Ming Qing Women's Writings Digitization Project
Ming Qing Women's Writings Digitization Project

Author [ Wang shi (Song Qixue qi)]

王氏(宋契學妻)(明崇貞戊寅(1638)十一月至清康熙庚寅(1710)七月)﹐女。《綠窗詩草》有著錄。有宋潢(元孫)。

Search the China Biographical Database for further information on Wang shi (Song Qixue qi)

[show details]

[hide texts]
Writings of 王氏(宋契學妻) Wang shi (Song Qixue qi)﹕
In 綠窗詩草:一卷(清王氏撰)。清嘉慶年間(1796-1820)刻本 Lü chuang shi cao: 1 juan (by Wang shi, Qing dynasty)
詩 shi: 端陽憶親: Duan yang yi qin 詩草.1a
詩 shi: 無題: Wu ti 詩草.1a
詩 shi: 即事: Ji shi 詩草.1a
詩 shi: 歸寧遇雨: Gui ning yu yu 詩草.1b
詩 shi: 端午: Duan wu 詩草.1b
詩 shi: 七夕: Qi xi 詩草.2a
詩 shi: 春日: Chun ri 詩草.2a
詩 shi: 春繡: Chun xiu 詩草.2a
詩 shi: 春雨: Chun yu 詩草.2b
詩 shi: 辭家大人之東郡(二首): Ci jia da ren zhi Dong jun (er shou) 詩草.2b
詩 shi: 清明: Qing ming 詩草.3a
詩 shi: 東郡思歸: Dong jun si gui 詩草.3a
詩 shi: 夏日偶成: Xia ri ou cheng 詩草.3b
詩 shi: 十五望月: Shi wu wang yue 詩草.3b
詩 shi: 偶成: Ou cheng 詩草.3b
詩 shi: 秋閨: Qiu gui 詩草.4a
詩 shi: 襍書: Za shu 詩草.4a
詩 shi: 巢陵思歸: Chaoling si gui 詩草.4a
詩 shi: 步月: Bu yue 詩草.4b
詩 shi: 遣興: Qian xing 詩草.4b
詩 shi: 九日: Jiu ri 詩草.4b
詩 shi: 夜坐: Ye zuo 詩草.5a
詩 shi: 讀西施傳: Du Xi Shi zhuan 詩草.5a
詩 shi: 九日: Jiu ri 詩草.5b
詩 shi: 輓兄: Wan xiong 詩草.5b
詩 shi: 教女: Jiao nü 詩草.6a
詩 shi: 清明遇雨: Qing ming yu yu 詩草.6a
詩 shi: 初夏(二首): Chu xia (er shou) 詩草.6a
詩 shi: 閨怨(四首): Gui yuan (si shou) 詩草.6b
詞 ci: 感懷: Gan huai 詩草.7a
詩 shi: 集古: Ji gu 詩草.7b
詩 shi: 雪後登樓: Xue hou deng lou 詩草.8a
詩 shi: 無題: Wu ti 詩草.8a
詩 shi: 新柳杏花圖: Xin liu xing hua tu 詩草.8a
詩 shi: 幽居: You ju 詩草.8b
詩 shi: 春曉: Chun xiao 詩草.8b
詩 shi: 初夏: Chu xia 詩草.8b
詩 shi: 納涼: Na liang 詩草.9a
詩 shi: 讀齊姜傳: Du Qijiang zhuan 詩草.9a
詩 shi: 讀如姬傳: Du Ruji zhuan 詩草.9a
詩 shi: 仲春: Zhong chun 詩草.9b
詩 shi: 廟山道中: Miao shan dao zhong 詩草.9b
詩 shi: 偶成: Ou cheng 詩草.10a
詩 shi: 移居山村憶隔母家似覺遼遠感而志懷: Yi ju shan cun yi ge mu jia si jue liao yuan gan er zhi huai 詩草.10a
詩 shi: 初夏歸寧途中遇風黃沙障目令人迷目感而誌之: Chu xia gui ning tu zhong yu feng huang sha zhang mu ling ren mi mu gan er zhi zhi 詩草.10b
詩 shi: 秋夜: Qiu ye 詩草.10b
詩 shi: 即景偶成(四首): Ji jing ou cheng (si shou) 詩草.11a
詩 shi: 菊: Ju 詩草.11b
詩 shi: 竹枝詞: Zhu zhi ci 詩草.11b
詩 shi: 秋夜: Qiu ye 詩草.11b
67 poem(s) (Page 1 of 2)<< | < | > | >> New Search

( Back )