Ming Qing Women's Writings Digitization Project
Ming Qing Women's Writings Digitization Project

Author [ Gao Fangyun]

高芳雲(1784-1860)﹐女﹐字梅閣﹐號荊布老人﹐項城人(今河南項城)。Related Materials: 著有 《形短集》附《訓子語》。有張安雅 (子)。

Search the China Biographical Database for further information on Gao Fangyun

[show details]

[hide texts]
Writings of 高芳雲 Gao Fangyun﹕
In 形短集:一卷(清高芳雲撰)。廣州府署清光緒三年(1877)丁丑刻本 Xing duan ji: 1 juan (By Gao Fangyun, Qing dynasty)
送三弟松崖之任滇南: Song san di song ya zhi ren dian nan 形短集.1a
白牡丹: Bai mu dan 形短集.1b
盛開梅花: Sheng kai mei hua 形短集.2a
殘梅: Can mei 形短集.2a
寢堂惜別: Qin tang xi bie 形短集.2b
端陽前一日澣衣(二首): Duan yang qian yi ri han yi(er shou) 形短集.2b
柳絮: Liu xu 形短集.3a
菊: Ju 形短集.3a
午雨: Wu yu 形短集.3b
春冰: Chun bing 形短集.3b
夏竹: Xia zhu 形短集.3b
秋水: Qiu shui 形短集.3b
冬雪: Dong xue 形短集.4a
尺: Chi 形短集.4a
鏡: Jing 形短集.4a
燈: Deng 形短集.4a
三弟歸自雲南其去也過舍辭行賦此送之: San di gui zi yun nan qi qu ye guo she ci xing fu ci song zhi 形短集.4b
送三弟婦隨任雲南: Song san di fu sui ren yun nan 形短集.4b
贈五弟眉崖赴鄉試(二首): Zeng wu di mei ya fu xiang shi(er shou) 形短集.4b
邀玉亭閨友久俟不至詩以催之: Yao yu ting gui you jiu si bu zhi shi yi cui zhi 形短集.5a
贈鄭蓉芳女子: Zeng zheng rong fang nü zi 形短集.5a
螢: Ying 形短集.5b
雲: Yun 形短集.5b
五鼓聞舂: Wu gu wen chong 形短集.6a
烹魚: Peng yu 形短集.6a
秋夜獨酌自慰: Qiu ye du zhuo zi wei 形短集.6a
促織: Cu zhi 形短集.6b
不暇書四首: Bu xia shu si shou 形短集.6b
曉望: Xiao wang 形短集.7a
細雨: Xi yu 形短集.7b
病中聞砧: Bing zhong wen zhen 形短集.7b
對影: Dui ying 形短集.7b
夏夕: Xia xi 形短集.8a
翦衣: Jian yi 形短集.8a
重陽前歸寧將返弟姪輩設筵寢堂恭紀長句為壽並示羣季以惜別: Chong yang qian gui ning jiang fan di zhi bei she yan qin tang gong ji chang ju wei shou bing shi qun ji yi xi bie 形短集.8b
中秋夜與四弟芝崖五弟眉崖月下共酌各賦詩一首: Zhong qiu ye yu si di zhi ya wu di mei ya yue xia du zhuo ge fu shi yi shou 形短集.8b
秋夜檢書: Qiu ye jian shu 形短集.9a
郊行: Jiao xing 形短集.9a
讀書: Du shu 形短集.9b
責子二首: Ze zi er shou 形短集.9b
桂花: Gui hua 形短集.10a
白梅: Bai mei 形短集.10b
廢書: Fei shu 形短集.10b
子安雅從學於外寄至思親詩余懼其懷歸廢學也作詩箴之(二首): Zi an ya cong xue yu wai ji zhi si qin shi yu ju qi huai gui fei xue ye zuo shi zhen zhi (er shou) 形短集.11a
箴五弟(二首): Zhen wu di(er shou) 形短集.11b
老境: Lao jing 形短集.12a
芒種後二日雨: Mang zhong hou er ri yu 形短集.12a
咸豐四年六月作(三首): Xian feng si nian liu yue zuo(san shou) 形短集.12b
寫字: Xie zi 形短集.14a
自幸: Zi xing 形短集.14a
57 poem(s) (Page 1 of 2)<< | < | > | >> New Search

( Back )