: 薛靈芸: Xue ling yun 1.1b
詩 shi: 木蘭花: Mu lan hua 1.1b
詩 shi: (美人)二: (Mei ren) Er 1.2a
詩 shi: 梅花: Mei hua 1.2a
詩 shi: 美人: Mei mei 1.2a
詩 shi: 菊花: Ju hua 1.2b
詩 shi: 詠菊: Yong ju 1.2b
詩 shi: 秋桑: Qiu sang 1.2b
詩 shi: 新秋: Xin qiu 1.3a
詩 shi: 小齋雨後乙亥: Xiao zhai yu hou yi hai 1.3a
詩 shi: 菊婢: Ju bi 1.3a
詩 shi: 澆花: Jiao hua 1.3b
詩 shi: 乳燕: Ru yan 1.3b
詩 shi: 採蓮: Cai lian 1.3b
詩 shi: 題畫: Ti hua 1.4a
詩 shi: 昭君墓: Zhaojun mu 1.4a
詩 shi: 垂釣: Chui diao 1.4b
詩 shi: 小齋紅蓼: Xiao zhai hong liao 1.4b
詩 shi: 秋燕: Qiu yan 1.4b
詩 shi: 乞巧: Qi qiao 1.5a
詩 shi: 簪花: Zan hua 1.5a
詩 shi: 烹茶: Peng cha 1.5b
詩 shi: 雪中即景: Xue zhong ji jing 1.5b
詩 shi: 謁城懷古: Yecheng huai gu 1.5b
詩 shi: 秋草: Qiu cao 1.6a
詩 shi: 口占: Kou zhan 1.6a
詩 shi: 春日即景: Chun ri ji jing 1.6b
詩 shi: 水仙花: Shui xian hua 1.6b
詩 shi: 題慈恩寺浮圖: Ti Cien si fu tu 1.6b
詩 shi: 聽鸝: Ting li 1.7a
詩 shi: 臨江觀兵: Lin jiang guan bing 1.7a
詩 shi: 月中雨丁丑仲夏正在月下談笑忽黑雲生于頭上珠零衫濕知是雨催詩也遂成一絕以誌異: Yue zhong yu ding chou zhong xia zheng zai yue xia tan xiao hu hei yun sheng yu tou shang zhu ling shan shi zhi shi yu cui shi ye sui cheng yi jue yi zhi 1.7b
詩 shi: 中秋月: Zhong qiu yue 1.7b
詩 shi: 老將: Lao jiang 1.7b
詩 shi: 聞雁: Wen yan 1.8a
詩 shi: 尋梅戊寅: Xun mei wu yin 1.8a
詩 shi: 乘車荷鍤: Cheng che he cha 1.8b
詩 shi: 菊花: Ju hua 1.8b
詩 shi: 雪天獨釣圖: Xue tian du diao tu 1.9a
詩 shi: 山居: Shan ju 1.9a
詩 shi: (山居)二: (Shan ju) Er 1.9a
詩 shi: 中流擊楫己卯: Zhong liu ji ji ji mao 1.9a
詩 shi: 柳眼: Liu yan 1.10b
詩 shi: 老馬: Lao ma 1.10b
詩 shi: 姑蘇臺: Gu su tai 1.10b
230 poem(s) (Page 1 of 5)<< | < | > | >> New Search

( Back )