Ming Qing Women's Writings Digitization Project
Ming Qing Women's Writings Digitization Project

Author [ Xu Zhiwen]

許之雯(1868-1898)﹐女﹐字修梅﹐錢塘人(今浙江杭州)。《販書偶記》有著錄。

Search the China Biographical Database for further information on Xu Zhiwen

[hide details]
[ anthologies in this database containing works by 許之雯 Xu Zhiwen ]
緗芸館詩鈔:一卷(清許之雯撰)。清光緒二十五年(1899)刻本
Xiang yun guan shi chao: 1 juan (by Xue Zhiwen, Qing dynasty)
- (All texts in this collection authored by 許之雯 Xu Zhiwen )

[show texts (88 texts)]

( Back )