Ming Qing Women's Writings Digitization Project
Ming Qing Women's Writings Digitization Project

Author [ Qian Jin]

錢錦﹐清乾隆至道光間人﹐女﹐字織雲﹐太倉人(今江蘇太倉)

Search the China Biographical Database for further information on Qian Jin

[show details]

[hide texts]
Writings of 錢錦 Qian Jin﹕
In 疏影樓名姝百詠:一卷;疏影樓吟草:一卷(清李淑儀撰)。清道光十三年(1833)刻本 Shu ying lou ming shu bai yong: 1 juan, Shu ying lou yin cao: 1 juan (by Li Shuyi, Qing dynasty)
文﹕題辭 Wen: Ti ci: (題辭二首): (Ti ci er shou) 題詞2.1a
1 poem(s) (Page 1 of 1)New Search

( Back )